İklim Değişikliği ve Çevre
Kapak Resmi
ISSN 1308-4372 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Su Vakfı | http://www.iklimdergisi.com/

Bu derginin hedefi, iklim değişikliği ve etkileri konuları için nitelikli bilimsel bir ortam sağlamak ve Türkçe sunulan makaleleri hakem denetiminden geçirdikten sonra yayınlayarak konuya ilgi duyanların istifadesine sunmaktır.

Basılan her makalenin yayın tarihinden başlamak üzere 6 ay içinde bilimsel eleştirilerinin de yayınlanmasına imkan verilecektir.

İklim Değişikliği ve Çevre

ISSN 1308-4372 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Su Vakfı | http://www.iklimdergisi.com/
Kapak Resmi

356

3.548

Bu derginin hedefi, iklim değişikliği ve etkileri konuları için nitelikli bilimsel bir ortam sağlamak ve Türkçe sunulan makaleleri hakem denetiminden geçirdikten sonra yayınlayarak konuya ilgi duyanların istifadesine sunmaktır.

Basılan her makalenin yayın tarihinden başlamak üzere 6 ay içinde bilimsel eleştirilerinin de yayınlanmasına imkan verilecektir.

Cilt 3 - Sayı 1 - Ağu 2018
 1. Sinop İline Ait Aylık ve Yıllık Yağış Yükseklikleri ile Standart Süreli Yağış Şiddetlerinin Farklı Trend Analizi Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 8
  Utku ZEYBEKOĞLU
 2. Hava Kirliliğinin Kar Sularına Etkisi: Artvin İli Örneği
  Sayfalar 9 - 15
  Serden Başak, Kazım Onur Demirarslan
 3. Yenilikçi Yönelim Analiz Yönteminin Logaritmik Eksende Değerlendirilmesi
  Sayfalar 16 - 21
  Sadık Alashan
 4. Akuakültürde Tespit Edilen Fekal Koliform Kökenli Antimikrobiyal Direnç Genleri
  Sayfalar 22 - 26
  Özcan Yavaş, Muhammed Duman, İzzet Burçin Satıcıoğlu, Ebru Garip, Feza Karaer, Soner ALTUN
 5. Ergene Havzası 1990, 2000 ve 2012 Yılları Arazi Kullanım Değişikliklerinin Tespiti
  Sayfalar 27 - 36
  Azem KURU
 6. Ötrofikasyon ve Su Kalitesi Problemleri-Aksaray Örneği
  Sayfalar 37 - 44
  Mustafa Işık
 7. Düşük Etkili Kentleşme Uygulamalarının Yüzeysel Akışa Etkisi: İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Örneği
  Sayfalar 45 - 50
  Sezar Gülbaz, Yunus Emre Kaya, Cevza Melek Kazezyılmaz Alhan
 8. Ceylanpınar Ovası’nda Yeraltı Suyu Tuzluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli İncelenmesi
  Sayfalar 51 - 59
  Ayşegül Demir Yetiş, Mehmet İrfan Yeşilnacar, Zeliha Selek
 9. Akarsuların Biyolojik Su Kalitesinin Belirlenmesinde Bentik Makroomurgasızların Kullanımı
  Sayfalar 60 - 67
  enis akay, Nurhayat Dalkıran, Şükran Dere
 10. Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanılarak Taşkın Risk Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar Çay Deresi Havzası
  Sayfalar 68 - 74
  Emin Taş