International Journal of Assessment Tools in Education
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-7456 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İzzet KARA | http://ijate.net/index.php/ijate

IJATE tamamen gönüllü çabalarla desteklenen hakemli çevrim içi bir dergidir. Derginin amacı eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına katkı yapan önemli makalelere erişim sağlamaktır. Farklı kurumlardaki yazarlardan ilgili çalışmaları inceleme ve yayım için sunmaları beklenmektedir.  

Çalışma konuları eğitimin hemen her alanı ile ilgili olabilir. Ölçek geliştirme veya ölçek uyarlama konularına has bir dergi olmadığından, bu konularda yapılan çalışmalara öncelik verilmektedir.

Bunun yanında deneysel çalışmalar, bir yapının ölçülmesi hakkında kuramsal veya yöntemsel ölçek veya test geliştirme, uygulamalar, teknikler, ölçmede yaklaşımlar, değerlendirme çalışmaları ve bir ölçme aracının geçerliği ile ilgili olabilir.

Konular

 • Okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları (Okul öncesi, Sınıf, Fen Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı Dil, Görsel/Sanat, Beden, Din Eğitimi veya Öğretmenliği)
 • Öğretmen yetiştirmede ölçme ve değerlendirme uygulamaları
 • Geniş katılımlı sınavlar, seçme ve yerleştirme sınavları, Ulusal (YGS, LYS, SBS, KPSS, YDS, ALES, vb.) veya Uluslararsı (TIMMS, PISA, PEARLS, TOEFL vb.)
 • Ölçme kuramları ve uygulamaları (Klasik test, Genellenebilirlik ve(ya) Madde tepki kuramı, vb.)
 • Eğitimsel Ölçme ve Değerlendirmede Teknoloji Desteği (Soru bankası, Bireysel Testler, Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, vb.)
 • Eğitim araştırmalarında kullanılan istatistik yöntemleri
 • Program değerlendirme ve izleme
 • Psikolojik danışma ve rehberlikte ölçme ve değerlendirme

Dergi yılda iki sayı yayımlar (Ocak ve Temmuz). Kabul edilen makaleler, zamanından önce erken baskıda yayımlanmaktadır.

International Journal of Assessment Tools in Education

e-ISSN 2148-7456 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İzzet KARA | http://ijate.net/index.php/ijate
Kapak Resmi

15.161

24.368

IJATE tamamen gönüllü çabalarla desteklenen hakemli çevrim içi bir dergidir. Derginin amacı eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına katkı yapan önemli makalelere erişim sağlamaktır. Farklı kurumlardaki yazarlardan ilgili çalışmaları inceleme ve yayım için sunmaları beklenmektedir.  

Çalışma konuları eğitimin hemen her alanı ile ilgili olabilir. Ölçek geliştirme veya ölçek uyarlama konularına has bir dergi olmadığından, bu konularda yapılan çalışmalara öncelik verilmektedir.

Bunun yanında deneysel çalışmalar, bir yapının ölçülmesi hakkında kuramsal veya yöntemsel ölçek veya test geliştirme, uygulamalar, teknikler, ölçmede yaklaşımlar, değerlendirme çalışmaları ve bir ölçme aracının geçerliği ile ilgili olabilir.

Konular

 • Okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları (Okul öncesi, Sınıf, Fen Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı Dil, Görsel/Sanat, Beden, Din Eğitimi veya Öğretmenliği)
 • Öğretmen yetiştirmede ölçme ve değerlendirme uygulamaları
 • Geniş katılımlı sınavlar, seçme ve yerleştirme sınavları, Ulusal (YGS, LYS, SBS, KPSS, YDS, ALES, vb.) veya Uluslararsı (TIMMS, PISA, PEARLS, TOEFL vb.)
 • Ölçme kuramları ve uygulamaları (Klasik test, Genellenebilirlik ve(ya) Madde tepki kuramı, vb.)
 • Eğitimsel Ölçme ve Değerlendirmede Teknoloji Desteği (Soru bankası, Bireysel Testler, Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, vb.)
 • Eğitim araştırmalarında kullanılan istatistik yöntemleri
 • Program değerlendirme ve izleme
 • Psikolojik danışma ve rehberlikte ölçme ve değerlendirme

Dergi yılda iki sayı yayımlar (Ocak ve Temmuz). Kabul edilen makaleler, zamanından önce erken baskıda yayımlanmaktadır.