Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 23, Sayfalar 134 - 159 2018-04-25

Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama
Planning as a Tool for Providing Transportation Safety

İrem Ayhan Selçuk [1]

130 151

Ulaşım güvenliği, kent güvenliğinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Çünkü ulaşım hatları, aynı zamanda güvensiz unsurların belli bir noktadan diğerine taşınmasına neden olabilecek mekânsal unsurlardır. Planlama mevzuatı ulaşım güvenliği konusunda doğrudan araç tarifinde bulunmasa da; mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde ulaşım güvenliğinin sağlanmasında araç olarak kullanılabilecek çok sayıda değişken bulunmaktadır. Dolayısıyla özellikle şehir plancılara, ulaşım güvenliğini sağlamada büyük bir rol düşmektedir. Bu çalışmanın amacı; ulaşım güvenliğini sağlamaya yönelik olarak kullanılabilecek mevcut ya da öneri planlama aracı önerilerinde bulunarak; araştırmacıları bu araçları test edebilecekleri bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeleri için teşvik etmektir. Bunun sonucunda ulaşım açısından daha güvenli ve dolayısıyla daha yaşanabilir çevreler oluşturulmuş olacaktır. Kent güvenliğini oluşturan bileşenlerden biri olan ulaşım ve trafik güvenliğine ilişkin kullanılabilecek mekânsal planlama araçları ise bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle literatürde ulaşım ve trafik güvenliğinin ele alınış biçimi ortaya koyulacak; şehir planlama disiplininin hangi araçları kullanarak trafik problemlerine çözüm bulabileceği konusunda öneriler gerçekleştirilecektir. Çalışma trafikte karşılaşılan problemler üzerinden; bu problemlerin çözümünde kullanılabilecek planlama araçlarını sorgulayan bir yönteme sahiptir. Kentsel mekanın tasarımında rol alacak ya da mekanın tasarımına etkisi olacak tüm meslek alanlarının tasarım ya da planlama çalışmalarını gerçekleştirirken ulaşım güvenliğini tehlikeye atacak uygulamalardan kaçınmaları gerekmektedir. Bu çalışma söz konusu meslek alanlarından şehir plancılarına odaklanmakta olup; ulaşım güvenliğinin sağlanmasında kullanılabilecek planlama araçları öneriyor ve tartışmaya açıyor olması; çalışmanın özgünlüğünü ve bilime katkısını oluşturmaktadır.

Transportation security is an important part of urban security. Because transport lines are spatial elements that can cause insecure elements to move from one point to another. Although the planning legislation is not directly in terms of transportation security, there are several variables that can be used as a tool for securing the transportation safety in spatial planning construction regulations. Therefore, urban planners play a crucial role in securing transportation security. The purpose of this study is; proposing an existing or proposal planning tool that can be used to provide transportation security; researchers are encouraging these tools to perform scientific work that they can. As a result, safer and therefore more livable environments will be created in terms of transportation. The spatial planning tools that can be used for transportation and traffic safety, which are components of urban security, constitute the scope of this study. Within the scope of the study, firstly, the way of handling transportation and traffic safety will be explained in the literature; suggestions will be made about which means of urban planning discipline can solve traffic. This work; focuses on the city planners from the profession areas in question; proposes and debates planning tools that can be used to ensure transportation safety; the nature of work and the contribution of the science.

