İş ve İnsan Dergisinin temel amacı, iş yaşantısında insan davranışını anlamak ve insan kaynağından en üst düzeyde yararlanmak üzere örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi alanında öne sürülen kuramlar ile uygulamalar arasında bağ kurarak yapılmış çalışmaları okuyucularla paylaşmaktır.

İş ve İnsan Dergisi hakemli ve akademik bir dergidir. Dergi, hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği çift kör-hakem değerlendirmesi sistemini kullanmaktadır. Dergi Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.

İş ve İnsan Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı'nda dizinlenmektedir. Derginin tarandığı / listelendiği endeksler ve/ya veritabanları:

  • ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
  • ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 
  • SSRN - The Social Science Research Network
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • EZB - Electronic Journals Library
  • SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini
  • ASOS Index - Academia Social Science Index
  • IC - Index Copernicus