Dergi İletişim
Ad: Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi
E-posta: pesapolitikarastirmalar@gmail.com
Başeditör
Ad: Prof.Dr. Bünyamin Bezci
E-posta: bbezci@sakarya.edu.tr