Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Firma Performansına Etkisi: Türkiye Örneği
The Impact of Global Capital Flows on Firms’ Performance: Evidence from Turkey

Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU [1] , Mehmet Sabri TOPAK [2]

225 316

Küreselleşen dünyada uluslararası sermaye hareketlerinin ülke ekonomileri üzerindeki etkisi her geçen gün artmaktadır. Ekonomideki en küçük ekonomik birim olan şirketler, yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı uluslarararası sermaye hareketlerinin şirket performansı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Panel veri analizinin kullanıldığı çalışma, 2004-2015 döneminde Borsa İstanbul (BIST) Ulusal Sınai Endeksi’nde yer alan 120 adet şirketi kapsamaktadır. Çalışmada şirket performans ölçüsü olarak seçilen ROA ve ROE’nin bağımlı değişken olduğu 2 ayrı model kurulmuştur. Swamy’nin tesadüfi katsayılar modelinin kullanıldığı çalışmanın genel sonuçlarına göre ödemeler dengesinde yer alan doğrudan yabancı sermaye hareketleri ve portföy yatırımlarının GSYH’ya oranlarının şirket performansı üzerinde istatistiki olarak etkisinin bulunmadığı; diğer yatırımlar kaleminin ve kısa vadeli yabancı sermaye hareketlerinin GSYH’ya oranlarının şirket karlılığı üzerinde etkisinin var olduğuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca imalat sanayini oluşturan 8 alt sektöre ilişkin sonuçlara da yer verilmiştir.

In the globalizing world, the impact of international capital flows on the economies is increasing day by day. Firms, the smallest units in the economy, are directly affected by developments. The purpose of this study is to examine the effect of international capital flows on firm performance. The study, using panel data analysis, covers 120 companies in the Stock Exchange Istanbul (BIST) Industrial Production Index in the 2004-2015 period. Two models have been developed with ROA and ROE as dependent variables, which are selected as company performance measures. According to the general results of the study with employing Swamy's random coefficient model: the ratios of the direct foreign capital flows to GDP and the portfolio investments to GDP are not statistically significant on firm profitability; and it has been conducted that the ratios of other investments and short-term foreign capital flow to GDP have an effect on the profitability of the firms. The findings include also eight sub-sectors results in the manufacturing industry.

 • ASLANOGLU, Erhan, “Spillover Effects Of Foreign Direct Investments On Turkish Manufacturing Industry”, Journal of International Developments, 2000, 12: 1111–1130. doi:10.1002/jid.701.
 • ALFARO, Laura, “Foreign Direct Investment and Growth: Does the Sector Matter?” Harvard Business School, April 2003
 • BORSA ISTANBUL AS web page, http: //www.borsaistanbul.com/yatirimcilar/mali-tablolar-arsiv., Access Date: 18 March 2017
 • CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY web page, http://www.tcmb.gov.tr, Access Date: 18 March 2017
 • CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE web page, www.cboe.com, Access Date: 18 March 2017.
 • GROSSE, Robert and TREVINO, Len J. “Determinants of Foreign Direct Investment”, Journal of International Economics, 1996, Volume 45, 115- 135.
 • HSIAO, Cheng, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press. Cambridge, Second Edition, 2003
 • INTERNATIONAL MONETARY FUND web page, Balance of Payments Manual. 5th edition. 1993, s.42
 • KINDLEBERGER, Charles Poor, American Business Abroad. Yale University Press, New Haven, Ct, 1969, United States.
 • KANG, S., etc., “Understanding the Determinants of Capital Flows in Korea: An Empirical Investigation”, Korea Institute for International Economic Policy, Policy Analyses, 02-03, 2002- 12-20.
 • MARKUSEN, James and VENABLES Atnhony. , Foreign Direct Investment as a Catalyst for Industrial Development, European Economic Review, 1999, 43: 335-338.
 • MOOSAI, Imad A, Foreign Direct Investment Theory, Evidence and Practice, Palgrave, 2002.
 • NAYAK Dinkar and CHOUDHURY, Rahul N. Choudhury, “A Selective Review of Foreign Direct Investment Theories”, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade, ARTNeT Working Paper, 2014, No. 143
 • NOY, Ilan & VU, Tam. B., “Capital Account Liberalization and Foreign Direct Investment”. The North American Journal of Economics and Finance, 18(2), 2007, 175-194.
 • UNAL, Targan, Finans Kesiminin Reel Sektöre Kaynak Yaratma Kapasitesi: Türkiye Örneği, İTO Yay. İstanbul, Yayın No:1996-31, s.49
 • SHAW, Edward. Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press, London, 1973, s. 10-11.
 • SWAMY, P.A.V.B., Efficient inference in a random coefficient regression model, Econometrica, 38(2), 1970, 311-322.
 • TURKEY PUBLIC DISCLOSURE PLATFORM web page, www.kap.gov.tr, Access Date: 18 March 2017.
 • YERDELEN TATOGLU, Ferda, İleri Panel Veri, İstanbul: Beta Yayınları, 2012.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-2900-6580
Yazar: Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU
Kurum: Istanbul University, Social Science Institute Money, Capital Market and Financial Institutions Department
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0003-2753-9834
Yazar: Mehmet Sabri TOPAK
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF BUSINESS, BUSINESS ADMINISTRATION PR.
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { igusbd323752, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, eissn = {2148-7189}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1 - 16}, doi = {10.17336/igusbd.323752}, title = {The Impact of Global Capital Flows on Firms’ Performance: Evidence from Turkey}, key = {cite}, author = {TOPAK, Mehmet Sabri and MOLLAAHMETOĞLU, Ebubekir} }
APA MOLLAAHMETOĞLU, E , TOPAK, M . (2018). The Impact of Global Capital Flows on Firms’ Performance: Evidence from Turkey. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017)), 1-16. DOI: 10.17336/igusbd.323752
MLA MOLLAAHMETOĞLU, E , TOPAK, M . "The Impact of Global Capital Flows on Firms’ Performance: Evidence from Turkey". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018): 1-16 <http://dergipark.gov.tr/igusbd/issue/34971/323752>
Chicago MOLLAAHMETOĞLU, E , TOPAK, M . "The Impact of Global Capital Flows on Firms’ Performance: Evidence from Turkey". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - The Impact of Global Capital Flows on Firms’ Performance: Evidence from Turkey AU - Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU , Mehmet Sabri TOPAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17336/igusbd.323752 DO - 10.17336/igusbd.323752 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 4 IS - 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.323752 UR - http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.323752 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi The Impact of Global Capital Flows on Firms’ Performance: Evidence from Turkey %A Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU , Mehmet Sabri TOPAK %T The Impact of Global Capital Flows on Firms’ Performance: Evidence from Turkey %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 4 %N 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) %R doi: 10.17336/igusbd.323752 %U 10.17336/igusbd.323752
ISNAD MOLLAAHMETOĞLU, Ebubekir , TOPAK, Mehmet Sabri . "Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Firma Performansına Etkisi: Türkiye Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) (Şubat 2018): 1-16. http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.323752