Year 2017, Volume 4, Issue 1, Pages 1 - 17 2017-04-11

15 July Coup Attempt in the Light of Civil-Military Relations Theory and Former Military Interventions in Turkey
Sivil-Asker İlişkileri Teorileri ve Türkiye’deki Geçmiş Askeri Darbeler Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi

Yavuz ÇİLLİLER [1]

450 612

Failed coup attempt on July 15, 2016 in Turkey has been largely debated in media releases within the framework of the “power struggle” between the AKP (Justice and Development Party) government and the Gulenists, whereas very few academic studies are available yet on it because of the novelty of the event. Therefore, it is important to make contribution to reduce the lack of academic studies and to identify the bases of the coup by transcending the “power struggle” narrative. This paper aims to explain the reason(s) and aim(s) of the coup attempt in light of the Civil-Military Relations theories and former military interventions in Turkey. In this context, the international structure is highlighted as the most decisive factor encouraging the plotters for the coup on July, 15, after analyzing domestic and international dynamics inciting the military intervention into the politics. Besides, the aim of the coup is emphasized especially in terms of its uniqueness in the history of the Turkish Republic.

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi, medya yayınlarında AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) ile Gülencilerin güç mücadelesi çerçevesinde geniş bir şekilde tartışılmış olmakla birlikte, konuyla ilgili yeterli akademik çalışma vak’anın yeniliği sebebiyle henüz mevcut değildir. Bu nedenle, akademik çalışmalardaki bu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak ve “güç mücadelesi” anlatısını aşarak, darbenin esaslarını ortaya koymak önem arz etmektedir. Bu çalışmada, anılan darbe girişiminin neden(ler)inin ve amaç(lar)ının, Sivil-Asker İlişkileri teorileri ve Türkiye’deki geçmiş darbeler ışığında açıklanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda; askerin siyasete müdahalesini teşvik eden ulusal ve uluslararası dinamiklerin analizi neticesinde, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenleri cesaretlendiren en belirleyici faktör olarak uluslararası yapının altı çizilmiştir. Bunun yanında, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki benzersizliği açısından darbenin amacı da özellikle vurgulanmıştır. 

