Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma
Determination of the Main Problems Encountered in the Execution of Internal Audit Activities in Public Institutions: An Investigation on Public Internal Auditors

Reşat KARCIOĞLU [1] , Ersin KURNAZ [2]

173 229

Bu çalışmada kamu kurumlarında iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan başlıca sorunların tespiti ve hangi kurumlarda ne tür sorunların ön plana çıktığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kamu iç denetçilerine bir anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, kamu kurumlarında iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde birçok sorunla karşılaşıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca genel bütçeli kamu kurumlarında, iç denetimde genel bağımsızlık ve iç denetçilerin özlük haklarıyla ilgili sorunların, mahalli idarelerde ise iç denetçilerin görev, yetki ve statüleriyle ilgili sorunların ön plana çıktığı sonucuna ulaşılmıştır.

In this study, it is aimed to determine the main problems encountered in the execution of internal audit activities in public institutions and to determine what problems are leading to which institutions. In this context, a questionnaire was conducted to public internal auditors. As a result, it has been found that many problems are encountered in carrying out internal audit activities in public institutions. In addition to general budgetary public institutions have reached the foreground of problems related to general independence in internal auditing and the personal rights of internal auditors and in the local administrations problems related to the duties, powers and statutes of internal auditors.

 • ARENA, Marika, Arnaboldi, Michela, Azzone, Giovanni, “Internal audit in Italian Organizations A Multiple Case Study”, Managerial Auditing Journal, 21(3), 2006, s.275-292.
 • ARSLAN, M. Cemil, Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetim Uygulamaları, (1. Baskı), T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, Yayın No: 82, İstanbul 2014.
 • BOU-RAAD, Giselle, “Internal Auditors and A Value-Added Approach: The Business Regime”, Managerial Auditing Journal, 15(4), 2000, s. 182-187.
 • CARCELLO, Joseph V., Hermanson, Dana R., Raghunandan, K., “Factors Associated with U.S. Public Companies’ Investment in Internal Auditing”, Accounting Horizons, Vol: 19(2), June 2005, s. 69-84.
 • DOĞMUŞ, M. Didem, Avrupa Birliği’nde İç Denetim Sistemi, Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 2, Ankara 2010.
 • DOYRANGÖL, Nuran Cömert, “İşletme Çevresindeki Olumsuz Gelişmeler Karşısında İç Denetimin Yeri ve Önemi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 60, 2002, s.1-7.
 • GÖNÜLAÇAR, Şener, “İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler”, Mali Hukuk Dergisi, Sayı: 130, Temmuz 2007, s.1-21.
 • GÖNÜLAÇAR, Şener, “İç Denetimin Bürokratik Serencamı”, Mali Hukuk Dergisi, Sayı: 35, Mayıs-Haziran 2008, s.1-21.
 • GÜRKAN, N. Zarifi (2009). Türk Kamu Mali Yönetiminde İç Denetim Ve İç Denetim Algısı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • HÜNER, Deniz Barlas, Bağımsız Denetimde İç Kontrol ve İç Denetimin Rolü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014.
 • www.ab.gov.tr
 • www.theiia.org
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-0903-3816
Yazar: Reşat KARCIOĞLU
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-6787-5368
Yazar: Ersin KURNAZ
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { igusbd388023, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, eissn = {2148-7189}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {67 - 88}, doi = {10.17336/igusbd.388023}, title = {Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {KARCIOĞLU, Reşat and KURNAZ, Ersin} }
APA KARCIOĞLU, R , KURNAZ, E . (2018). Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017)), 67-88. DOI: 10.17336/igusbd.388023
MLA KARCIOĞLU, R , KURNAZ, E . "Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018): 67-88 <http://dergipark.gov.tr/igusbd/issue/34971/388023>
Chicago KARCIOĞLU, R , KURNAZ, E . "Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018): 67-88
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma AU - Reşat KARCIOĞLU , Ersin KURNAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17336/igusbd.388023 DO - 10.17336/igusbd.388023 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 88 VL - 4 IS - 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.388023 UR - http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.388023 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma %A Reşat KARCIOĞLU , Ersin KURNAZ %T Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 4 %N 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) %R doi: 10.17336/igusbd.388023 %U 10.17336/igusbd.388023
ISNAD KARCIOĞLU, Reşat , KURNAZ, Ersin . "Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) (Şubat 2018): 67-88. http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.388023