Kabul Edilmiş Makaleler

  • Sürdürülebilir Otel Paradigmasının, Turizm İşletmelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
    NİL KONYALILAR 1 Şub 2018
  • Uçak İniş Probleminin Çizelgelenmesinde Bulanık Küme Temelli Bir Genetik Algoritma Yaklaşımı
    Yakup Çelikbilek 1 Şub 2018
  • Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi İşgücünün (Yeniden) Üretimi: Sümerbank ve Etibank Örneği
    Yrd.Doç.Dr. Selin Dingiloğlu 1 Şub 2018