Amaç

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi çok disiplinli ve uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayımlanır. Derginin amacı İktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler vb. beşeri bilimler bünyesindeki farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmaktır. Bilgi ve değer üretilmesine katkı vermek; akademik yayıncılıkta referans kaynağı olmak; ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği öncelemek derginin hedefidir. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi editör kurulu, yayın hayatına başladığı günden bu yana hedeflerin ancak ilkeli yayıncılık politikası, bilim ve ifade özgürlüğüne saygı, bilim ve araştırma etiği ilkelerine koşulsuz bağlılık ile gerçekleşeceğine inanmaktadır.

Kapsam

Dergimize SİYASAL BİLİMLER, İŞLETME BİLİMLERİ, İKTİSAT BİLİMİ, İDARİ BİLİMLER, HALKLA İLİŞKİLER, FELSEFE, İSTATİSTİK, LOJİSTİK, SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilir. HUKUK, MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR, EĞİTİM BİLİMLERİ, DİLBİLİM, EDEBİYAT, ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmez. Dergimizde belirtilen sosyal bilim dallarında teorik ve deneye dayalı çalışmalar, kitap incelemeleri, açıklamalı bibliyografiler ve derleme makaleler yer almaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi uluslararası editör ve danışma kurulu üyelerine sahiptir. Dergide Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca ve Almanca dillerinde makaleler yayınlanmaktadır.