Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç.Dr. Hamit SOLMAZ

Turkey
hsolmaz@gazi.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği

Prof.Dr. Nadir YİLMAZ

United States
nadir.yilmaz@howard.edu
Konular: Makine Mühendisliği,Mühendislik (Genel)

Dr. Mehran BİDARVATAN

United States
mbidarva@mtu.edu
Konular: Makine Mühendisliği,Mühendislik (Genel)

Doç.Dr. Özer CAN

Turkey
ozercan@pau.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: Pamukkale University, Technology Faculty, Automotive Eng. Dept.

Doç.Dr. Ahmet Necati ÖZSEZEN

Turkey
nozsezen@kocaeli.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: KOCAELI UNIV

Doç.Dr. Erkan ÖZTÜRK

Turkey
erkanozturk@pau.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: Pamukkale University

Yrd.Doç.Dr. Seyed Mohammad SAFİEDDİN ARDEBİLİ

Iran
m.Safieddin@scu.ac.ir
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: Shahid Chamran University of Ahvaz