Yıl 2017, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 193 - 202 2017-12-30

Konjenital Kalp Cerrahisi Operasyonu Sonrası Uzamış Mekanik Ventilasyona Sebep Olan Hipotiroidizm
Prolonged Mechanical Ventilation Associated with Hypothyroidism after Paediatric Cardiac Surgery

Erkut ÖZTÜRK [1] , İbrahim Cansaran TANIDIR [2] , Yakup ERGÜL [3] , Alper GÜZELTAŞ [4]

70 137

Amaç: Bu çalışmada pediatrik kardiyak operasyon sonrası uzamış mekanik ventilasyon desteği gereksinimi olan olgularda hipotiroidizmin insidansı ve olası etkileri değerlendirilmiştir.
Yöntem: Çalışmaya 1 Eylül 2014 - 1 Eylül 2015 tarihleri arasında pediatrik kardiyak cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan, potoperatif dönemde uzamış mekanik ventilatör gereksinimi (> 7 gün) gelişen ve neden olarak hipotiroidi saptanmış olgular alındı. Olguların demografik verileri, kardiyak tanıları ve ek patolojileri belirlendi.

Bulgular: Bu dönemde 430 pediatrik kalp cerrahisi operasyonu yapılmış ve 6 olguda (%1,4) hipotiriodizm saptanmıştır. Dört olgu kız (%66) idi. Olguların ortalama yaş 4,8 ±4,1 (aralık 1-12) ay, ortalama ağırlık 5,6±2,4(3-9) kg idi. Olguların 3’ü komplet atrioventriküler septal defekt, 1’i ventriküler septal defekt, 1’i büyük arterlerin transpozisyonu ve 1’i hipoplastik sol kalp sendromu tanılıydı. Üç olguda ayrıca genetik olarak Down Sendromu mevcuttu. Tüm olgularda TSH > 50 µIU/ml iken dört olguda TSH > 100 µIU/ml ve tüm olgularda fT4 < 0,3 ng/dl idi. Oral L-thyroxine 10 µg/kg/gün tedavisi sonrası ortalama 8 gün (4-12 gün) sonra TSH ve fT4 normal düzeye gelmişti. Olguların 5’i (%83) L-thyroxine tedavisi sonrası ortalama 4 gün sonra ekstübe edilip taburcu edildi. Hipoplastik sol kalp sendromlu olgu tedaviye rağmen ekstübe edilemedi ve sepsis nedeniyle kaybedildi.

Sonuç: Kardiyak cerrahi sonrası pediatrik olgulardaki uzamış entübasyon durumunda tedavi edilebilen bir durum olan hipotiroidizm varlığı araştırılmalıdır. 

Aim: In this study we retrospectively evaluated the incidence and the possible effects of hypothyroidism in patients with Prolonged Mechanical Ventilation (PMV) after paediatric cardiac surgery.

Method: We evaluated the patients who underwent cardiac surgery between September 2014 and September 2015, and needed PMV (>7 days) due to hypothyroidism. The demographic data, cardiac diagnosis and intensive care data of the patients were evaluated.

Findings: During this period, 430 paediatric open heart surgeries were performed and in 6 patients (1.4%) hypothyroidism was identified. Four of the patients were female (66%). Mean age and weight at the time of operation were 4.8±4.1 months (range 1-12) and 5.6±2.4 kg (range 3-9), respectively. Diagnoses were complete atrioventricular septal defect (n=3), ventricular septal defect (n=1), transposition of great arteries (n=1), and hypoplastic left heart syndrome (n=1). Three patients had Down syndrome. TSH levels were higher than 50 µIU/ml in all patients and >100 µIU/ml in four patients. Free T4 levels are less than 0.3 ng/dl in all patients. After a 10 mg/kg/day oral L- thyroxine therapy, thyroid hormone levels normalized within a median of 8 days (4-12 days). Five of the patients (83%) have been extubated 4 days after L- thyroxine initiation. Despite oral L-thyroxine therapy, the patient with hypoplastic left heart syndrome could not be extubated and died due to sepsis.

Conclusion: Hypothyroidism should be investigated in patients with PMV after paediatric cardiac surgery.

