Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-215X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Hakan ARIDEMİR | http://i-jar.org

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi; 2016 yılından itibaren elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan uluslararası, bilimsel hakemli bir dergidir. Dergimiz 2018 yılından itibaren Ocak ve Haziran aylarında yayımlanacaktır.

Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin herhangi bir alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin her alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Dergimiz, sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, tarih, sosyoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat, iletişim ve güzel sanatlar gibi birçok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir.

Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir.

Dergimiz Uluslararası, bilimsel hakemli elektronik alan indeksli bir dergi olup tarandığı indekslere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için info@afroeurasia.org eposta adresini kullanabilirsiniz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:

Not 1: Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, makalelerin yüklenmesi ile birlikte, Yayın Hakları Devri Sözleşmesi’nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, aslının dergi posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Not 2: ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde uluslararası geçerliliği olan, yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin ‘de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle yazarların, http://orcid.org  adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (1 defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.

Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir (01.01.2018).

Örnek ORCID numarası: http://orcid.org/0000-0001-6578-3702

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i-jar.org

 


Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2602-215X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Hakan ARIDEMİR | http://i-jar.org
Kapak Resmi

8.150

29.843

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi; 2016 yılından itibaren elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan uluslararası, bilimsel hakemli bir dergidir. Dergimiz 2018 yılından itibaren Ocak ve Haziran aylarında yayımlanacaktır.

Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin herhangi bir alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin her alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Dergimiz, sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, tarih, sosyoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat, iletişim ve güzel sanatlar gibi birçok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir.

Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir.

Dergimiz Uluslararası, bilimsel hakemli elektronik alan indeksli bir dergi olup tarandığı indekslere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için info@afroeurasia.org eposta adresini kullanabilirsiniz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:

Not 1: Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, makalelerin yüklenmesi ile birlikte, Yayın Hakları Devri Sözleşmesi’nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, aslının dergi posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Not 2: ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde uluslararası geçerliliği olan, yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin ‘de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle yazarların, http://orcid.org  adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (1 defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.

Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir (01.01.2018).

Örnek ORCID numarası: http://orcid.org/0000-0001-6578-3702

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i-jar.org

 


ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 6 - Haz 2018
 1. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YAKLAŞIMININ DAVRANIŞSAL YÖNETİM MUHASEBESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1 - 23
  Rıfat Yılmaz
 2. QUALITY AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INTEGRATION: A CONCEPTUAL MODEL OF ETIHAD AIRWAYS
  Sayfalar 24 - 31
  Almaz Sandybayev
 3. KADDAFİ SONRASI LİBYA'NIN GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 32 - 44
  Gökhan Tekir
 4. DEVRİMLER, KAOS VE İSTİKRAR ARAYIŞLARI İÇİNDE LİBYA: TARİHSEL VE YAPISAL BİR ANALİZ
  Sayfalar 45 - 70
  Cantürk Caner, Betül Şengül
 5. KAZAKİSTAN’DA DEVLET, DİNİ YAŞAM VE SİVİL TOPLUM
  Sayfalar 71 - 85
  Aytaç Çağlar
 6. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 86 - 105
  Aslı Ergenekon Arslan, Ömer Zafer Güven
 7. SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 105 - 114
  Zafer Şahin, Metin Baş
 8. HATÂYÎ’NİN ŞİİRLERİNDE PROPAGANDİST NİTELİK
  Sayfalar 115 - 135
  Murat Aslan
 9. KUTADGU BİLİG’DE SIFAT-FİİL KULLANIMI ÜZERİNE KISMİ BİR İNCELEME
  Sayfalar 136 - 148
  Şahin Yıldız
 10. TÜRK VE KIRGIZ EDEBİYATINDA AĞITLAR
  Sayfalar 148 - 159
  Asil Şengün
 11. KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU
  Sayfalar 160 - 170
  Janar Köpbayeva
 12. SEMİOTİK BİR METİN OLARAK SÜLEYMANİYE CAMİSİ ÜZERİNDEN YAHYA KEMAL VE MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
  Sayfalar 177 - 191
  Emine Gözde Özgürel
 13. A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT
  Sayfalar 192 - 200
  Ümit Yılmaz, Erol Özçekiç
 14. KÜLTÜR COĞRAFYASI BAĞLAMINDA VEZİRKÖPRÜ'DE KENDİRCİLİK VE URGANCILIK
  Sayfalar 201 - 219
  Seyfullah Gül, Bünyamin Kıvrak
 15. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDA OLAN HÜKÜMLÜLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 220 - 229
  Nesrin Duman
 16. “SESSİZİN PAYI”: AFRİKA TARİHİNİ BAĞIMSIZLAŞTIRMAK
  Sayfalar 230 - 254
  Zeynep Arıkanlı
 17. TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ
  Sayfalar 255 - 272
  Duru Şahyar Akdemir
 18. TÜRKİYE' DE İYİ YÖNETİM
  Sayfalar 273 - 289
  Özlem Kara Yıldırım
 19. HASAN EL-BENNA VE SEYYİD KUTUP’TA SİYASİ İSLAM DÜŞÜNCESİ
  Sayfalar 290 - 315
  Zehra Betül Güney
 20. PHILOSOPHICAL ASPECT OF SOFT POWER OF PUBLIC DIPLOMACY OF KOREA ON THE BASIS OF FINE ARTS
  Sayfalar 316 - 330
  Nelya Potapova
 21. YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖĞRENME
  Sayfalar 331 - 346
  Asım Arı, Eren Akdağ Kurnaz