Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 2, Sayfalar 7 - 25 2018-04-26

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA TOPLUMSAL BİLGİ STOKUNUN ROLÜ

Fatma AĞPAK [1] , Ömer ÖZÇİÇEK [2]

83 179


Bu çalışmada seçilen örneklem kapsamında toplumsal bilgi stokundaki artışın (hidroelektrik harici) yenilenebilir enerji kullanımı üzerindeki etkisi ekonometrik olarak incelenmiştir. Yenilenebilir enerji kullanımının talep yönüyle toplumların genel bilgi düzeyinden, arz yönüyle teknik bilgi birikiminden etkilenmesi nedeniyle toplumsal bilgi stokunun göstergeleri olarak kamu eğitim harcamaları ile kamu ve özel sektör kaynaklı ar-ge harcamaları seçilmiştir. Analiz veri kısıtları çerçevesinde 1998-2014 dönemini ve 43 ülkeyi kapsamaktadır. Tahmin edilen ilişki hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için ayrıca gelişmiş, yükselen ve gelişmekte olan diğer ülkeler ayrımına da gidilmiştir. Uygulamada örneklemin niteliğine uygun olarak sabit etkiler modeli ve statik panel eşik yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar ar-ge harcamalarının, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi fark etmeksizin yenilenebilir enerji kullanımı ile pozitif ilişki içerisinde olduğunu göstermiştir. Diğer yandan eşik modeli kamu eğitim harcamalarının milli gelire oranının % 7.48’i aşması halinde eğitim harcamalarının yenilenebilir enerji kullanımına pozitif yansıyacağını tespit etmiştir.


enerji, bilgi stoku, eşik regresyon modeli
  • Margues, Antonio; Fuinhas, Jose ve Manso, Pires (2010), “Motivations Driving Renewable Energy In European Countries: A Panel Data Approach”, Energy Policy, 38, 6877-6885.
  • Ackah, Ishmael ve Kizys, Renetas (2015), “Green Growth In Oil Producing African Countries: A Panel Data Analysis of Renewable Energy Demand”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, 1157–1166.
  • Aguirre, Mariana ve Ibikunle, Gbenga (2014), “Determinants Of Renewable Energy Growth: A Global Sample Analysis”, Energy Policy, 69, 374-384.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Sayı
Yazarlar

Yazar: Fatma AĞPAK
Ülke: Turkey


Yazar: Ömer ÖZÇİÇEK

Bibtex @araştırma makalesi { iibfdkastamonu325113, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {7 - 25}, doi = {}, title = {YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA TOPLUMSAL BİLGİ STOKUNUN ROLÜ}, key = {cite}, author = {ÖZÇİÇEK, Ömer and AĞPAK, Fatma} }
APA AĞPAK, F , ÖZÇİÇEK, Ö . (2018). YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA TOPLUMSAL BİLGİ STOKUNUN ROLÜ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (2), 7-25. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iibfdkastamonu/issue/36745/325113
MLA AĞPAK, F , ÖZÇİÇEK, Ö . "YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA TOPLUMSAL BİLGİ STOKUNUN ROLÜ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2018): 7-25 <http://dergipark.gov.tr/iibfdkastamonu/issue/36745/325113>
Chicago AĞPAK, F , ÖZÇİÇEK, Ö . "YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA TOPLUMSAL BİLGİ STOKUNUN ROLÜ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2018): 7-25
RIS TY - JOUR T1 - YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA TOPLUMSAL BİLGİ STOKUNUN ROLÜ AU - Fatma AĞPAK , Ömer ÖZÇİÇEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 25 VL - 20 IS - 2 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA TOPLUMSAL BİLGİ STOKUNUN ROLÜ %A Fatma AĞPAK , Ömer ÖZÇİÇEK %T YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA TOPLUMSAL BİLGİ STOKUNUN ROLÜ %D 2018 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD AĞPAK, Fatma , ÖZÇİÇEK, Ömer . "YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA TOPLUMSAL BİLGİ STOKUNUN ROLÜ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Nisan 2018): 7-25.