Kabul Edilmiş Makaleler

  • Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Beyindeki Yaşa ve Cinsiyete Bağlı Değişimlerin İncelenmesi
    Necip Ozan TIRYAKIOĞLU, Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS, Tuncay VAROL 16 Nis 2018
  • Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi İle Tespiti
    Elif Kestir, Haydar Özpınar 4 May 2018
  • Bilirubin Damgalı Kitosan-Agaroz Biyomateryalinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Bilirubin Uzaklaştırılmasında Kullanımı
    ARZU KAYA KOÇDOĞAN, SEMA TAN 24 May 2018