Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 19 - 44 2018-05-25

TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi
Performance Analysis of REITs Quoted in Borsa Istanbul for the Term of 2007-2016 with the Using of TOPSIS Method

Feyzullah YETGİN [1] , Orkun İÇTEN [2]

193 408

İnşaat ve gayrimenkul faaliyetleri Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesinde önemli bir etkiye sahiptir. Ülkemizde inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasında Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir.  Bu nedenle GYO’ların performansındaki başarı Türkiye ekonomisinin büyümesine doğrudan katkı sağlamaktadır.  Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören 31 GYO’nun 2007-2016 yıllarına ilişkin finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosu bazlı finansal performans kriterleri TOPSIS yöntemi kullanılarak incelenmiş ve performansı değişimi analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, 2007-2016 dönemi içerisinde finansal performansın 2007 yılında en üst düzeyde olduğu ve bu yıldan sonra yıllar itibariyle azalarak 2012 senesinde en düşük seviyeye geldiği, bu yıldan sonra artış trendine girerek 2016 senesine kadar artışını sürdürdüğü ancak 2016 yılında tekrar azaldığı tespit edilmiştir.  İlgili sonuçlar sektörün uzmanları ve politika yapıcılar tarafından değerlendirilmelidir.

Contruction and real estate activities have an important impact on stability of Turkish economic growth.  In our country, REITs are acting a significant function in the enchancing of effectiveness and efficiency in construction and real estate activities.  For that reason, the success in REITs’ performance adds value to Turkish economic growth directly.  In this article, the performance criterions based on statements of financial position and profit or loss belonging to 31 REITs quoted in Borsa Istanbul (BIST) were reviewed by using TOPSIS method and the performance changing was analysed for the term of 2007-2016.  The results revealed that 2007 was the best financial performance period in that term, after that period the financial performance decreased gradually year by year until 2012, the financial performance was at the lowest level in 2012, after that year financial performance increased until 2016 but it decreased again in 2016 Those findings should be carefully interpreted by sectoral specialists and policy makers.

 • AKYÜZ, Y., BOZDOĞAN, T., HANTEKİN, E., “TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı 1, 2011, ss. 73-92.
 • AYTEKİN, S., KAHRAMAN, E., “BIST Gayrımenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksindeki Şirketlerin Finansal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak 2015, Sayı: 8(1), ss. 289-301.
 • BHANDARI, S.B., IYER, R., “Predicting Business Failure Using Cash Flow Statement Based Measures”, Managerial Finance, Vol. 39, No: 7, 2013, pp. 667-676.
 • Borsa İstanbul, “http://www.borsaistanbul.com”, Erişim Tarihi:02.01.2018
 • DERAN, Ali., SARIAY, İbrahim., SAVAŞ, İncilay.,’’İMKB’de İşlem Gören Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performans Karşılaştırması’’, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, Cilt 23, Sayı : 2, ss: 195-203.
 • İSLAMOĞLU, Mehmet., APAN, Mehmet., ÖZTEL, Ahmet., ‘’An Evaluation of the Financial Performance of REITs in Borsa Istanbul: A Case Study Using the Entropy-Based TOPSIS Method’’, International Journal of Financial Research, Sciedu Press, 2015, Vol 6, No: 2, pp: 124-138, http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijfr/article/view/6807/4081, Erişim Tarihi : 02.01.2018.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu, “https://www.kap.org.tr”, Erişim Tarihi: 02.01.2018.
 • KAYA, Gökçe İ., ‘’Genel İşletme-Finans Bölümü’’ İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları :54, 2017. KIYILAR, Murat., HEPŞEN, Ali., ‘’Performance Appraisal of Real Estate Investment Trusts (REITs), A Practice in Istanbul Stock Exchange’’, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2010, Sayı:65, ss :11-23
 • LI, H., ADELI, H., SUN, J., HAN, J.G., “Hybridizing Principles of TOPSIS with Case-Based Reasoning For Business Failure Prediction”, Computers & Operations Research, 38(2), 2011, pp. 409–419.
 • Sermaye Piyasası Kurumu, “http://www.spk.gov.tr”, Erişim Tarihi: 02.01.2018
 • SOBA, Mustafa, EREN, Kudret., ‘’TOPSIS Yöntemini Kullanarak Finansal ve Finansal Olmayan Oranlara Göre Performans Değerlendirmesi, Şehirlerarası Otobüs Sektöründe Bir Uygulama’’, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2010, Sayı :25, ss:567-574.
 • VARGÜN, H., UYGURTÜRK, H., “Finansal Performans Ölçüm Aracı Olarak Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz: İnşaat ve Bayındırlık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Balkan Journal of Social Sciences, Aralık 2016, ss. 358-369.
 • YILDIRIM, F., YILDIRIM, B.I., ALKAYA, S., “Finansal Tablolar Analizinde Nakit Akış Rasyoları: Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Bir Uygulama”, International Journal of Innovative Research in Education, Vol. 3, Issue 1, 2016, ss. 10-18.
 • YILMAZ, Hülya., ‘’Sermaye Yapısının Firma Değeri ve Firma Performansı Etkisi: Ampirik Bir Analiz’’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, Cilt: 10, Sayı :53, ss:826-838, http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi53_pdf/6iksisat_kamu_isletme/yilmaz_hulya.pdf, Erişim Tarihi : 02.01.2018.
 • YILMAZ, M.K., İÇTEN, O., ‘’Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Nakit Akım Odaklı Finansal Performans Analizi (2007-2016)‘’, Finansal Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2018, Cilt:55 Sayı:635, ss:73-87.
 • ZHOU, H., YANG, S. and ZHANG, M., “Relationship Between Free Cash Flow and Financial Performance: Evidence from the Listed Real Estate Companies in China”, IPCSIT. Vol. 36, 2012, pp. 331-335.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-3712-845X
Yazar: Feyzullah YETGİN
Kurum: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürlüğü

Orcid: orcid.org/0000-0001-7647-1181
Yazar: Orkun İÇTEN
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { igusbd388927, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, eissn = {2148-7189}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {19 - 44}, doi = {10.17336/igusbd.388927}, title = {TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi}, key = {cite}, author = {YETGİN, Feyzullah and İÇTEN, Orkun} }
APA YETGİN, F , İÇTEN, O . (2018). TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 19-44. DOI: 10.17336/igusbd.388927
MLA YETGİN, F , İÇTEN, O . "TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 19-44 <http://dergipark.gov.tr/igusbd/issue/33140/388927>
Chicago YETGİN, F , İÇTEN, O . "TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 19-44
RIS TY - JOUR T1 - TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi AU - Feyzullah YETGİN , Orkun İÇTEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17336/igusbd.388927 DO - 10.17336/igusbd.388927 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 44 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.388927 UR - http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.388927 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi %A Feyzullah YETGİN , Orkun İÇTEN %T TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 5 %N 1 %R doi: 10.17336/igusbd.388927 %U 10.17336/igusbd.388927
ISNAD YETGİN, Feyzullah , İÇTEN, Orkun . "TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Mayıs 2018): 19-44. http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.388927