Yazım Kuralları

Makaleler İngilizce yazılmış olmalıdır ve DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/ier) üzerinden ulaştırılmalıdır. İletilerin ilk şekli, Örnek Metin de verildiği gibi olmalıdır.