International Journal of Assessment Tools in Education
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-7456 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İzzet KARA | http://ijate.net/index.php/ijate

IJATE tamamen gönüllü çabalarla desteklenen hakemli çevrim içi bir dergidir. Derginin amacı eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına katkı yapan önemli makalelere erişim sağlamaktır. Farklı kurumlardaki yazarlardan ilgili çalışmaları inceleme ve yayım için sunmaları beklenmektedir.  

Çalışma konuları eğitimin hemen her alanı ile ilgili olabilir. Ölçek geliştirme veya ölçek uyarlama konularına has bir dergi olmadığından, bu konularda yapılan çalışmalara öncelik verilmektedir.

Bunun yanında deneysel çalışmalar, bir yapının ölçülmesi hakkında kuramsal veya yöntemsel ölçek veya test geliştirme, uygulamalar, teknikler, ölçmede yaklaşımlar, değerlendirme çalışmaları ve bir ölçme aracının geçerliği ile ilgili olabilir.

Konular

 • Okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları (Okul öncesi, Sınıf, Fen Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı Dil, Görsel/Sanat, Beden, Din Eğitimi veya Öğretmenliği)
 • Öğretmen yetiştirmede ölçme ve değerlendirme uygulamaları
 • Geniş katılımlı sınavlar, seçme ve yerleştirme sınavları, Ulusal (YGS, LYS, SBS, KPSS, YDS, ALES, vb.) veya Uluslararsı (TIMMS, PISA, PEARLS, TOEFL vb.)
 • Ölçme kuramları ve uygulamaları (Klasik test, Genellenebilirlik ve(ya) Madde tepki kuramı, vb.)
 • Eğitimsel Ölçme ve Değerlendirmede Teknoloji Desteği (Soru bankası, Bireysel Testler, Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, vb.)
 • Eğitim araştırmalarında kullanılan istatistik yöntemleri
 • Program değerlendirme ve izleme
 • Psikolojik danışma ve rehberlikte ölçme ve değerlendirme

Dergi yılda iki sayı yayımlar (Ocak ve Temmuz). Kabul edilen makaleler, zamanından önce erken baskıda yayımlanmaktadır.

International Journal of Assessment Tools in Education

e-ISSN 2148-7456 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İzzet KARA | http://ijate.net/index.php/ijate
Kapak Resmi

14.296

22.355

IJATE tamamen gönüllü çabalarla desteklenen hakemli çevrim içi bir dergidir. Derginin amacı eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına katkı yapan önemli makalelere erişim sağlamaktır. Farklı kurumlardaki yazarlardan ilgili çalışmaları inceleme ve yayım için sunmaları beklenmektedir.  

Çalışma konuları eğitimin hemen her alanı ile ilgili olabilir. Ölçek geliştirme veya ölçek uyarlama konularına has bir dergi olmadığından, bu konularda yapılan çalışmalara öncelik verilmektedir.

Bunun yanında deneysel çalışmalar, bir yapının ölçülmesi hakkında kuramsal veya yöntemsel ölçek veya test geliştirme, uygulamalar, teknikler, ölçmede yaklaşımlar, değerlendirme çalışmaları ve bir ölçme aracının geçerliği ile ilgili olabilir.

Konular

 • Okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları (Okul öncesi, Sınıf, Fen Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı Dil, Görsel/Sanat, Beden, Din Eğitimi veya Öğretmenliği)
 • Öğretmen yetiştirmede ölçme ve değerlendirme uygulamaları
 • Geniş katılımlı sınavlar, seçme ve yerleştirme sınavları, Ulusal (YGS, LYS, SBS, KPSS, YDS, ALES, vb.) veya Uluslararsı (TIMMS, PISA, PEARLS, TOEFL vb.)
 • Ölçme kuramları ve uygulamaları (Klasik test, Genellenebilirlik ve(ya) Madde tepki kuramı, vb.)
 • Eğitimsel Ölçme ve Değerlendirmede Teknoloji Desteği (Soru bankası, Bireysel Testler, Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, vb.)
 • Eğitim araştırmalarında kullanılan istatistik yöntemleri
 • Program değerlendirme ve izleme
 • Psikolojik danışma ve rehberlikte ölçme ve değerlendirme

Dergi yılda iki sayı yayımlar (Ocak ve Temmuz). Kabul edilen makaleler, zamanından önce erken baskıda yayımlanmaktadır.

Volume: 5, Issue: 3 (Pre-print) Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Oyunlaştırma için Kullanıcı Tipleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Sayfalar 389 - 402
  Özcan Erkan Akgün, Murat Topal
 2. Evaluating Performance of Missing Data Imputation Methods in IRT Analyses
  Sayfalar 403 - 416
  Ömür Kaya Kalkan, Yusuf Kara, Hülya Kelecioğlu
 3. A Comparison of Traditional and Kernel Equating Methods
  Sayfalar 417 - 427
  Çiğdem Akın Arıkan, Selahattin Gelbal
 4. Examination of Factors Affecting Students’ Reading-Comprehension Achievement with Structural Equation Modeling
  Sayfalar 428 - 442
  Hakan Ülper, Gökhan Çetinkaya, Ayhan Dikici
 5. Examining the 4th Grade Students’ Ability to Say “No” in the Framework of Life Studies Curriculum with Many-Facet Rasch Model
  Sayfalar 443 - 460
  Ferat Yılmaz, M. Akif Sözer
 6. Construction and Validation of Physics Aptitude Test as an Assessment Tool for Senior Secondary School Students
  Sayfalar 461 - 473
  Patrick Uzo Osadebe, Chukuka Prince Nwabeze
 7. Predicting Achievement with Artificial Neural Networks: The Case of Anadolu University Open Education System
  Sayfalar 474 - 490
  Hilal Seda Yıldız Aybek, Muhammet Recep Okur
 8. Modeling Course Achievements of Elementary Education Teacher Candidates with Artificial Neural Networks
  Sayfalar 491 - 509
  Ergün Akgün, Metin Demir
 9. Functional Status of Women and Their Partners After Childbirth
  Sayfalar 510 - 523
  Sevgi Özkan, Sinem Göral Türkcü, Özlem Kayhan, Pınar Serçekuş Ak, Ümran Sevil
 10. The Relationship between Attitudes towards Asylum Seekers and Compassion Levels of University Students
  Sayfalar 524 - 543
  İsmail Yelpaze, Deniz Güler