Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 24 - 38 2017-06-30

INVESTIGATION THE USABILITY OF EDUCATION INFORMATION NETWORK (EIN) WEB SITE BY EYE TRACKING AND AUTHENTIC TASKS
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME İLE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Ferhat Kadir PALA [1] , Halit ARSLAN [2] , Fatih ÖZDİNÇ [3]

398 423

The Education Information Network (EBA) website provides resources for both students, educators and people who deal with education. It is aimed to test the usability of EBA in this study. For this purpose, the criterion of usability identified as the participants efficient use of the system and perceptions about the system are examined. The research group consisted of seven teachers from different disciplines working in Aksaray. In line with the preliminary talks, a pool of authentic tasks that users are most used and thought to be needed was established and eight tasks were set to be examined with the eye tracking device. The data were obtained from the interview notes, voice recordings and eye tracking device. By analysing the obtained data, the usability problems in the design and content dimensions are presented and the suggested solutions are formed. According to the eye tracking device data, most of the problems are in the videos section and the web site’s general design. In addition, according to the interview data, although web site design is improved compared to the initial version, the content is inadequate and the search engine is inefficient.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) web sitesi hem öğrenciler, hem öğreticiler hem de eğitimle uğraşan kişiler için kaynak sağlamaktadır. Bu çalışmada EBA’nın kullanılabilirliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla kullanılabilirlik ölçütü olarak kullanıcıların sistemi etkin kullanımları ve sisteme yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırma grubu Aksaray ilinde çalışmakta olan çeşitli alanlardan yedi öğretmen oluşturmuştur. Yapılan ön görüşmeler doğrultusunda EBA’da kullanıcıların en çok kullandığı ve ihtiyaç duyulabileceği düşünülen otantik görevler havuzu oluşturulmuş ve göz izleme cihazıyla incelemek üzere sekiz görev belirlenmiştir. Veriler görüşme notları, sesli kayıtlar ve göz izleme cihazından elde edilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek tasarım ve içerik boyutunda kullanılabilirlik sorunları ortaya koyulmuş ve bu sorunlara çözüm önerileri üretilmiştir. Göz izleme cihazı verilerine göre en fazla sorun videolar bölümünde ve sitenin genel tasarımda ortaya çıkmıştır. Görüşme verilerine göre ise tasarımın ilk sürüm dikkate alındığında düzelme göstermesine rağmen alan içeriklerinin yetersiz olması ve arama motorunun verimsiz çalışması söylenebilir.

 • Aktay, S., Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2 (3), 27-44.
 • Arsoy, S., Kalipsiz, O., Öztürk, S. (2013). E-Devlet web siteleri için rehber tabanlı kullanılabilirlik değerlendirmesi, Ulusal Yazılım mühendisleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye.
 • Ateş, V., Karacan, H. (2010). Abant İzzet Baysal Üniversitesi web sitesi kullanılabilirlik analizi. International Journal Of Informatics Technologies, 2(2).
 • Augustine, S., Greene, C. (2002). Discovering How Students Search a Library Web Site: A Usability Case Study. College & Research Libraries.
 • Çağıltay, K. (2011). İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe. Ankara, Türkiye, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık.
 • Durmuş, S., Çağıltay, K. (2012). Kamu Kurumu Web Siteleri ve Kullanılabilirlik. Kitapta bolum: E-devlet Kamu yönetimi Ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler. Editörler: Mehmet Zahid Sobacı, Mete Yıldız 293-322, Nobel Yayınevi.
 • EBA, (2017). EBA Web Sitesi - Hakkımızda URL: http://www.eba.gov.tr/hakkimizda [Erişim Tarihi: 17.02.2017]
 • Ekici, M., Arslan, İ., Tüzün, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Web Portalı Kullanılabilirliğinin Göz İzleme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojileri Okumaları içinde. (Eds: İşman, A., Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B.), 273-297, Ankara: TOJET.
 • Fatih Projesi (2017). Fatih Projesi Web Sitesi – Proje Hakkında. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ [Erişim Tarihi: 17.02.2017]
 • Goldberg, J. H., Kotval, X. P. (1999). Computer interface evaluation using eye movements: methods and constructs. International Journal of Industrial Ergonomics, 24(6), 631-645.
 • Just, M. A., Carpenter, P. A. (1980). A theory of reading: From eye fixations to comprehension. Psychological review, 87(4), 329.
 • Nielsen, J. (2012). How many test users in a usability study. Nielsen Norman Group, 4(06).
 • Özçelik, E., Kurşun, E., Çağıltay, K. (2006). Göz hareketlerini izleme yöntemiyle üniversite web sayfalarının incelenmesi. Akademik Bilişim, 9-11.
 • O'Brien, S. (2009). Eye tracking in translation process research: methodological challenges and solutions. Methodology, Technology and Innovation in Translation Process Research, 38, 251-266.
 • Pala, F. K., Altan, T., Ilgaz, H., Çınar, M., Tüzün, H. (2010). Hacettepe Üniversitenin Kütüphane Web Sitesi kullanılabilirlik çalışması. Educational Technology Conference (IETC), 26th-28th April, İstanbul, Turkey.
 • Rubin, J. (1994). Handbook of usability testing. Wiley Technical Communication Library: New York.
 • Zhang, J., Johnson, T. R., Patel, V. L., Paige, D. L., Kubose, T. (2003). Using usability heuristics to evaluate patient safety of medical devices. Journal of Biomedical Informatics, 36(1–2), 23-30. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1532-0464(03)00060-1.
Konular Sosyal, Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ferhat Kadir PALA

Yazar: Halit ARSLAN

Yazar: Fatih ÖZDİNÇ

Bibtex @araştırma makalesi { ihead325866, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {24 - 38}, doi = {}, title = {EĞİTİM BİLİŞİM AĞI WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME İLE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Halit and PALA, Ferhat Kadir and ÖZDİNÇ, Fatih} }
APA PALA, F , ARSLAN, H , ÖZDİNÇ, F . (2017). EĞİTİM BİLİŞİM AĞI WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME İLE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 24-38. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/30186/325866
MLA PALA, F , ARSLAN, H , ÖZDİNÇ, F . "EĞİTİM BİLİŞİM AĞI WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME İLE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 24-38 <http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/30186/325866>
Chicago PALA, F , ARSLAN, H , ÖZDİNÇ, F . "EĞİTİM BİLİŞİM AĞI WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME İLE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 24-38
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM BİLİŞİM AĞI WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME İLE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ AU - Ferhat Kadir PALA , Halit ARSLAN , Fatih ÖZDİNÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 38 VL - 2 IS - 1 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi EĞİTİM BİLİŞİM AĞI WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME İLE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ %A Ferhat Kadir PALA , Halit ARSLAN , Fatih ÖZDİNÇ %T EĞİTİM BİLİŞİM AĞI WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME İLE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ %D 2017 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD PALA, Ferhat Kadir , ARSLAN, Halit , ÖZDİNÇ, Fatih . "EĞİTİM BİLİŞİM AĞI WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME İLE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Haziran 2017): 24-38.