International Journal of Active Learning
Kapak Resmi
ISSN 2536-5258 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Meryem Nur AYDEDE YALÇIN |

'International Journal of Active Learning' (IJAL) uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen akademik bir dergidir, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki defa online olarak yayınlanır, yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

IJAL; eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanlarında, aktif öğrenme ile ilgili sorunları inceleyen, bu sorunlara çözüm önerileri sunan ve mesleki gelişme/yenilikleri içeren çalışmaları dikkate almaktadır. Dergimiz, bu bağlamda yapılan karma, nicel veya nitel araştırmaları, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve benzeri özgün yazıları yayınlamaktadır.

ISSN-2536-5258

Saygılarımızla…


Cilt 3 sayı 1 ve 2 için önsöz


International Journal of Active Learning

ISSN 2536-5258 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Meryem Nur AYDEDE YALÇIN |
Kapak Resmi

10.579

11.270

'International Journal of Active Learning' (IJAL) uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen akademik bir dergidir, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki defa online olarak yayınlanır, yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

IJAL; eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanlarında, aktif öğrenme ile ilgili sorunları inceleyen, bu sorunlara çözüm önerileri sunan ve mesleki gelişme/yenilikleri içeren çalışmaları dikkate almaktadır. Dergimiz, bu bağlamda yapılan karma, nicel veya nitel araştırmaları, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve benzeri özgün yazıları yayınlamaktadır.

ISSN-2536-5258

Saygılarımızla…


Cilt 3 sayı 1 ve 2 için önsöz