• dergipark_logo_tr.png
 • zotero_logo.png
 • 
 • logo.png

 • logo.jpg
 • Sparc-logo-for-indexer.jpg
 • 7603613940_2423ae047f_o.png
 • googlelogo_color_270x104dp.png
 • Dergimiz,
 • Dergipark, Zotero, Rootindexing, İsam, sparcindex, Mendeley ve Google Scholar veritabanları tarafından taranmaktadır.
 • This is journal indexed, Dergipark, Zotero, Rootindexing, İsam, Mendeley and Google Scholar.
 • Her sayının Hakem(ler)ine, dergi anasayfası üzerinden, Son Sayı sekmesi, ardından Sayı Tam Dosyası
 • linkinden ulaşabilirsiniz.