Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 18 - 23 2017-12-31

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ

Muhammed Yıldız [1]

301 410

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinde erken dönem uyumsuz şemaların depresif belirtilere etkisi incelenmiştir. Araştırma 619 üniversite öğrencisiyle yapılmıştır. Öğrencilere Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada yöntem olarak Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinde bulunan, Duygusal Yoksunluk, Başarısızlık, Karamsarlık, Sosyal İzolasyon/Güvensizlik, Duyguları Bastırma, Onay Arayıcılık, İçe Geçme/Bağımlılık, Ayrıcalıklılık/Yetersiz Özdenetim, Kendini Feda, Terk Edilme, Cezalandırılma, Kusurluluk, Tehditler Karşısında Dayanıksızlık, Yüksek Standartlar şemalarının öğrencilerdeki depresif belirtilere etkisi incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre duygusal yoksunluk, başarısızlık, karamsarlık, duyguları bastırma, ayrıcalıklılık/yetersiz özdenetim, terk edilme, cezalandırılma, tehditler karşısında dayanıksızlık ve yüksek standartlar şemaları, depresif belirtileri anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Söz konusu değişkenler, üniversite öğrencilerindeki depresif belirtilerin %47.2’sini açıklamaktadır. 

Erken dönem uyumsuz şemalar, depresyon, üniversite öğrencileri
 • Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of general psychiatry, 4(6), 561-571.
 • Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects (Vol. 32). University of Pennsylvania. Duran, S. (2016). Depresyon ve erken dönem uyum bozucu şemalar arasındaki ilişkide otomatik düşünce özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Evans S.W. (1999). Mental Health Services in schools: Utilization, effectiveness, and consent. Clin Psychol Rev, 19(2):165-178.
 • Harris, A. E., & Curtin, L. (2002). Parental perceptions, early maladaptive schemas, and depressive symptoms in young adults. Cognitive Therapy and Research, 26(3), 405-416.
 • Hisli N. (1988). Beck depresyon envanterinin geçerliği üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 6(22), 118–126. Hisli, N. (1989). Beck depresyon envanteri'nin üniversite öğrencileri için geçerliği güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 3-13.
 • İnanç, N, Savaş, H.A, Tutkun, H, Herken, H, Savaş, E. (2004). Gaziantep üniversitesi mediko-sosyal merkezi’nde psikiyatrik açıdan incelenen öğrencilerin klinik ve sosoyodemografik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5: 222-230.
 • Martin, R., Young. J., E. (2010). Schema therapy. In K. S. Dobson (Ed), Handbook of Cognitive- Behavioral Therapies (3ed rd). London: Guilford.
 • Özbaş, A. A., Sayın, A., & Coşar, B. (2012). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav öncesi anksiyete düzeyi ile erken dönem uyumsuz şema ilişkilerinin incelenmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1(2), 81-89.
 • Rafaeli, E., Bernstein, D. P., & Young, J. (2010). Schema therapy: Distinctive features. New York:Routledge.
 • Rafaeli, E., Bernstein, D. P. ve Young, J. E. (2012). Şema terapi ayırıcı özellikler. (M. Şaşıoğlu, Çev.). İstanbul: Psikonet Yayınları.
 • Renner, F., Lobbestael, J., Peeters, F., Arntz, A., & Huibers, M. (2012). Early maladaptive schemas in depressed patients: Stability and relation with depressive symptoms over the course of treatment. Journal of affective disorders, 136(3), 581-590.
 • Sağ, B. (2016). Erken dönem uyumsuz şemalar ve pozitif algının, psikolojik dayanıklılık, depresyon ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Savaşır, I. ve Şahin, N. (1997). Bilişsel davranışçı terapilerde sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Schmidt, N.B., Joiner, T.E., Young, J.E. ve Telch, M.J. (1995). The Schema Questionnaire: Investigation of psychometric properties and the hierarchical structure of a measure of maladaptive schemas. Cognitive Therapy and Research, 19(3), 295-321.
 • Soygüt, G., Karaosmanoğlu, A., & Çakır, Z. (2009). Erken dönem uyumsuz şemaların değerlendirilmesi: Young şema ölçeği kısa form-3’ün psikometrik özelliklerine ilişkin bir inceleme. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 75-84.
 • Surtees P.G., Pharoah, P.D.P., Wainwright, N.W.J. (1998). A follow-up study of new users of a university counselling service. Br J Guid Counc, 26(2):255-272.
 • Thimm, J.C. (2010). Mediation of early maladaptive schemas between perceptions of parental rearing style and personality disorder symptoms. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 41(1), 52-59.
 • Tunçer, Ö (1999). Depresyon ve somatizasyon. İstanbul: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Young, J. E. (1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (rev. ed.). Sarasota, FL: Professional Resource.
 • Young, J. E., Klosko, J. S. & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: Apractitioner’s Guide. New York: The Guilford Press.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muhammed Yıldız (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { ihead373499, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {18 - 23}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yıldız, Muhammed} }
APA Yıldız, M . (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 18-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/33690/373499
MLA Yıldız, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 18-23 <http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/33690/373499>
Chicago Yıldız, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 18-23
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ AU - Muhammed Yıldız Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 23 VL - 2 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ %A Muhammed Yıldız %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ %D 2017 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldız, Muhammed . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Aralık 2017): 18-23.