İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Gelişim Üniversitesi |

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayınlanmaktadır. ULAKBİM TR Dizin, SOBİAD, Ulrich's, PROQUEST, EBSCO gibi kuruluşlar tarafından dizinlenmektedir.

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (Editör) (noztas@gelisim.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR (Editör Yrd.) (onozdemir@gelisim.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (Editör Yrd.) (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Adres: Istanbul Gelisim Üniversitesi, Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul

Tel: +90 212 4227000 / dahili 341, 350, 377 Belgeç: +90 212 4227401

E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Resmi Twitter Hesabı: @IGUSBD

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Gelişim Üniversitesi |
Kapak Resmi

28.647

62.507

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayınlanmaktadır. ULAKBİM TR Dizin, SOBİAD, Ulrich's, PROQUEST, EBSCO gibi kuruluşlar tarafından dizinlenmektedir.

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (Editör) (noztas@gelisim.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR (Editör Yrd.) (onozdemir@gelisim.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (Editör Yrd.) (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Adres: Istanbul Gelisim Üniversitesi, Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul

Tel: +90 212 4227000 / dahili 341, 350, 377 Belgeç: +90 212 4227401

E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Resmi Twitter Hesabı: @IGUSBD

Cilt 5 - Sayı 1 - May 2018
 1. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi İşgücünün (Yeniden) Üretimi: Sümerbank ve Etibank Örneği
  Sayfalar 1 - 18
  Selin DİNGİLOĞLU
 2. TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi
  Sayfalar 19 - 44
  Feyzullah YETGİN, Orkun İÇTEN
 3. Lex Animata ve Lex Facit Regem Prensipleri Çerçevesinde 13. ve 14. Yüzyıllarda İngiliz Siyaset Düşüncesinin Krizi
  Sayfalar 45 - 59
  Fatih DURGUN
 4. Değişen Devlet Algısı: Toplumsallıktan Bireyselliğe
  Sayfalar 60 - 78
  Nuriye ÇELİK
 5. Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Söylem Analizi: Revizyonist Söylemin Gelişimi
  Sayfalar 79 - 100
  Mustafa YETİM, Ramazan ERDAĞ
 6. Ulusal Güvenlik Açısından Çin’in Hac Sorunu
  Sayfalar 101 - 113
  Song NIU
 7. Mekanik Yeniden Üretim Sonucu Kaybolan Sanat Yapıtının Aurasını Teknolojik Yenilikler Yolu ile Yeniden Bulmak
  Sayfalar 114 - 126
  İpek Fatma ÇEVİK
 8. Uçak İniş Probleminin Çizelgelenmesinde Bulanık Küme Temelli Bir Genetik Algoritma Yaklaşımı
  Sayfalar 127 - 148
  Yakup ÇELİKBİLEK
 9. Muhasebe Denetimi ve İç Kontrol Sisteminin İşletmelerde İnovasyon Yapma Yeteneğine Etkileri Üzerine Ampirik Bir İnceleme
  Sayfalar 149 - 168
  Metin UYAR
 10. Depo Yeri Seçimi Probleminde Gri Sistem Teorisi ve VIKOR Yönteminin Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 169 - 191
  Oğuzhan YAVUZ
 11. Sürdürülebilir Liman İşletmeciliğini Yönlendirici ve Engelleyici Faktörler: Bir Üçlü Bilanço Yaklaşımı
  Sayfalar 192 - 220
  Sinem BÜYÜKSAATÇI KİRİŞ, Dilek YILMAZ BÖREKÇİ
 12. Türk Tüketicilerin Birleştirilmiş Ürünler Üzerindeki Tercihi: Akıllı Telefon Örneği
  Sayfalar 221 - 230
  Yasin Galip GENÇER, Ulaş AKKÜÇÜK
 13. FELSEFEYE GİRİŞ
  Sayfalar 231 - 234
  Elif ŞAHİN
 14. SOSYAL AĞ ANALİZİ
  Sayfalar 235 - 237
  Merve VURAL
 15. SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASINDAN KIRIM’IN İLHAKINA RUS DIŞ POLİTİKASINDA UKRAYNA
  Sayfalar 238 - 241
  Aybike AÇIKEL