Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 2, Sayfalar 265 - 282 2017-12-15

TURİZM VE METALAŞMA İLİŞKİSİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND COMMODIFICATION: A CONCEPTUAL APPROACH

Burçin Kırlar Can [1] , Mehmet Ertaş [2] , Hülya Yeşilyurt [3] , Ebru Günlü Küçükaltan [4]

226 1061

Bu araştırmanın amacı, turizm ve metalaşma ilişkisini incelemek ve metalaşmaya neden olan temel öğeleri anlamak için bir model önerisi sunmaktır. Araştırmada öncelikle küreselleşme, kültürel homojenleşme ve heterojenleşme kavramlarına değinilmiştir. İkinci olarak, turizm ve metalaşma ilişkisine karşılaştırmalı bir bakış açısı getirilmiş ve metalaşmanın kültür üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışılmıştır. Alanyazında özellikle heterojenleşme konusu ile ilgili bir uzlaşı olmaması, araştırmayı bu kavramlara açıklık getirmesi bakımından önemli kılmıştır. Hem homojenleşmenin hem de heterojenleşmenin metalaşmaya yol açtığı ve bu döngünün bir yandan kültürlerin canlı kalmasına, çeşitlenmesine, yenilenmesine ve devam etmesine; diğer yandan da otantikliğin kaybolmasına, bozulmasına ya da yok olmasına neden olduğu sonucuna varılmıştır.

The main objective of this research was to examine the relationship between tourism and commodification, and propose a conceptual model to understand the leading patterns that cause commodification. Phenomena on globalization, cultural homogeneity, and heterogeneity were mentioned in the study first. Second, a comparative perspective was developed and positive and negative affects of commodification on culture were discussed. Lack of a clear consensus in the literature, especially on the concept of heterogeneity, made this study essential to explain these concepts. It was concluded that both cultural homogeneity and heterogeneity create commodification and this cycle helps cultural values to revive, diversify, renew, and remain; on the contrary, causes the loss of authenticity, deterioration, or degeneration on the other.

  • Appadurai, A. (1990). Disjunction and Difference in the Global Cultural Economy. Theory, Culture & Society, 7, 295-310.
  • Argın, Ş. (2003). Nostalji ile Ütopya Arasında. İstanbul: Birikim Yayınları.
  • Barber, B. (1995). Jihad vs. McWorld. Braving the New World: Readings in Contemporary Politics, 17-27.
  • Bauer, T.G. and McKercher, B. (2003). Sex and Tourism: Journeys of Romance, Love and Lust. New York: Hawthorn Hospitality Press.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Burçin Kırlar Can
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Ertaş
Ülke: Turkey


Yazar: Hülya Yeşilyurt
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru Günlü Küçükaltan
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ifede315557, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0027}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {265 - 282}, doi = {10.24889/ifede.315557}, title = {TURİZM VE METALAŞMA İLİŞKİSİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {Ertaş, Mehmet and Yeşilyurt, Hülya and Günlü Küçükaltan, Ebru and Kırlar Can, Burçin} }
APA Kırlar Can, B , Ertaş, M , Yeşilyurt, H , Günlü Küçükaltan, E . (2017). TURİZM VE METALAŞMA İLİŞKİSİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18 (2), 265-282. DOI: 10.24889/ifede.315557
MLA Kırlar Can, B , Ertaş, M , Yeşilyurt, H , Günlü Küçükaltan, E . "TURİZM VE METALAŞMA İLİŞKİSİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 18 (2017): 265-282 <http://dergipark.gov.tr/ifede/issue/32768/315557>
Chicago Kırlar Can, B , Ertaş, M , Yeşilyurt, H , Günlü Küçükaltan, E . "TURİZM VE METALAŞMA İLİŞKİSİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 18 (2017): 265-282
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM VE METALAŞMA İLİŞKİSİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM AU - Burçin Kırlar Can , Mehmet Ertaş , Hülya Yeşilyurt , Ebru Günlü Küçükaltan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24889/ifede.315557 DO - 10.24889/ifede.315557 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 282 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0027- M3 - doi: 10.24889/ifede.315557 UR - http://dx.doi.org/10.24889/ifede.315557 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi TURİZM VE METALAŞMA İLİŞKİSİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM %A Burçin Kırlar Can , Mehmet Ertaş , Hülya Yeşilyurt , Ebru Günlü Küçükaltan %T TURİZM VE METALAŞMA İLİŞKİSİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM %D 2017 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-0027- %V 18 %N 2 %R doi: 10.24889/ifede.315557 %U 10.24889/ifede.315557
ISNAD Kırlar Can, Burçin , Ertaş, Mehmet , Yeşilyurt, Hülya , Günlü Küçükaltan, Ebru . "TURİZM VE METALAŞMA İLİŞKİSİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Aralık 2017): 265-282. http://dx.doi.org/10.24889/ifede.315557