Kabul Edilmiş Makaleler

  • İşitme kaybında kinezyofobi
    Tuba Tülay Koca, Saime Sağıroğlu 8 Eki 2018
  • MULTİPLE SKLEROZ (MS) HASTALIĞI ÖNCESİ VE SONRASI BESLENME ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN MS ATAKLARINA OLAN ETKİSİNİN İRDELENMESİ
    Ayşe Huri Özkarabulut, Hande Nur Onur, İpek Yaşar 8 Eki 2018
  • Türk Atletlerde D Vitamini Reseptör Geni Fok1(rs2228570) Ve Bsm1 (rs1544410) Polimorfizmlerinin Analizi
    Korkut Ulucan, Basak Funda Eken, Hazal Gezmiş, Canan Sercan, Sezgin Kapıcı, Özlem Moufti Chousen, Deniz Kıraç, Searp Akyüz 16 Eki 2018