Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 3, Sayfalar 111 - 114 2018-10-14

Lohusalık dönemindeki kadınlarda uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk halinin incelenmesi

Murat Eren Özen [1] , Mehmet Hamdi Örüm [2] , Aysun Kalenderoğlu [3] , Talip Karaçor [4] , İbrahim Hakan Bucak [5] , Murad Atmaca [6]

58 75

Amaç: Bu çalışmada lohusa kadınların uyku kalitesi ve gündüz uykululuk örüntüleri incelendi.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 30.03.2018 - 30.05.2018 tarihleri arasında uyku sorunu olan toplam 240 kadın katılımcı (ort. yaş 26.17±0.89 yıl; dağılım, 18-40 yıl) dahil edildi. Katılımcılar lohusalık döneminde olan kadınlar (n=80), lohusalık döneminde olmayan kadınlar (n=80) ve hiç doğum yapmamış kadınlar (n=80) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Çalışmada Sosyodemografik Özellik Formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) ve Epworth Uykululuk Ölçeği (ESS) kullanıldı.

Bulgular: Lohusa kadınların %82.5'inde (%95 GA, 72.66-92.34) kötü uyku kalitesi ve %26.25’inde (%95 GA, 10.78-41.72) gündüz aşırı uykululuk hali mevcuttu. Gruplar arasında uyku kalitesi ve gündüz uykululuk hali açısından anlamlı bir fark vardı (p<0.05). Kötü uyku kalitesi yaşça büyük  olan lohusa kadınlarda (27.6±5.27 yıl), genç lohusa kadınlara (22.6±2.88 yıl) kıyasla daha fazla bulundu (p=0.026). Lohusa kadınlar için kötü uyku kalitesi olasılığı, doğum yapmamış kadınlara kıyasla 5.96 kat (%95 GA, 1.78-20.12) daha yüksek idi (p=0.003).

Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma Türkiye’de lohusalık dönemindeki kadınların uyku kalitesini değerlendiren ilk çalışmadır. Çalışma bulgularımıza göre, lohusalık döneminde olanlarda ve yaşça daha büyük lohusa kadınlarda gündüz aşırı uykululuk hali daha fazla görülmektedir. Ayrıca lohusalık dönemindeki kadınlarda kötü uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk hali, lohusalık döneminde olmayan kadınlar ve hiç doğum yapmamış kadınlara göre, daha fazla görülmektedir. 

