Editor in-Chief

Prof.Dr. Serdar YÜCESU

Turkey
yucesu@gazi.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği,Mühendislik
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Editor

Doç.Dr. Hamit SOLMAZ

Turkey
hsolmaz@gazi.edu.tr
Konular: Yakıtlar ve Yanma,Termodinamik,İçten Yanmalı Motorlar,Enerji,Otomotiv Mühendisliği,Makine Mühendisliği
Kurum: Gazi University, Faculty of Technology, Automotive Engineering Department

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof.Dr. Nadir YİLMAZ

United States
nadir.yilmaz@howard.edu
Konular: Mühendislik,Makine Mühendisliği

Prof.Dr. Halit KARABULUT

Turkey
halitk@gazi.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Dr. Mehran BİDARVATAN

United States
mbidarva@mtu.edu
Konular: Mühendislik,Makine Mühendisliği

Prof.Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN

Turkey
bceken@aku.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Can ÇINAR

Turkey
cancinar@gazi.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Özer CAN

Turkey
ozercan@pau.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: Pamukkale University, Technology Faculty, Automotive Eng. Dept.
URL: http://www.pau.edu.tr/ozercan

Doç.Dr. Fatih AKSOY

Turkey
faksoy@aku.edu.tr
Konular: Mühendislik,Makine Mühendisliği
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Ahmet Necati ÖZSEZEN

Turkey
nozsezen@kocaeli.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: KOCAELI UNIV
URL: http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/nozsezen/

Doç.Dr. Erkan ÖZTÜRK

Turkey
erkanozturk@pau.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: Pamukkale University
URL: http://www.pau.edu.tr/erkanozturk

Yrd.Doç.Dr. Seyed Mohammad SAFİEDDİN ARDEBİLİ

Iran
m.Safieddin@scu.ac.ir
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: Shahid Chamran University of Ahvaz

Doç.Dr. Fatih ŞAHİN

Turkey
fasahin@gazi.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Mühendislik,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Gazi University,Ankara,Turkey
URL: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/fasahin

Doç.Dr. Melih OKUR

Turkey
mokur@gazi.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: Gazi University,Ankara,Turkey
URL: http://websitem.gazi.edu.tr/site/mokur

Emre YILMAZ

Turkey
emreylmz@gazi.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
URL: http://websitem.gazi.edu.tr/site/emreylmz

Dr. Alper CALAM

Turkey
acalam@gazi.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Duygu İPCİ

Turkey
duyguipci@gazi.edu.tr
Konular: Otomotiv Mühendisliği,Makine Mühendisliği
Kurum: Gazi University, Technology Faculty, Department of Automotive Engineering
URL: https://websitem.gazi.edu.tr/site/duyguipci