Kabul Edilmiş Makaleler

 • Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
  Mustafa Tevfik Kartal 3 Ağu 2018
 • Tüketici Düşmanlığının Ülke İmajı, Ürün Değerlendirme ve Yabancı Ürün Satın Alma İsteğine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  SEVGİ A. ÖZTÜRK, F. ZEYNEP ÖZATA, FUAT EROL 3 Eki 2018
 • Bahar Arslan Kitap İnceleme
  Hakkı Göker Önen 8 Eki 2018
 • Arktik Bölgesine Yönelik ABD Dış Politikası
  Emirhan Altunkaya 4 Ara 2018
 • Sürdürülebilir Kalkınma Çağında Kurumların Sürdürülebilirlik Yaklaşımı: Oteller Üzerinden Bir Değerlendirme
  Nesrin Canpolat, Ebru ÖZTÜRK 4 Ara 2018
 • Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri
  Engin YILMAZ, İbrahim sarper KARAKADILAR 24 Ara 2018
 • İsveç’te Göçmenlerin Entegrasyonu: Avantajlar ve Dezavantajlar
  PINAR AKARÇAY 2 Oca 2019
 • Plastik Sanatlarda Kürator Figürü ve Sanatçının Araçsallaştırılması Süreci
  Metin Kuş 17 Oca 2019
 • Özel Kurumlara ait Huzurevlerinin Mekansal Risklerini Fine- Kinney Yöntemi kullanarak İncelenmesi, İstanbul örneği
  Zerrin Funda Ürük, Didem Yılmaz, Semra Boran 24 Oca 2019
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİ İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Şule Kaya, Dilek Erzenli Altunbayrak 25 Oca 2019
 • Batı Dışı Modernleşme Kavramı Temelinde Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Yıllarında Modernleşme Çabaları
  Tacettin Gökhan Özçelik 7 Şub 2019
 • AHMET MİTHAT EFENDİ’DE SA’Y U AMEL DÜŞÜNCESİ VE RAKIM EFENDİ
  Kenan Demir 8 Şub 2019
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürlerinin Yönetim Becerileri ile Etkileme Taktikleri Arasındaki İlişkilerin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Cebrail Haveydi 18 Şub 2019
 • Zamanla Değişen Parametreli Genişletilmiş Taylor Kuralı: Türkiye için Finansal İstikrarın Rolü
  Kübra Coşar, Nezir Köse 4 Mar 2019
 • Kamuda Geleneksel İntranetten Dijital Çalışma Ortamına Geçiş : TÜİK İntranet Başarı Hikayesi
  Furkan Metin 5 Mar 2019
 • Türkiye’de Engelli Bireyler ve Seçimlere Katılım
  Ender Akyol, Betül AKYOL 25 Mar 2019