 • Autubi, A. O. (2012). Determinants of road traffic accident occurrences in Lagos state: Some lessons for Nigeria. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (6), 252-259. 21 Ağustos 2017 tarihinde http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_6_Special_Issue_March_2012/23.pdf adresinden erişildi.
 • Ayhan Selçuk, İ., ve Çubukçu, K. M. (2013). Tarihi yapıların korunmasında ve koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında bir belirleyici olarak trafik kaynaklı titreşimlerin ölçülmesi ve modellenmesi. (Doktora Tezi). http://www.fbe.deu.edu.tr/ALL_FILES/Tez_Arsivi/2013/dr_t843.pdf
 • Ayhan, İ., ve Çubukçu, K. M. (2007). Kentte suç oranının ekonomik, sosyal ve mekansal değişkenlerle modellenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). http://www.fbe.deu.edu.tr/ALL_FILES/Tez_Arsivi/2007/yl_t2242.pdf
 • Çepni, M. S. ve Arslan, O. (2017). A gis approach to evaluate infrastructure variables influencing the occurence of traffic accidents in urban roads. Internatonal Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), 4 (1), 17-24. 27 Ağustos 2017 tarihinde http://ijegeo.org/wp-content/uploads/2017/01/IJEGEO_413.pdf adresinden erişildi.
 • Erdoğan, S., Yılmaz, İ., Baybura, T. ve Güllü, M. (2008). Geographical information systems aided traffic accident analysis system case study: City of Afyonkarahisar. Accident Analysis and Prevention, 40, 174-181. 26 Ağustos 2017 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/5635281_Geographical_information_systems_aided_traffic_accident_analysis_system_case_study_City_of_Afyonkarahisar adresinden erişildi.
 • Fenta, H. M., & Workie, D. L. (2014). Analysis of factors that affect road traffic accidents in Bahir Dar City, North Western Ethiophia. Science Journal of Applied Mathematics and Statistics, 2 (5), 91-96, doi: 10.11648/j.sjams.20140205.11
 • Folkard, S. (1997). Black Times: Temporal determinants of transport safety. Accid. Anal. And Prev., 29, (4), 417-430. 20 Ağustos 2017 tarihinde http://www.academia.edu/30626609/Black_times_Temporal_determinants_of_transport_safety adresinden erişildi.
 • Ghosh, S. K., Parida, M. ve Uraon, J. K. (2004). Traffic accident analysis for Dehradun City using gis. ITPI (Institute of Town Planners India) Journal, 1:3, 40-54. 27 Ağustos 2017 tarihinde http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.526.9713&rep=rep1&type=pdf adresinden erişildi.
 • Hashimoto, T. (2005). Spatial analysis of pedestrian accidents. (Yüksek Lisans Tezi). http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3919&context=etd
 • Joewono, T. B. ve Kubota, H. (2006). Safety and security improvement in public transportation based on public perception in developing countries. IATSS (International Association of Trafic and Safety Sciences) Research, 30 (1), 86-100. 20 Ağustos 2017 tarihinde http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S038611121460159X adresinden erişildi.
 • Kundakçı, E. (2014). Identification of urban traffic accident hot spots and their characeristics by using gis. (Yüksek Lisans Tezi). http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12617016/index.pdf
 • Mulkat, A., Y. (2015). Impact assessment of road traffic accidents on Nigerian economy. Quest Journal, Journal of Research in Humanities and Social Science, 3 (12), 8-16. 21 Ağustos 2017 tarihinde http://questjournals.org/jrhss/papers/vol3-issue12/B3120816.pdf adresinden erişildi.
 • Polzin, S. E. (b.t.). Security considerations in transportation planning: a white paper. 26 Ağustos 2017 tarihinde https://www.planning.dot.gov/documents/SecurityPapers/SecurityConsiderations_Polzin.htm adresinden erişildi.
 • Savage, I. (2013). Reflections on the economics of transportation safety. Published in Research in Transportation Economics: The Economics of Transportation Safety, 43 (1), 1-8. 21 Ağustos 2017 tarihinde http://faculty.wcas.northwestern.edu/~ipsavage/437-manuscript.pdf adresinden erişildi.
 • Selvasofia, A., SD. ve Arulraj, P., G. (2016). Accident and traffic analsis using gis. Biomedical Research, An International Journal of Medical Sciences. 27 Ağustos 2017 tarihinde http://www.biomedres.info/biomedical-research/accident-and-traffic-analysis-using-gis.html adresinden erişildi.
 • Shafabakhsh, G. A., Famili, A., Bahadori, M. S. (2017). GIS-based spatial analysis of urban traffic accidents: Case study in Mashhad, İran. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 4 (3), 290-299. 28 Ağustos 2017 tarihinde http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095756417301988 adresinden erişildi.
 • Songpatanasilp, P., Yamada, H., Horanont, T. ve Shibasaki, R. (2015). Traffic accidents risk analysis based on road and land use factors using glms and ero-inflamated models. CUPUM, 2015. 27 Ağustos 2017 tarihinde http://web.mit.edu/cron/project/CUPUM2015/proceedings/Content/modeling/320_songpatanasilp_h.pdf adresinden erişildi.
 • Yalçın, G. (2015). Kent içi trafik yönetimi için trafik kazalarının mekansal analizi. Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2 (3), 1-17. 26 Ağustos 2017 tarihinde http://www.hmfdergisi.com/dergi//kent-ici-trafik-yonetimi-icin-trafik-kazalarinin-mekansal-analizi201504.pdf adresinden erişildi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İrem Ayhan Selçuk (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { idealkent416787, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {134 - 159}, doi = {10.31198/idealkent.416787}, title = {Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama}, key = {cite}, author = {Ayhan Selçuk, İrem} }
APA Ayhan Selçuk, İ . (2018). Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama. İDEALKENT, 9 (23), 134-159. DOI: 10.31198/idealkent.416787
MLA Ayhan Selçuk, İ . "Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama". İDEALKENT 9 (2018): 134-159 <http://dergipark.gov.tr/idealkent/issue/36600/416787>
Chicago Ayhan Selçuk, İ . "Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama". İDEALKENT 9 (2018): 134-159
RIS TY - JOUR T1 - Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama AU - İrem Ayhan Selçuk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31198/idealkent.416787 DO - 10.31198/idealkent.416787 T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 159 VL - 9 IS - 23 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - doi: 10.31198/idealkent.416787 UR - http://dx.doi.org/10.31198/idealkent.416787 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama %A İrem Ayhan Selçuk %T Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama %D 2018 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 9 %N 23 %R doi: 10.31198/idealkent.416787 %U 10.31198/idealkent.416787
ISNAD Ayhan Selçuk, İrem . "Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama". İDEALKENT 9 / 23 (Nisan 2018): 134-159. http://dx.doi.org/10.31198/idealkent.416787