 • AHMAD, Feroz, Demokrasi Surecinde Turkiye, 1945-1980 [The Turkish Experiment in Democracy], trans. by Ahmet Fethi, Istanbul, Hil Yayın, 1994.
 • BIRAND, Mehmet Ali, 12 Eylül, [September 12], Istanbul, Karacan Yayınları, 1984.
 • BO, Zhang, “A Failed Coup”, Beijing Review, July 28, 2016, pp. 28-29.
 • BORN, Hans and others, “Patterns of Democratic Governance of Civil Military Relations”, Civil Military Relations in Europe: Learning from Crisis and Institutional Change, ed. Hans Born and others, Oxon, Routledge, 2006, pp. 231-255. BURK, James, “Theories of Democratic Civil-Military Relations”, Armed Forces and Society, vol. 29, no. 1, Fall 2002, pp. 7-29. ÇAKMAK, Diren, “Türkiye’de Asker-Hükümet İlişkisi: Albay Talat Aydemir Örneği Military-Civil Relations in Turkey: The Example of Colonel Talat Aydemir”, Gazi Akademik Bakış [Gazi Academic View], vol. 1, no. 2, Summer 2008, pp. 35-68.
 • CEMAL, Hasan, Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım [May No One Get Angry, I Wrote Myself], Istanbul, Dogan Kitapcilik, 1999.
 • CILLILER, Yavuz, “Popular Determinant on Civil-Military Relations in Turkey”, Arab Studies Quarterly, vol. 38, no. 2, pp. 500-520.
 • DESCH, Michael C., Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment, London, John Hopkins University Press, 1999.
 • FILKINS, Dexter, “Turkey’s Thirty-Year Coup”, The New Yorker, 17 October 2016, http://www.newyorker.com/magazine/2016/10/17/turkeys-thirty-year-coup, retrieved 15 November 2016.
 • FINER, Samuel E., The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, London, Pall Mall, 1962.
 • GOKCE, Birsen, Turkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumları [Social Structure and Social Institutions of Turkey], Ankara, Savas Kitabevi, 2004.
 • GORVETT, Jonathan, “Turkey’s Long Hot Summer”, Washington Report on Middle East Affairs, vol. 35, no. 6, October 2016.
 • HALE, William, Turkish Politics and the Military, London, Routledge, 1994.
 • HEPER, Metin, Turkiye’nin Siyasal Hayatı [Political Life of Turkey], Istanbul, Dogan Egmont Yayıncılık, 2011.
 • HUNTINGTON, Samuel P., Asker ve Devlet: Sivil Asker İlişkilerinin Kuram ve Siyasası [The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, 1957], trans. by Kazım Uğur Kızılaslan, Istanbul, Salyangoz Publishing, 2006.
 • HUNTINGTON, Samuel P., Ucuncu Dalga: Geç 20. Yüzyılda Demokra-tikleşme [Third Wave: Democratization in the Late 20th Century, 1991], trans. by Ergun Ozbudun Ankara, Kilit Yayınları, 2010.
 • JANOWITZ, Morris, The Professional Soldier: A Social and Political Portrait, London, The Free Press of Glencoe Collier Macmillan Limited, 1960.
 • KARDAS, Saban, “15 Temmuz Darbe Girişimi: Demokratik Yansıma Etkisi” [Coup Attempt on July, 15: Democratic Reflection Effect], Ortadogu Analiz [Middle East Analysis], vol. 8, no. 76, September-October 2016, pp. 8-9.
 • KARPAT, Kemal H., “The Military and Politics in Turkey, 1960-64: A Socio-Cultural Analysis of a Revolution”, The American Historical Review, vol. 75, no. 6, Oct. 1970, pp. 1654-1683.
 • KARPAT, Kemal H., Turk Siyasi Tarihi [Turkish Political History], Istanbul, Timas Yayınları, 2014.
 • KONGAR, Emre, 21. yy da Turkiye [Turkey in the 21st Century], Istanbul, Remzi Kitabevi, 1998.
 • LASSWELL, Harold D., “The Garrison State”, American Journal of Sociology, vol. 46, no. 4, 1941, pp. 455-468. MALSIN, Jared, “Turkey’s Long Night of the Soul”, Time, August 1, 2016.
 • MARDIN, Serif, Turk Modernlesmesi [Turkish Modernization], Istanbul, Iletisim Yayınları, 1991.
 • MILAN, Francesco F., “Turkey: What Hides Behind a Failed Coup Attempt”, The Rusi Journal, vol. 161, no. 4, September 2016, pp. 28-32.
 • MUTERCIMLER, Erol, Isyanlar, Ihtilaller, Darbeler [Uprisings, Revolutions, Coups], Istanbul, Asi Kitap, 2016.
 • NORDLINGER, Eric A., Soldiers in Politics: Military Coups and Government, New Jersey, Prentice Hall, 1977.
 • PALETTA, Damian, “Pentagon Allies Jailed in Turkey Amid Coup Backlash, General Says”, The Wall Street Journal, 28 July 2016, http://blogs.wsj.com /washwire/2016/07/28/pentagon-allies-jailed-in-turkey-amid-coup-backlash-general-says/, retrieved 16 November 2016.
 • PERLMUTTER, Amos, “The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of Civil-Military Relations in Developing Polities”, Comparative Politics, vol. 1, no. 3, 1969, pp. 382-404.
 • R. KHAN, Adnan, “The War of the Islamists”, Maclean’’s Magazine, August 8, 2016.
 • SENGUPTA, Kim, “Having Donald Trump in the White House Will Be Good for the President Recep Tayyip Erdogan”, The Independent, 24 November 2016, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ donald-trump-president-erdogan-turkey-latest-white-house-michael-flynn-gulen-a7437276.html, retrieved 25 Nowember 2016.
 • SPRUSANSKY, Dale, “Experts React to Failed Turkish Coup Attempt”, Washington Report on Middle East Affairs, vol. 35, no. 6, October 2016.
 • STEVENSON, Jonathan, “Turkey: The Attempted Coup and its Troubling Aftermath”, Strategic Comments, vol. 22, July 2016.
 • TANOR, Bulent, “Siyasal Tarih: 1980-1995, Political History: 1980-1995”, Turkiye Tarihi 5: Bugünkü Türkiye 1980-2003 [Turkey History 5: Today’s Turkey 1980-2003] ed. Sina Aksin, Istanbul, Cem Yayınevi, 2014, pp. 108-114.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Yavuz ÇİLLİLER
Country: Turkey


Bibtex @review { igusbd305500, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, eissn = {2148-7189}, address = {İstanbul Gelisim University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {1 - 17}, doi = {10.17336/igusbd.305500}, title = {Sivil-Asker İlişkileri Teorileri ve Türkiye’deki Geçmiş Askeri Darbeler Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi}, key = {cite}, author = {ÇİLLİLER, Yavuz} }
APA ÇİLLİLER, Y . (2017). Sivil-Asker İlişkileri Teorileri ve Türkiye’deki Geçmiş Askeri Darbeler Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 1-17. DOI: 10.17336/igusbd.305500
MLA ÇİLLİLER, Y . "Sivil-Asker İlişkileri Teorileri ve Türkiye’deki Geçmiş Askeri Darbeler Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 1-17 <http://dergipark.gov.tr/igusbd/issue/28545/305500>
Chicago ÇİLLİLER, Y . "Sivil-Asker İlişkileri Teorileri ve Türkiye’deki Geçmiş Askeri Darbeler Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Sivil-Asker İlişkileri Teorileri ve Türkiye’deki Geçmiş Askeri Darbeler Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi AU - Yavuz ÇİLLİLER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17336/igusbd.305500 DO - 10.17336/igusbd.305500 T2 - Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.305500 UR - http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.305500 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences Sivil-Asker İlişkileri Teorileri ve Türkiye’deki Geçmiş Askeri Darbeler Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi %A Yavuz ÇİLLİLER %T Sivil-Asker İlişkileri Teorileri ve Türkiye’deki Geçmiş Askeri Darbeler Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi %D 2017 %J Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences %P 2148-4287-2148-7189 %V 4 %N 1 %R doi: 10.17336/igusbd.305500 %U 10.17336/igusbd.305500