Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-8539 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | http://politikarastirmalar.org/index.php/ICPS/index

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2149-8539 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | http://politikarastirmalar.org/index.php/ICPS/index