International Journal of Assessment Tools in Education

e-ISSN 2148-7456 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İzzet KARA | http://ijate.net/index.php/ijate
Kapak Resmi

10.245

15.280

IJATE tamamen gönüllü çabalarla desteklenen hakemli çevrim içi bir dergidir. Derginin amacı eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına katkı yapan öenmli makalelere erişim sağlamakatır. Farklı kurumlardan yazarlanın ilgili çalışmalarını inceleme ve yayım için sunmaları beklenmektedir.  

Çalışma konuları eğitimin hemen her alanı ile ilgili olabilir. Ölçek geliştirme veya ölçek uyarlama konularına has bir dergi olmadığından, bu konularda yapılan çalışmalara öncelik verilmektedir.

Bunun yanında deneysel çalışmalar, bir yapının ölçülmesi hakkında kuramsal veya yöntemsel ölçek veya test geliştirme, uygulamalar, teknikler, ölçmede yaklaşımlar, değerlendirme çalışmaları ve bir ölçme aracının geçerliği ile ilgili olabilir.

Konular

 • Okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları (Okul öncesi, Sınıf, Fen Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı Dil, Görsel/Sanat, Beden, Din Eğitimi veya Öğretmenliği)
 • Öğretmen yetiştirmede ölçme ve değerlendirme uygulamaları
 • Geniş katılımlı sınavlar, seçme ve yerleştirme sınavları, Ulusal (YGS, LYS, SBS, KPSS, YDS, ALES, vb.) veya Uluslararsı (TIMMS, PISA, PEARLS, TOEFL vb.)
 • Ölçme kuramları ve uygulamaları (Klasik test, Genellenebilirlik ve(ya) Madde tepki kuramı, vb.)
 • Eğitimsel Ölçme ve Değerlendirmede Teknoloji Desteği (Soru bankası, Bireysel Testler, Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, vb.)
 • Eğitim araştırmalarında kullanılan istatistik yöntemleri
 • Program değerlendirme ve izleme
 • Psikolojik danışma ve rehberlikte ölçme ve değerlendirme

Dergi yılda iki sayı yayımlar (Ocak ve Temmuz)

Cilt: 5, Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. Development of a Scale to Evaluate Virtual Learning Environment Satisfaction
  Sayfalar 201 - 222
  Nazire Burcin Hamutoglu, Orhan Gemikonakli, Merve Savasci, Gozde Sezen Gultekin
 2. Analysis of the Relationship between University Students’ Problematic Internet Use and Loneliness
  Sayfalar 223 - 234
  Mustafa Tevfik Hebebci, Mack Shelley
 3. Reliability, Validity and Turkish Adaptation of Self-Directed Learning Scale (SDLS)
  Sayfalar 235 - 247
  Zeynep Işıl Demircioğlu, Burak Öge, Emine Ezgi Fuçular, Tuğçe Çevik, Merve Denizci Nazlıgül, Erol Özçelik
 4. An Iterative Method for Empirically-Based Q-Matrix Validation
  Sayfalar 248 - 262
  Ragip Terzi, Jimmy de la Torre