Environmental Accountancy and Importance Level of Environmental Policies: A Comparison between Erzurum and Erzincan
Çevre Muhasebesi ve Çevresel Politikalara Verilen Önem Düzeyi: Erzurum-Erzincan Karşılaştırması

Alirıza AĞ [1]

168 228

In other words, environmental accounting, which is expressed as accounting for the resulting effects of the use of natural resources in the environment, is based on the concept of social responsibility at the basis of natural resources accounting. The aim of our work in this direction is to determine the level of importance given to environmental accounting and environmental policy by the production enterprises operating in Erzurum and Erzincan provinces within the framework of social responsibility concept. In this study, the characteristics of the enterprises in the framework of the model created by using the factor analysis method and the environmental accounting practices and the environmental policies were compared. In analyzes that have been made, it was determined that there is a significant relationship between the activity periods of the enterprises and the activities they are engaged in, environmental accounting and environmental policies, in particular, it has been determined that institutional enterprises operating in the Erzurum province attach more importance to environmental policy.

Doğadaki çevresel kaynakların kullanımı sonucu ortaya çıkan etkilerin muhasebeleştirilmesi olarak ifade edilen çevre muhasebesinin bir diğer ifade ile doğal kaynaklar muhasebesinin temelinde sosyal sorumluluk kavramı yatmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı Erzurum ve Erzincan illerinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin sosyal sorumluluk kavramı çerçevesinde çevre muhasebesine ve çevresel politikalara verdikleri önem düzeyinin tespit edilmesidir. Araştırmada faktör analizi yöntemi kullanılarak oluşturulan model çerçevesinde işletmelere ait özellikler ile çevre muhasebesi uygulamaları ve çevresel politikalar karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlerde işletmelerin faaliyet süreleri ve faaliyette bulundukları iller ile çevre muhasebesi ve çevresel politikalar arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiş olup özellikle Erzurum ilinde faaliyet gösteren kurumsal nitelikteki işletmelerin çevresel politikalara daha fazla önem verdiği tespit edilmiştir.

  • BALTACI, Füsun Özay, “Çevre Maliyetleri ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2009 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
  • ÇALIŞ, Yıldırım, “Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.Dergisi, Cilt XXXIV, Sayı 1, 2013, ss. 175-190.
  • ÇELİK, Muhsin, “Çevreye Duyarlı Muhasebe”, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı 33, Ocak, 2007, ss. 151-161.
  • GRAY, R., Bebbıngton, J. Walters, D, Accounting for the Environment, Founded by the Chartered Association of Certified Accountants, London: Paul Chapman, 1993, s. 7.
  • GÜVEMLİ, Oktay ve GÖKDENİZ, Ümit, “Çevre Muhasebesindeki Gelişmeler”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 1996, ss. 24-28.
  • HİÇYORULMAZ, Ela, “Çevre Muhasebesi ve Çimento Fabrikalarının Çevre Muhasebesine Olan Duyarlılığı: Çorum Votorantim Çimento Fabrikası Uygulaması”, Hitit Üniversitesi, Çorum. 2015 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
  • KIRLIOĞLU, Hilmi ve CAN, Ahmet Vecdi, Çevre Muhasebesi, Değişim Yayınları, Sakarya, 1998, s. 56.
  • TU, Jui-Che; HUANG, Hsieh-Shan, "Analysis on the relationship between green accounting and green design for enterprises." Sustainability. Volume 7, Number 5, 2015, ss. 6264-6277.
  • TUĞLU, Umut,” Çevre Muhasebesi ve Alanya’daki Bir Konaklama İşletmesindeki Uygulanması”, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2010 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-5345-6245
Yazar: Alirıza AĞ
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { igusbd388037, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, eissn = {2148-7189}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {89 - 105}, doi = {10.17336/igusbd.388037}, title = {Çevre Muhasebesi ve Çevresel Politikalara Verilen Önem Düzeyi: Erzurum-Erzincan Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {AĞ, Alirıza} }
APA AĞ, A . (2018). Çevre Muhasebesi ve Çevresel Politikalara Verilen Önem Düzeyi: Erzurum-Erzincan Karşılaştırması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017)), 89-105. DOI: 10.17336/igusbd.388037
MLA AĞ, A . "Çevre Muhasebesi ve Çevresel Politikalara Verilen Önem Düzeyi: Erzurum-Erzincan Karşılaştırması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018): 89-105 <http://dergipark.gov.tr/igusbd/issue/34971/388037>
Chicago AĞ, A . "Çevre Muhasebesi ve Çevresel Politikalara Verilen Önem Düzeyi: Erzurum-Erzincan Karşılaştırması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018): 89-105
RIS TY - JOUR T1 - Çevre Muhasebesi ve Çevresel Politikalara Verilen Önem Düzeyi: Erzurum-Erzincan Karşılaştırması AU - Alirıza AĞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17336/igusbd.388037 DO - 10.17336/igusbd.388037 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 105 VL - 4 IS - 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.388037 UR - http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.388037 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Çevre Muhasebesi ve Çevresel Politikalara Verilen Önem Düzeyi: Erzurum-Erzincan Karşılaştırması %A Alirıza AĞ %T Çevre Muhasebesi ve Çevresel Politikalara Verilen Önem Düzeyi: Erzurum-Erzincan Karşılaştırması %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 4 %N 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) %R doi: 10.17336/igusbd.388037 %U 10.17336/igusbd.388037
ISNAD AĞ, Alirıza . "Çevre Muhasebesi ve Çevresel Politikalara Verilen Önem Düzeyi: Erzurum-Erzincan Karşılaştırması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) (Şubat 2018): 89-105. http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.388037