Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-8414 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Toros Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iisbf