Amaç

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER), sağlık bilimleri alanındaki etkin uygulama ve araştırmaların bilimsel yayınlara dönüştürülerek ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

Kapsam

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Yüksekokulu ile ilgili Bölümlere (Beslenme ve Diyetetik, Çocuk gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet) ve Klinik, Paraklinik, Biyolojik ve Temel Bilimlere ait nitelikli ve orijinal araştırma, olgu sunumu ve derleme türünde makaleler yayımlanmak üzere kabul edilmektedir. Yılda üç sayı olarak yayımlanan (Nisan, Ağustos ve Aralık) uluslararası hakemli bir dergidir. Makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde yayımlanmaktadır.