Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 23, Sayfalar 8 - 29 2018-04-25

Kent Güvenliğinde Cemaatleri/Toplulukları Harekete Geçirmek: Komüniteryanizm ve Toplum Destekli Polislik
Activating Communities for Urban Security: Communitarianism and Community Policing

Salih Zeki Haklı [1]

128 249

1980’li yılların başında Kuzey Amerika’da ortaya çıkan komüniteryan (cemaatçi/toplulukçu) düşünce, liberal bireyciliğe karşı çıkarak; toplumdaki cemaatlerin/toplulukların korunmasını ve geliştirilmesini savunmuştur. Bu manada insanların daha sağlıklı ve huzurlu şekilde varlıklarını sürdürebilmesi için mensubu oldukları cemaatlerin/toplulukların benimsediği ortak iyi anlayışına uygun bir hayat tarzının sürmelerinin önemine vurgu yapılmaktadır. Komüniteryanizm, kısa süre zarfında felsefî alanda derin tesirler oluşturduğu gibi etkisini siyasal ve idarî alanlarda da göstermiştir. Nitekim aynı dönemde ABD ve İngiltere’de oluşturulan Toplum Destekli Polislik uygulamasında da komüniteryanizmin izleri bulunduğu iddia edilebilir. Son otuz yıllık döneme bakıldığında polisin bu görevleri yerine getirmek için sadece kendi imkanlarını değil, bu görevle ilgili paydaşları da hizmetin sunumuna dahil etmeye çalıştıkları görülmektedir. Toplum Destekli Polislik anlayışının da bu çerçevede dünyanın birçok ülkesinde geliştirilen yeni bir polislik uygulaması olduğu söylenebilir. Komüniteryanizm insanların içinde yaşadıkları cemaatlerin/topluluklarının mevcut ve gelecekteki durumları konusunda sorumluluk duymalarını esas almaktadır. Toplum Destekli Polislik uygulaması, kent güvenliğini sağlamak için kentlerdeki cemaatlerden/topluluklardan güvenlik hizmetinin birer parçası olmalarını beklemektedir. Böylelikle kentlerdeki asayişin sağlanması daha kolay gerçekleşecek ve toplumun polislik hizmetinden beklentilerinin de karşılanması mümkün olacaktır. Toplum Destekli Polislik bu amaç doğrultusunda hizmet verirken felsefî açıdan komüniteryan düşüncenin temel görüşlerini esas aldığı düşünülmektedir. Bu bakımdan komüniteryan düşüncenin ve Toplum Destekli Polisliğin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi halinde karşılıklı etkileşimin ne denli yoğun olduğu anlaşılacaktır. Bu çalışmada TDP uygulamasının oluşumunda komüniteryan kavram ve eleştirilerin etkisi incelenecektir. TDP’nin komüniteryanizmin felsefî yaklaşımından beslenmesinin yanı sıra liberalizmin komüniteryan eleştirisinin liberal güvenlik anlayışına yönelik eleştirileri nasıl oluşturduğuna temas edilecektir.

Communitarian thought which was emerged at the beginning of the eighties in Northern America has advocated to protect and improve communities in societies by objecting liberal individualism. In this manner, it is emphasized that individuals have to act in accordance with the common good understanding of their communities in order to live more suitable and peaceful. Communitarianism generated deep effects in philosophical studies within the short time as well as in political and governmental areas. Thusly, it is asserted that community policing which was formed in USA and UK has communitarian marks as well. It is seen that the police institutions have tried to carry out these fulfillments not only using their forces but also including relevant stakeholders in service process in the last 30 years. It can be said that community policing is the new policing system that is improved in most countries all over the world. Communitarianism is based on the values that individuals have to feel responsible present and future positions of the people whom they live together. Community Policing expects that communities in cities would become a part of security services. In this way security in cities occurs easily and expectations of society will be happened from policing services. When community policing services through this purpose it also embraces essential principles of communitarian thought in philosophically. It is understood that interaction between communitarian thought and community policing have to be intense in case of analyzing them comparatively from this perspective. It is studied effects of communitarian notions and critics on community policing. It is mentioned how community policing has nourished philosophical approach of communitarianism as well as how it has embraced communitarian critics of liberal security understanding

