Sahibi

Prof.Dr. Burhan AYKAÇ

Turkey
baykac@gelisim.edu.tr
Konular: Hukuk,Kamu Yönetimi

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel BARUT

Turkey
aybarut@gelisim.edu.tr
Konular: Tıp Bilimleri
Kurum: ISTANBUL GELISIM UNIV

Editör Yardımcıları

Prof.Dr. Rıfat MUTUŞ

Turkey
rmutus@gelisim.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: ISTANBUL GELISIM UNIV

Doç.Dr. Arda ÖZTÜRKCAN

Turkey
sozturkcan@gelisim.edu.tr
Konular: Kimya ve Kimya Mühendisliği
Kurum: ISTANBUL GELISIM UNIV

Yazı İşleri Kurulu

Uzman Ahmet Şenol ARMAĞAN

Turkey
asarmagan@gelisim.edu.tr
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: ISTANBUL GELISIM UNIV

Arş.Gör. Selda MEYDAN

Turkey
smeydan@gelisim.edu.tr
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: ISTANBUL GELISIM UNIV

Arş.Gör. Hande Nur ONUR

Turkey
hnonur@gelisim.edu.tr
Konular: Beslenme ve Diyet
Kurum: ISTANBUL GELISIM UNIV

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof.Dr. Metin ERGÜN

Turkey
metin.ergun@ege.edu.tr
Konular: Dahili Tıp Bilimleri
Kurum: EGE UNIV

Prof.Dr. Fatma ÇELİK

Turkey
fcelik@biruni.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri

Prof.Dr. Gül KIZILTAN

Turkey
gkizilta@baskent.edu.tr
Konular: Beslenme ve Diyet
Kurum: Başkent Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa NİZAMLIOĞLU

Turkey
mnizamlioglu@gelisim.edu.tr
Konular: Psikoloji
Kurum: ISTANBUL GELISIM UNIV

Prof.Dr. Haydar SUR

Turkey
haydar.sur@uskudar.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri

Prof.Dr. Mehveş TARIM

Turkey
mtarim@marmara.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri,Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: Marmara Üniversitesi

Doç.Dr. Sıdıka OĞUZ

Turkey
soguz@marmara.edu.tr
Konular: Hemşirelik
Kurum: MARMARA UNIV

Doç.Dr. Veysel YILMAZ

Turkey
vyilmaz@gelisim.edu.tr
Konular: Tıp Bilimleri,Dahili Tıp Bilimleri

Yrd.Doç.Dr. Emre BARUT

United States
barut@gwu.edu
Konular: Matematik ve İstatistik

Yrd.Doç.Dr. Halime PULAT DEMİR

Turkey
hpulatdemir@gelisim.edu.tr
Konular: Beslenme ve Diyet
Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN

Turkey
nelkin@gelisim.edu.tr
Konular: Tıp Bilimleri
Kurum: ISTANBUL GELISIM UNIV

Yrd.Doç.Dr. Leena MAUNULA

Finland
Leena.Maunula@helsinki.fi
Konular: Sağlık Bilimleri,Çevre Bilimleri,Gıda Bilimleri ve Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Turkey
hasan.savas@alanya.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri,Temel Tıp Bilimleri,Yaşam Bilimleri
Kurum: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Emel YEŞİLKAYALI

eyesilkayali@gelisim.edu.tr
Konular: Beşeri Bilimler
Kurum: Üniversitesi / ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Selva ZEREN

Turkey
szeren@gelisim.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri,Temel Tıp Bilimleri

Dr. Noman NASIR

Pakistan
drnomannasir@hotmail.com
Konular: Tıp Bilimleri,Dahili Tıp Bilimleri

Prof.Dr. Şaban TEKİN

Turkey
saban.tekin@tubitak.gov.tr
Konular: Temel Tıp Bilimleri
Makale Yazım Kuralları