Doğum sonrası dönem, lohusalık dönemi, uyku süreçleri, uyku
  • 1. Dørheim SK, Bondevik GT, Eberhard-Gran M, Bjorvatn B. Sleep and depression in postpartum women: a population-based study. Sleep 2009;32:847-55. 2. Byars KC, Yeomans-Maldonado G, Noll JG. Parental functioning and pediatric sleep disturbance: an examination of factors associated with parenting stress in children clinically referred for evaluation of insomnia. Sleep Med 2011;12:898-905. 3. Ross LE, Murray BJ, Steiner M. Sleep and perinatal mood disorders: a critical review. J Psychiatry Neurosci 2005;30:247-56. 4. Insana SP, Stacom EE, Montgomery-Downs HE. Actual and perceived sleep: associations with daytime functioning among postpartum women. Physiol Behav 2011;102:234-8. 5. Goyal D, Gay C, Lee K. Fragmented maternal sleep is more strongly correlated with depressive symptoms than infant temperament at three months postpartum. Arch Womens Ment Health 2009;12:229-37. 6. Väätäinen S, Tuomilehto H, Saramies J, Tuomilehto J, Uusitalo H, Hussi E, et al. The health-related quality-of-life impact of nocturnal awakenings in the middle-aged and older Finnish population. Qual Life Res 2013;22:2737-48. 7. Okun ML, Schetter CD, Glynn LM. Poor sleep quality is associated with preterm birth. Sleep 2011;34:1493-8. 8. A¤argün MY, Kara H, Anlar Ö. Pittsburgh Uyku Kalitesi. Indeksi’nin geçerli¤i ve güvenirli¤i. Türk Psikiyatri Dergisi 1996;7:107-15. 9. A¤argün MY, Çilli AS, Kara H, Bilici M, Telcio¤lu M, Semiz ÜB, Bao¤lu C. Epworth uykululuk ölçe¤inin geçerli¤i ve güvenirli¤i. Türk Psikiyatri Dergisi 1999;10:261-7. 10. Bei B, Milgrom J, Ericksen J, Trinder J. Subjective perception of sleep, but not its objective quality, is associated with immediate postpartum mood disturbances in healthy women. Sleep 2010;33:531-8. 11. Cooklin AR, Amir LH, Nguyen CD, Buck ML, Cullinane M, Fisher JRW, et al. Physical health, breastfeeding problems and maternal mood in the early postpartum: a prospective cohort study. Arch Womens Ment Health 2018;21:365-74. 12. Patel SR. Reduced sleep as an obesity risk factor. Obes Rev 2009;10:61-8. 13. Stepanski E, Lamphere J, Badia P, Zorick F, Roth T. Sleep fragmentation and daytime sleepiness. Sleep 1984;7:18-26. 14. Montgomery-Downs HE, Insana SP, Clegg-Kraynok MM, Mancini LM. Normative longitudinal maternal sleep: the first 4 postpartum months. Am J Obstet Gynecol 2010;203:465.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2981-8036
Yazar: Murat Eren Özen
Kurum: Özel Adana Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4154-0738
Yazar: Mehmet Hamdi Örüm (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0002-8216-8610
Yazar: Aysun Kalenderoğlu
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0003-1349-1569
Yazar: Talip Karaçor
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0002-3074-6327
Yazar: İbrahim Hakan Bucak
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Murad Atmaca
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { ibufntd470391, journal = {İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi}, issn = {2149-4401}, eissn = {2547-9466}, address = {Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {111 - 114}, doi = {}, title = {Lohusalık dönemindeki kadınlarda uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk halinin incelenmesi}, key = {cite}, author = {Bucak, İbrahim Hakan and Karaçor, Talip and Özen, Murat Eren and Atmaca, Murad and Örüm, Mehmet Hamdi and Kalenderoğlu, Aysun} }
APA Özen, M , Örüm, M , Kalenderoğlu, A , Karaçor, T , Bucak, İ , Atmaca, M . (2018). Lohusalık dönemindeki kadınlarda uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk halinin incelenmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 4 (3), 111-114. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ibufntd/issue/39718/470391
MLA Özen, M , Örüm, M , Kalenderoğlu, A , Karaçor, T , Bucak, İ , Atmaca, M . "Lohusalık dönemindeki kadınlarda uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk halinin incelenmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 4 (2018): 111-114 <http://dergipark.gov.tr/ibufntd/issue/39718/470391>
Chicago Özen, M , Örüm, M , Kalenderoğlu, A , Karaçor, T , Bucak, İ , Atmaca, M . "Lohusalık dönemindeki kadınlarda uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk halinin incelenmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 4 (2018): 111-114
RIS TY - JOUR T1 - Lohusalık dönemindeki kadınlarda uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk halinin incelenmesi AU - Murat Eren Özen , Mehmet Hamdi Örüm , Aysun Kalenderoğlu , Talip Karaçor , İbrahim Hakan Bucak , Murad Atmaca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 114 VL - 4 IS - 3 SN - 2149-4401-2547-9466 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi Lohusalık dönemindeki kadınlarda uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk halinin incelenmesi %A Murat Eren Özen , Mehmet Hamdi Örüm , Aysun Kalenderoğlu , Talip Karaçor , İbrahim Hakan Bucak , Murad Atmaca %T Lohusalık dönemindeki kadınlarda uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk halinin incelenmesi %D 2018 %J İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi %P 2149-4401-2547-9466 %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD Özen, Murat Eren , Örüm, Mehmet Hamdi , Kalenderoğlu, Aysun , Karaçor, Talip , Bucak, İbrahim Hakan , Atmaca, Murad . "Lohusalık dönemindeki kadınlarda uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk halinin incelenmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 4 / 3 (Ekim 2018): 111-114.