Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 290 - 302 2016-01-15

SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Onur AKPINAR [1]

74 290

Bu çalışmanın amacı sermaye yapısının firma performansına etkisinin olup olmadığının saptanmasıdır. Çalışma kapsamında; 2010 ila 2013 yılları arasında BIST100 endeksinde yer alan finansal olmayan 81 adet firma 324 gözlemle incelenmiştir. Sermaye yapısının firma performansına etkisi ..zümlenirken “Panel Veri Analizi” uygulanmıştır. Panel veri analizindeki modellerde; firma performansı göstergesi olarak öz kaynak karlılığı (ÖK) ve net kar marjı (NKM) kullanılarak sermaye yapısı ile firma performansı arasında negatif bir ilişki saptanmıştır. Sermaye yapısı göstergesi olarak; kısa vadeli borç oranı (KVBO), uzun vadeli borç oranı (UVBO) ve toplam borç oranı (TBO) kullanılmıştır. KVBO değişkeninin katsayıları tüm modellerde anlamlı ve negatiftir. Bu çalışmada elde edilen bulgular “ilintisizlik teorisi” ile çelişkili olmakla beraber “finansal hiyerarşi teorisi” ile kısmen örtüşmektedir.

Sermaye Yapısı, Firma Performansı, Panel Veri Analizi
  • Baskin, J. (1989), An Empirical Evidence of the Pecking Order Hypothesis, Financial Management Association International, Vol 18, No 1, 26-35.
  • Berger, A. N. ve Patti, E. B. (2004, April), Capital Structure and Firm Performance: A New Approach to Testing Agency Theory and an Application to the Banking Industry, Journal of Banking and Finance, Vol 30, Issue 4, 1065-1102.
  • Brooks, Chris. (2008), Introductory Econometrics for Finance, 2’nd Edition, New York: Cambridge University Press.
  • Durand, David (1952), “The Cost of Debt and Equity Funds For Business: Trends and Problems Of Measurement”, Conference On Research On Business Finance, New York National Bureau Of Economic Research, ss. 215-220.
  • Durand, David (1959), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Investment: Comment, American Economic Review, Vol. 49, No. 4, pp. 39-55.
Konular
Dergi Bölümü Sayı
Yazarlar

Yazar: Onur AKPINAR

Bibtex @araştırma makalesi { iibfdkastamonu317992, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {290 - 302}, doi = {}, title = {SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {AKPINAR, Onur} }
APA AKPINAR, O . (2016). SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 290-302. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iibfdkastamonu/issue/29620/317992
MLA AKPINAR, O . "SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2016): 290-302 <http://dergipark.gov.tr/iibfdkastamonu/issue/29620/317992>
Chicago AKPINAR, O . "SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2016): 290-302
RIS TY - JOUR T1 - SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA AU - Onur AKPINAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 290 EP - 302 VL - 11 IS - 1 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA %A Onur AKPINAR %T SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA %D 2016 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD AKPINAR, Onur . "SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 1 (Ocak 2016): 290-302.