Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 39 - 49 2017-12-31

COMPARISON OF THE TEACHER AND STUDENT VIEWS AT PIANO EDUCATION PROCESS IN THE FINE ARTS HIGH SCHOOL
GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Pınar Şahin [1] , Mehmet Akpınar [2]

160 259

This study aims to investigate the general state of the piano education at fine arts high schools in Turkey and thus has the purpose of contributing to the education by suggesting new ways and ideas. In the current study, the teachers working at fine arts schools and students studying at such schools are asked about their opinions on the piano education, also the textbooks and the methods used are investigated. For data collection a 5-Likert like questionnaire is used and the relevant literature is reviewed. Data are analyzed using the basic descriptive statistics. As fort he results, some suggestions are given for improving the piano education.

Bu çalışma, Türkiye’deki güzel sanatlar liselerinde verilen piyano eğitiminin genel durumunu araştırmayı ve bu yolla piyano eğitiminin gelişmesine yeni görüşler ve öneriler katmayı amaçlamıştır. Çalışmada, güzel sanatlar liselerinde verilen piyano eğitiminin mevcut durumu, piyano öğretmenleri ve öğrencilerinin piyano eğitimine yönelik görüşleri araştırılmış; ayrıca piyano eğitiminde kullanılan metot-kitap ve eserlerin neler olduğuna ilişkin görüşler belirlenmeye çalışılmıştır. Veri toplamak için beş ölçekli Likert tipi anket uygulanmış ve ilgili kaynaklar taranmıştır. Verilerin işlenmesinde temel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Varılan sonuçlara göre, piyano eğitiminin daha etkili verilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

  • Akpınar, M. (2017). Keman için Türküler (Turkish Folk Songs For The Violin), Gece Kitaplığı Yayınları, s,10, Ankara.
  • Ercan, N. (1997). Müzik Öğretmem Yetiştiren Kuramlarda Piyano Eğitimi, Orkestra Aylık Müzik Dergisi, 203, 31, Erenözlü, S. S. (2004). Piyano Eğitiminde Kullanılan Materyalleri Program Hedeflerini Gerçekleştirmede Etkililik Düzeyi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Kalyoncu, N. (1996). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Piyano Öğretim Programlarının Hedeflerine Ulaşma Durumları. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
  • Kutluk, Ö. (1996). Okul Şarkılarına Piyano ile Eşlik Yapabilme Becerisinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
  • Tanrıverdi, A. (1996). A.G.S.L. Müzik Bölümlerinde uygulanan çalgı eğitimi ve viyolanın çalgı eğitimi içerisindeki yeri, I. Uluslararası A.G.S.L Müzik Bölümleri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
  • Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi (İkinci Baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Yokuş. H. (2005). Ülkemizde Türk Halk Müziği Kaynaklı Piyano Eserlerinin Piyano Eğitiminde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
  • http://ogm.meb.gov.tr/gos duyuru.asp?aho=88 Erişim tarihi: 26.10.2016.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (2006). Piyano Dersi Öğretim Programı. http://ogm.meb.gov.tr/belgeler/piyano.pdf Erişim tarihi: 26.10.2016.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Pınar Şahin (Sorumlu Yazar)

Yazar: Mehmet Akpınar

Bibtex @araştırma makalesi { ihead373501, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {39 - 49}, doi = {}, title = {GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Şahin, Pınar and Akpınar, Mehmet} }
APA Şahin, P , Akpınar, M . (2017). GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 39-49. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/33690/373501
MLA Şahin, P , Akpınar, M . "GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 39-49 <http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/33690/373501>
Chicago Şahin, P , Akpınar, M . "GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 39-49
RIS TY - JOUR T1 - GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Pınar Şahin , Mehmet Akpınar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 49 VL - 2 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Pınar Şahin , Mehmet Akpınar %T GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2017 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Şahin, Pınar , Akpınar, Mehmet . "GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Aralık 2017): 39-49.