Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

Makale gönderimlerde ORCID numaranızı bildiriniz.

Dear Colleagues,

We are pleased to inform you that "International Journal of Assessment Tools in Education" has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 4 (2) 2017, this publication will be indexed and abstracted in:

♦ Emerging Sources Citation Index

Creative Commons License