Editörler


Dr. Hasan ÖZCAN

Turkey
drhasanozcan@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,Eğitim Bilimleri
Hakkında: Yozgat`ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskisehir`de tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliğini bitirdi. Yüksek lisans öğreniminde “ilköğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin farklı disiplin alanları açısından enerji konusu üzerine kavramsal anlamaları”, doktora öğrenimin de ise “fen bilgisi öğretmen adaylarının fen içeriği ile ilişkilendirilmiş bilimin doğası konusundaki pedagojik alan bilgilerinin gelişimi” üzerine çalıştı. Niğde Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Aksaray Üniversite ve Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak yaklaşık 10 yıl çalıştı. Ulusal ve uluslararası birçok makale yayımladı, bilimsel toplantılarda çok sayıda bildiri sundu, projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görevler aldı. Enschede, Trieste, Torino, Riga, Reggio Calabria ve Barselona yaz üniversitesi organizasyonlarına katıldı. Halen Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin editörlüğünü yürütmekte ve Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Kurum: Aksaray Üniversitesi

Yayın Kurulu

Dr. Adnan BAKİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Adnan TEPECİK, Başkent Üniversitesi
Dr. Ali YILDIRIM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Berrin AKMAN, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Cemil ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi
Dr. Esra ÖMEROĞLU, Gazi Üniversitesi
Dr. Firdevs GÜNEŞ, Bartın Üniversitesi
Dr. Golge SEFEROĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Hayati AKYOL, Gazi Üniversitesi
Dr. İsmail GÜVEN, Ankara Üniversitesi
Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Mehmet Engin DENİZ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Mehmet Fatih TAŞAR, Gazi Üniversitesi
Dr. Murat ALTUN, Uludağ Üniversitesi
Dr. Murat OZBAY, Gazi Üniversitesi
Dr. Necati CEMALOĞLU, Gazi Üniversitesi
Dr. Özcan DEMİREL, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ Üniversitesi
Dr. Servet ÖZDEMİR, Başkent Üniversitesi
Dr. Sinan OLKUN, TED Üniversitesi
Dr. Yasemin KIRKGÖZ, Çukurova Üniversitesi
Dr. Ziya SELCUK, TED Üniversitesi

Hakem Kurulu

Dr. Abdullah ADIGÜZEL, Adıyaman Üniversitesi
Dr. Abidin MISIRLI, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Ahmet Serkan ECE, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Alev ELÇİ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Ali GÖÇER, Erciyes Üniversitesi
Dr. Ali İhsan MUT, Dicle Üniversitesi
Dr. Ali Kerim ÖNER, Aksaray Üniversitesi
Dr. Arif SARIÇOBAN, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Arzu ÖZYÜREK, Karabük Üniversitesi
Dr. Arzu UYSAL, Sanat Eğitimi
Dr. Ayfer AYTAÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN, Ankara Üniversitesi
Dr. Ayşe ATEŞ, İnönü Üniversitesi
Dr. Ayşegül HOCAOĞLU, Bozok Üniversitesi
Dr. Bahri ATA, Gazi Üniversitesi
Dr. Berna TATAROĞLU TAŞDAN, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI, Bozok Üniversitesi
Dr. Bülent ÇAVAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Bünyamin YURDAKUL, Ege Üniversitesi
Dr. Celal DEMİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Demet ŞAHİN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Dilek KARIŞAN, Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Emin İBİLİ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Erkan YEŞİLTAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Erol BULUT, Marmara Üniversitesi
Dr. Ersoy TOPUZKANAMIŞ, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Esra YARDIMCI ÇAPKINOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Dr. Ferhat Kadir PALA, Aksaray Üniversitesi
Dr. Gökhan ARASTAMAN, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Gözde ERTÜRK KARA, Aksaray Üniversitesi
Dr. Gül HANIM BORAN, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Hakan DEDEOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Halil YURDUGÜL, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Hatice ALTUNKAYA, Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Hülya GÜR, Balıkesir Üniversitesi
Dr. İkram ÇINAR, Kafkas Üniversitesi, Türkiye
Dr. İlhan ERDEM, İnönü Üniversitesi
Dr. İlker Hakkı KOŞTUR, Başkent Üniversitesi
Dr. Kadir DEMİR, Georgia State University
Dr. Kamil YILDIRIM, Aksaray Üniversitesi
Dr. Kasım YILDIRIM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Kemal GÖNEN, King Abdulaziz University
Dr. M. Sabri KOCAKÜLAH, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Mahide ORCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Mahmut BABACAN, Marmara Üniversitesi
Dr. Mehmet Akif ÇEÇEN, İnönü Üniversitesi
Dr. Meryem Nur AYDEDE YALÇIN, Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Michele BERTANI, Universita degli Studi di Verona
Dr. Minara ALİYEVA, Uludağ Üniversitesi
Dr. Murat ÖZDEMİR, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Mustafa DİĞLER, Aksaray Üniversitesi
Dr. Mustafa YAVUZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Naim UZUN, Aksaray Üniversitesi
Dr. Necdet TAŞKIN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Nevzat GÜMÜŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Nihat ŞİMŞEK, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Nurettin ŞİMŞEK, Ankara Üniversitesi
Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU, Giresun Üniversitesi
Dr. Oktay ASLAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Olcay SERT, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Oya AĞLARCI, Marmara Üniversitesi
Dr. Pelin AKSÜT, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Perihan GÜNEŞ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Robert Elliott, Tennessee State University, ABD
Dr. Savaş KARAGÖZ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Sedat MADEN, Giresun Üniversitesi
Dr. Selahattin KAYMAKÇI, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Sena Gürşen OTACIOĞLU, Marmara Üniversitesi
Dr. Serap ERDOĞAN, Anadolu Üniversitesi
Dr. Serkan ÇANKAYA, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Sevilay ATMACA, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Sezgin DEMİR, Fırat Üniversitesi
Dr. Sibel KARAKELLE, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Sümer AKTAN, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Şenyurt YENİPINAR, Aksaray Üniversitesi
Dr. Şükran KILIÇ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Talip ÖZTÜRK, Ordu Üniversitesi
Dr. Ugur ATAN, Selçuk Üniversitesi
Dr. Vedat OZSOY, TOBB Üniversitesi
Dr. Yasemin ÖZDEM YILMAZ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Yasemin YAVUZER, Niğde Üniversitesi
Dr. Yeşim KEŞLİ DOLLAR, Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Zeynep DERE, Bozok Üniversitesi
Dr. Zeynep KAYA, Aksaray Üniversitesi

Ön İnceleme

Dr. Hasan ÖZCAN, Aksaray Üniversitesi

Tasarım

Dr. Muhammet ÇELİK, Aksaray Üniversitesi

Türkçe Metin Kontrol

Dr. Ersoy TOPUZKANAMIŞ, Balıkesir Üniversitesi

İngilizce Metin Kontrol

Dr. Ayşe KIZILDAĞ, Aksaray Üniversitesi