Yıl 2017, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 275 - 286 2017-12-30

Post Traumatic Stress Disorder and Social Work
Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet

Sayra LOTFİ [1] , Mehmet BAŞCILLAR [2]

333 1778

The profession and discipline of social work ultimately focuses on the individual while aiming for them to be in a state of full physical, mental and social well-being. Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), accepted by a wide range of people as an important mental problem, can harm an individual's well-being and add "new curves" to social life. It is precise that in this plane the importance of the social work profession which is built on the basis of knowledge, skills and values are better understood. This study focuses on the adventures of PTSD on literature and discussed in the light of the social work research with the applicants who have been diagnosed with PTSD.

Sosyal hizmet meslek ve disiplini bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içerisinde olmasını amaçlarken, odağına en nihayetinde insanı koymaktadır. Önemli bir psikolojik sorun olan Travma Sonrası Stres Bozukluğu, bireyin iyi olma haline bireyin iyi olma haline zarar vermekte ve sosyal yaşama başka problemler ekleyebilmektedir. Tam da bu düzlemde bilgi, beceri ve değer temelleri üzerinde yükselen sosyal hizmet mesleğinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu çalışmada TSSB’nin doğuşuna ve literatürdeki serüvenine yer verilmekte ve TSSB tanısı almış müracaatçılar ile sosyal hizmetin buluşması sosyal hizmet araştırmaları ışığında tartışmaktadır.

 • American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington: American Psychiatric Publishing. 2013.
 • Zara A. Krizler ve Travmalar. Yaşadıkça:Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: İmge Yayınları; 2012, 91-121.
 • Şuer T. Posttravmatik stres bozukluğu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. 2005;(47):205-210.
 • Bolu A, Erdem M, Öznur T. Travma sonrası stres bozukluğu. Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi. 2014;8 (2): 98-104.
 • Turnbull GJ. Review of post-traumatic stress disorder. Injury. 1998;2 (29): 87-91.
 • Akçay BD. TSSB tanısı alan hastaların uyku yapısındaki değişiklikler. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. GATA. Uzmanlık Tezi. Türkiye, 2011.
 • Şahin D. Anksiyete Bozuklukları. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi, 2000, ISBN: 975-97179-0-5.
 • Hürriyet Gazetesi. http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirda-patlama-5-olu-67-yarali-7962416 Erişim Tarihi:11 Ekim 2017
 • Eşsizoğlu A, Yaşan A, Bülbül İ, Önal S, Yıldırım E, Aker T. Bir terörist saldırı sonrasında travma sonrası stres bozukluğu. Türk Psikiyatri Dergisi. 2009;20 (2):118-12.
 • Kongar E. Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, 1972.
 • IFSW. http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/ Erişim Tarihi: 01 Ekim 2017
 • NASW. Standarts for the Classification of Social Work Practice. Washington: NASW, 1982.
 • Oral M, Tuncay T. Ruh sağlığı alanında sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumlulukları. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2012;2 (23): 93-114.
 • Teater B. Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri:Uygulama İçin Bir Giriş. Ankara: Nika Yayınevi, 2015.
 • Lee JA. Empowerment Approach to Social Work Practice. West Sussex: Columbia University Press, 2001.
 • Cottraux J, Note I, Yao SN, Mey-Guillard, CD, Bonasse F, Djamoussian D, Mollard E, Note B, Chen Y. Randomized controlled comparison of cognitive behavior therapy with rogerian supportive therapy in chronic post-traumatic stress disorder:a 2-year follow-up. Psychother Psychosom. 2008;77 (2): 101-110.
 • Şahin D. İşkenceden sonra gelişen posttravmatik stres bozukluğuyla kişilik özelliklerinin etkileşimi. Psikiyatri bölümü, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul: 1994.
 • Freud S. Anxiety, İnhibition And Symptoms. On Psychopathology, London: Pelican Book, 1979.
Konular Tıp
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-3352-0152
Yazar: Sayra LOTFİ
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-0223-8050
Yazar: Mehmet BAŞCILLAR
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { igusabder343152, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {275 - 286}, doi = {}, title = {Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet}, key = {cite}, author = {LOTFİ, Sayra and BAŞCILLAR, Mehmet} }
APA LOTFİ, S , BAŞCILLAR, M . (2017). Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 275-286. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/igusabder/issue/32050/343152
MLA LOTFİ, S , BAŞCILLAR, M . "Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017): 275-286 <http://dergipark.gov.tr/igusabder/issue/32050/343152>
Chicago LOTFİ, S , BAŞCILLAR, M . "Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017): 275-286
RIS TY - JOUR T1 - Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet AU - Sayra LOTFİ , Mehmet BAŞCILLAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 286 VL - IS - 3 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet %A Sayra LOTFİ , Mehmet BAŞCILLAR %T Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet %D 2017 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 3 %R %U
ISNAD LOTFİ, Sayra , BAŞCILLAR, Mehmet . "Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 3 (Aralık 2017): 275-286.