Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-8414 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Toros Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iisbf

Toros Üniversitesi IISBF Sosyal Bilimler Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Toros Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Sosyal Bilimler Dergisi’de sosyal bilimlerle (iktisat, isletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler,  tarih, psikoloji, felsefe vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalımalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm  makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sosyal Bilimler Dergisine yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir.  MAKALE YAZIM ŞABLONU için tıklayınız.


Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-8414 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Toros Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iisbf
Kapak Resmi

21.107

53.111

Toros Üniversitesi IISBF Sosyal Bilimler Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Toros Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Sosyal Bilimler Dergisi’de sosyal bilimlerle (iktisat, isletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler,  tarih, psikoloji, felsefe vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalımalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm  makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sosyal Bilimler Dergisine yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir.  MAKALE YAZIM ŞABLONU için tıklayınız.


Cilt/Volume: 5 , Sayı/Issue : 9, Yıl/Year: 2018 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 9 - Ara 2018
 1. Siyasi Kontrol, Toplumsal Hareketler Ve Türk Sivil-Asker İlişkilerine Vatandaş Etkisi
  Sayfalar 7 - 35
  Mustafa ULUÇAKAR, Ali ÇAĞLAR
 2. Örgüt Kuramları ve Değişim
  Sayfalar 37 - 68
  Filiz BOZAGAÇ, Mert AKTAŞ
 3. Türkiye ve Azerbaycan Ticari İlişkilerine Yönelik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 69 - 85
  Meltem KESKİN KÖYLÜ
 4. Kıbrıs’taki Mülkiyet Davaları (Loizidou ve Xenides- Arestis Davası)
  Sayfalar 87 - 108
  Halil İbrahim AYÇİÇEK
 5. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Norm Kadro Oluşturulmasına Yönelik Bir Uygulama
  Sayfalar 109 - 130
  Abdullah ÇALIŞKAN, Çağlar ALTINEL
 6. Günümüzde Antropolojik açıdan Toplum Bireylerinin Diş Çürüğü Sıklığı ile Beslenme Alışkanlıkları arasındaki İlişki
  Sayfalar 131 - 151
  Besime Ahu KAYNAK
 7. İnsan Kaynaklarının Seçiminde Genel Bilişsel Yetenek Testlerinin Uygulanması
  Sayfalar 153 - 173
  Metin OCAK, Murat GÜLER, Rıza BAYRAK
 8. Lojistikte İnovasyonun Önemi
  Sayfalar 175 - 192
  Mustafa BEKMEZCİ, Mert AKSUNGUR
 9. Tüketici Araştırmalarında Yeni Bir Alan Olarak Nöropazarlama
  Sayfalar 193 - 209
  Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ, Yağmur AYDIN
 10. Osmanlı Devleti’nde Niğdeli Gayr-i Müslim Memurlar
  Sayfalar 211 - 228
  Şenay ATAM
 11. Psikolojik Sermayenin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerindeki Olumlayıcı Etkileri
  Sayfalar 229 - 249
  Ayse GOKCEN KAPUSUZ, Mehmet BİÇER
 12. Sovyet Rusya Rejiminin Türkistan Halklarına Yönelik Asimile Politikası
  Sayfalar 251 - 269
  Aysel ERDOĞAN
 13. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesinden Anayasal Demokrasi İdealinin Yansımaları
  Sayfalar 271 - 288
  M.Fatih ÇINAR
 14. 21. Yüzyıl Afrika’sında ABD’nin Askeri Varlığı Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 289 - 313
  İbrahim ARSLAN
 15. Din ve Siyaset İlişkisi: 15 Temmuz Örneği
  Sayfalar 315 - 340
  Murat KÖYLÜ
 16. Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Performansı
  Sayfalar 341 - 368
  Özcan IŞIK
 17. Dilde, Fikirde ve Eylemde Birlik: Hasan Zerdabi, İsmail Gaspıralı ve Alimerdan Topçubaşov
  Sayfalar 369 - 389
  Saffet AKKAYA, Haleddin İBRAHİMLİ
 18. Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Türkiye’deki Gelişimi Ve BIST Kurumsal Yönetim Endeks Performansının İncelenmesi
  Sayfalar 391 - 406
  Seda TURNACIGİL, Hatice DOĞUKANLI
 19. Negative Attitudes toward Robots Scale: Validity and Reliability of Turkish Version
  Sayfalar 407 - 418
  Serkan EREBAK, Tülay TURGUT
 20. Endüstri 4.0’ in İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri
  Sayfalar 419 - 441
  Süleyman TÜRKEL, Filiz BOZAGAÇ
 21. Türkiye’de Sigorta Sahipliğinin Hanehalklarının Sağlık Harcamalarına Olan Etkisi: Sağlıkta Dönüşüm Programı Kapsamında bir Uygulama
  Sayfalar 443 - 476
  Gökçe MANAVGAT