Makale Değerlendirme Formu

IHEAD'e gönderilen makaleler hakem sürecinde bu Makale Değerlendirme Formu ile değerlendirilirler.