Değerli meslektaşlarım,

2019 yılının ilk yarısında yayımlanacak 4. cilt 1. sayımız için çalışmalarınızı beklemekteyiz.

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi çalışmaların güncel olmasına özel bir önem vermektedir. Bu amaçla gerek yazar gerekse okuyucuların çalışma çıktılarından erken istifade etmelerinin teminini sağlamak için hakem süreci sona eren makaleler, takip eden sayının çıkması beklenmeden elektronik ortamda erken görünüm (online first) olarak takip eden sayının cilt ve sayı numaralarını kullanılarak yayımlandığını hatırlatmak isteriz.

Sözü edilen sayının yayımlanma zamanı geldiğinde ise erken görünümde yer alan çalışmalar erken görünümden kaldırılarak çıkan sayıda yerlerini alırlar.

İyi çalışmalar dilerim.

Dr. Hasan Özcan

IHEAD Editor

ihead.editor@aksaray.edu.tr