 • Adams, R. E., Rohe, W. M., Arcury, T. A. (2005). Awareness of community-oriented policing and neighborhood perceptions in five small to midsize cities, Journal of Criminal Justice 33 (2005) ss.43–54 aktaran Palacı, M. (2008). Toplum destekli polislik uygulaması. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • AGİT. (2016). Demokratik polislik kılavuzu. (D. Orhun, Çev.). Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Arnhart, L. (2004). Siyasi düşünce tarihi. (A. K. Bayram, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Aydın, A. H. (2006). Kamu yönetimi ve polis. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Bauman, Z. (2011). Bireyselleşmiş toplum. (Y. Alogan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Buchanan, A. (1989). Assessing the communitarian critique of liberalism. Ethics, 99(4), ss.852-.882.
 • Clements, P. (2008). Policing a diverse society. New York: Oxford University Press.
 • Donnely, D. (2006). Community policing. Kurian, G. T. (Ed.), World encylopedia of police forces and correctional systems içinde (ss.15-22). USA: Thomson Gale.
 • Etzioni, A. (1993a, 15 Mart). Clinton and the spirit of community. Legal Times. ss. 46-47.
 • Etzioni, A. (1993b). The sprit of community. New York: Crown Publishers.
 • Etzioni, A. (2000). The third way to good society. London: Demos Panton House.
 • Frazer, E. (1999). The problems of communitarian politics unity and conflict. New York: Oxford University Press.
 • Galston, W. (1993). The promise of communitarianism. National Civic Review, 82(3). ss.217-220.
 • Gewirth, A. (1996). The community of rights. Chicago: The University Of Chicago Press.
 • Gleizal, J.-J. (2000). Batı demokrasilerinde polis. (M. Kandemir, Çev.). Ankara: Temiz Yayınları.
 • Gökulu, G. (2010). Kent güvenliği kentleşme ve suç ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24/1, ss.209-226.
 • Haklı, S. Z. (2017). Özgür toplumda birey ve cemaat. Ankara: Liberte Yayınları.
 • Heywood, A. (2015). Siyaset. (B.B. Özipek vd., Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Kalunta-Crumption, A. (2009). Patterns of community policing in britain. Wisler, D. and Onwudiwe I. D. (Eds.). Community policing ınternational patterns and comparative perspectives içinde (ss.149-166). Florida: CRC Press.
 • Leones, S.V.C. (2006). The current situation of crime associated with urbanization: problems experienced and countermeasures ınitiated in the philippines. United Nations Asia and Far East Instutue for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEİ). 68. ss. 133-150 aktaran Gökulu, G. (2010). Kent güvenliği kentleşme ve suç ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24/1, ss. 209-226.
 • MacIntyre, A. (2001). Erdem peşinde ahlak teorisi üzerine bir çalışma. (M. Özcan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Martin, G. (2017). Terörizm kavramlar ve kuramlar. (İ. Çapçıoğlu, B. Metin, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Osse, A. (2008). Polislik faaliyetini anlamak. Amsterdam: Uluslararası Af Örgütü.
 • Roberts, J.M. (2011). Dünya tarihi 18. yüzyıl ve sonrası c.2. (İ. Erman, T. Akgün, Çev.). İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Smith, M. P. (2001). Transnational urbanism locating globalization. Malden: Blackwell Publishing.
 • Taylor, C. (1990). Philosophy and human scince. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Taylor, C. (2006). Yanlış anlaşmalar: cemaatçi-liberal tartışması. (A. Berten v.d. Eds.). Liberaller ve cemaatçiler içinde (B. Demir v.d., Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Wisler, D. and Onwudiwe, I. D. (2009). Rethinking police and society community policing in comparision. Wisler D. and Onwudiwe I. D. (Eds.). Commnity policing ınternational patterns and comparative perspectives içinde (ss.1-17). Florida: CRC Press.
 • Wright, A. (2001) Policing a diverse of cultures: community policing in transformin societies. Kadar, A. (Ed.). Police in transition içinde (ss.157-175). Hungary: Central European University Press.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Salih Zeki Haklı (Sorumlu Yazar)
Kurum: POLİS AKADEMİSİ, GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bibtex @derleme { idealkent416265, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {8 - 29}, doi = {10.31198/idealkent.416265}, title = {Kent Güvenliğinde Cemaatleri/Toplulukları Harekete Geçirmek: Komüniteryanizm ve Toplum Destekli Polislik}, key = {cite}, author = {Haklı, Salih Zeki} }
APA Haklı, S . (2018). Kent Güvenliğinde Cemaatleri/Toplulukları Harekete Geçirmek: Komüniteryanizm ve Toplum Destekli Polislik. İDEALKENT, 9 (23), 8-29. DOI: 10.31198/idealkent.416265
MLA Haklı, S . "Kent Güvenliğinde Cemaatleri/Toplulukları Harekete Geçirmek: Komüniteryanizm ve Toplum Destekli Polislik". İDEALKENT 9 (2018): 8-29 <http://dergipark.gov.tr/idealkent/issue/36600/416265>
Chicago Haklı, S . "Kent Güvenliğinde Cemaatleri/Toplulukları Harekete Geçirmek: Komüniteryanizm ve Toplum Destekli Polislik". İDEALKENT 9 (2018): 8-29
RIS TY - JOUR T1 - Kent Güvenliğinde Cemaatleri/Toplulukları Harekete Geçirmek: Komüniteryanizm ve Toplum Destekli Polislik AU - Salih Zeki Haklı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31198/idealkent.416265 DO - 10.31198/idealkent.416265 T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 29 VL - 9 IS - 23 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - doi: 10.31198/idealkent.416265 UR - http://dx.doi.org/10.31198/idealkent.416265 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Kent Güvenliğinde Cemaatleri/Toplulukları Harekete Geçirmek: Komüniteryanizm ve Toplum Destekli Polislik %A Salih Zeki Haklı %T Kent Güvenliğinde Cemaatleri/Toplulukları Harekete Geçirmek: Komüniteryanizm ve Toplum Destekli Polislik %D 2018 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 9 %N 23 %R doi: 10.31198/idealkent.416265 %U 10.31198/idealkent.416265
ISNAD Haklı, Salih Zeki . "Kent Güvenliğinde Cemaatleri/Toplulukları Harekete Geçirmek: Komüniteryanizm ve Toplum Destekli Polislik". İDEALKENT 9 / 23 (Nisan 2018): 8-29. http://dx.doi.org/10.31198/idealkent.416265