 • Harris KC, Holowachuk S, Pitfield S, Sanatani S, Froese N, Potts JE, Gandhi SK. Should early extubation be the goal for children after congenital cardiac surgery? J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;148(6):2642-2647. Doi: 10.1016/j.jtcvs.2014.06.093.
 • Challapudi G, Natarajan G, Aggarwal S. Single-center experience of outcomes of tracheostomy in children with congenital heart disease. Congenit Heart Dis. 2013;8(6):556-560.
 • Enç Y, Aydemir N, Biçer Y, Yurtseven N, Orhan G, Özay B, Ayoglu U, Görür A, Altın F, Çiçek S. Indications and results of tracheostomy in pediatric postoperative intensive care unit. Turk Gogus Kalp Dama. 2008;16(1):24-28.
 • Abe T, Suzuki T, Unno M, Tokui T, Ito S. Thyroid hormone transporters: Recent advances. Trend Endocrinol Metab. 2002;13(5):215-220.
 • Faber J, Selmer C. Cardiovascular disease and thyroid function. Front Horm Res. 2014;43:45–56. Doi: 10.1159/000360558.
 • Qari FA. Thyroid function status and its impact on clinical outcome in patients admitted to critical care. Pakistan Journal of Medical Sciences. 2015;31(4):915-919.
 • Plikat K, Langgartner J, Buettner R, Bollheimer LC, Woenckhaus U, Schölmerich J, Wrede CE. Frequency and outcome of patients with nonthyroidal illness syndrome in a medical intensive care unit. Metabolism. 2007;56(2):239-244.
 • Bettendorf M, Schmidt KG, Grulich-Henn J, Ulmer HE, Heinrich UE. Tri-iodothyronine treatment in children after cardiac surgery: A double-blind, randomised, placebo-controlled study. Lancet. 2000;356(9229):529-534.
 • Baysal A, Saşmazel A, Yıldırım Aİ, Koçak T, Sunar H, Zeybek R. The effects of thyroid hormones and interleukin-8 levels on prognosis after congenital heart surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010;38(8):537-543.
 • Economidou F, Douka E, Tzanela M, Nanas S, Kotanidou A. Thyroid function during critical illness. Hormones. 2011;10(2):117–124.
 • Klemperer JD. Thyroid hormone and cardiac surgery. Thyroid. 2002;12(6):517-521.
 • Datta D, Scalise P. Hypothyroidism and failure to wean in patients receiving prolonged mechanical ventilation at a regional weaning center. Chest. 2004;126(4):1307-1312.
 • Tanidir IC, Unuvar T, Haydin S. Prolonged mechanical ventilation associated with hypothyroidism after paediatric cardiac surgery. Cardiol Young. 2014;24(4):745-747.
Konular Tıp
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-1762-3269
Yazar: Erkut ÖZTÜRK
Kurum: İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, Turkey & İstanbul Gelişim Üniversitesi, Istanbul, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-1356-0635
Yazar: İbrahim Cansaran TANIDIR
Kurum: İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-8814-0435
Yazar: Yakup ERGÜL
Kurum: İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0003-1924-9036
Yazar: Alper GÜZELTAŞ
Kurum: İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { igusabder335948, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {193 - 202}, doi = {}, title = {Konjenital Kalp Cerrahisi Operasyonu Sonrası Uzamış Mekanik Ventilasyona Sebep Olan Hipotiroidizm}, key = {cite}, author = {TANIDIR, İbrahim Cansaran and ERGÜL, Yakup and ÖZTÜRK, Erkut and GÜZELTAŞ, Alper} }
APA ÖZTÜRK, E , TANIDIR, İ , ERGÜL, Y , GÜZELTAŞ, A . (2017). Konjenital Kalp Cerrahisi Operasyonu Sonrası Uzamış Mekanik Ventilasyona Sebep Olan Hipotiroidizm. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 193-202. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/igusabder/issue/32050/335948
MLA ÖZTÜRK, E , TANIDIR, İ , ERGÜL, Y , GÜZELTAŞ, A . "Konjenital Kalp Cerrahisi Operasyonu Sonrası Uzamış Mekanik Ventilasyona Sebep Olan Hipotiroidizm". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017): 193-202 <http://dergipark.gov.tr/igusabder/issue/32050/335948>
Chicago ÖZTÜRK, E , TANIDIR, İ , ERGÜL, Y , GÜZELTAŞ, A . "Konjenital Kalp Cerrahisi Operasyonu Sonrası Uzamış Mekanik Ventilasyona Sebep Olan Hipotiroidizm". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017): 193-202
RIS TY - JOUR T1 - Konjenital Kalp Cerrahisi Operasyonu Sonrası Uzamış Mekanik Ventilasyona Sebep Olan Hipotiroidizm AU - Erkut ÖZTÜRK , İbrahim Cansaran TANIDIR , Yakup ERGÜL , Alper GÜZELTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 202 VL - IS - 3 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Konjenital Kalp Cerrahisi Operasyonu Sonrası Uzamış Mekanik Ventilasyona Sebep Olan Hipotiroidizm %A Erkut ÖZTÜRK , İbrahim Cansaran TANIDIR , Yakup ERGÜL , Alper GÜZELTAŞ %T Konjenital Kalp Cerrahisi Operasyonu Sonrası Uzamış Mekanik Ventilasyona Sebep Olan Hipotiroidizm %D 2017 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 3 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Erkut , TANIDIR, İbrahim Cansaran , ERGÜL, Yakup , GÜZELTAŞ, Alper . "Konjenital Kalp Cerrahisi Operasyonu Sonrası Uzamış Mekanik Ventilasyona Sebep Olan Hipotiroidizm". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 3 (Aralık 2017): 193-202.