Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0027 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi | https://sites.google.com/site/deueisletmefakultesidergisi/home
Kapak Resmi

42.629

50.263


İşletme Fakültesi Dergisi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. 

Dergide işletme, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği siyaseti ve hukuku ile turizm işletmeciliği alanlarında bilimsel nitelikte metodolojik ve farklı bakış açıları sunan kuramsal nitelikteki özgün çalışmalar yayımlanmaktadır. 

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur. 

Bununla ilgili kontrol  ith-logo.png?t=1481931852265  programı aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Cilt: 18 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Kurumsal Mantıkların Kafesi: Türk Sosyal Güvenlik Alanı Örneği
  Sayfalar 139 - 186
  Mustafa ÖZSEVEN
 2. ADALET DİVANI’NIN 2/15 SAYILI GÖRÜŞÜ’NÜN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YENİ YATIRIM ANTLAŞMALARINI NASIL ŞEKİLLENDİRECEĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 187 - 204
  PINAR KARACAN
 3. ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 205 - 232
  Gülay Bulgan, Mehmet Aktel
 4. OTEL İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ
  Sayfalar 233 - 245
  Sabah Balta, Ayşegül Bilge, Fisun Şenuzun Aykar, Senem Yılmaz
 5. Denetim Sektöründe Yaşanan Etik Çatışmalar: Odak Grup Çalışması
  Sayfalar 247 - 263
  Deniz Zaptçıoğlu Çelikdemir, Yasemin Arbak
 6. TURİZM VE METALAŞMA İLİŞKİSİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 265 - 282
  Burçin Kırlar Can, Mehmet Ertaş, Hülya Yeşilyurt, Ebru Günlü Küçükaltan
 7. ŞEHİR PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SWOT ANALİZİ: MANİSA KÖPRÜBAŞI İLÇESİ
  Sayfalar 283 - 298
  Serpil ÜNAL KESTANE, Ali Murat Ateş, Özer Kestane
 8. BORSA İSTANBUL’DA ŞİRKET YATIRIM VE BEKLENEN HİSSE GETİRİLERİ
  Sayfalar 299 - 315
  Asil Azimli, Pınar Evrim Mandacı