Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-8245 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (IJAWS), Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği), Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ile Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Dergi derleme makaleleri yayınlamamaktadır.  Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayımlanan makalelere ULAKBİM aracılığıyla DOI numarası verilmektedir. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi' ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsündedir.


Dergi; TR Dizin, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.

 -------------------------------------------------------------------------------

Yazarlar, dergiye gönderdikleri makaleleri “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmelidirler. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapılacak taramada benzerlik %20' nin altında olmalıdır. Aksi halde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir. Sisteme makale yüklenirken iThenticate yazılımının vereceği raporunda yüklenmesi zorunludur.


Dergiye 2018 yılından itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)'ın ORCID bilgisinin sisteme girilmesi zorunludur.


88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8245 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi

21.824

15.577

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (IJAWS), Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği), Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ile Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Dergi derleme makaleleri yayınlamamaktadır.  Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayımlanan makalelere ULAKBİM aracılığıyla DOI numarası verilmektedir. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi' ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsündedir.


Dergi; TR Dizin, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.

 -------------------------------------------------------------------------------

Yazarlar, dergiye gönderdikleri makaleleri “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmelidirler. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapılacak taramada benzerlik %20' nin altında olmalıdır. Aksi halde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir. Sisteme makale yüklenirken iThenticate yazılımının vereceği raporunda yüklenmesi zorunludur.


Dergiye 2018 yılından itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)'ın ORCID bilgisinin sisteme girilmesi zorunludur.


88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

Cilt 3 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Effects of Rootstocks on Sugar and Organic Acid Contents of ‘Deveci’ Pear
  Sayfalar 49 - 53
  Ahmet Öztürk, Burhan Öztürk, Osman Gül
 2. Farklı Yetiştirme Ortamlarının Oriental Lilium ‘Siberia’ Çeşidinde Çiçek Kalitesi ve Soğan Verimi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 54 - 60
  Ömer Sarı, Fisun Gürsel Çelikel
 3. Diyarbakır (Silvan, Kulp, Hazro) Yöresindeki Bazı Mahalli Armut (Pyrus communis L) Gen Kaynaklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 61 - 67
  İmamedin Oturmak, Koray Özrenk, Şeyda Çavuşoğlu
 4. Investigations on the Cultivation of Wild Edible Mushroom Macrolepiota procera
  Sayfalar 68 - 79
  Aysun Pekşen, Beyhan Kibar
 5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Alanlarında Bulunan Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763) (Hem.: Cercopidae)’nın Yayılışı ve Yoğunluğu Üzerine Notlar
  Sayfalar 80 - 86
  Çetin Mutlu, Abdurrahman Sami Koca, Ünal Zeybekoğlu
 6. Bazı Arpa Çeşitlerinin Topraksız Ortamda Yeşil Yem Performanslarının Belirlenmesi
  Sayfalar 87 - 94
  Muhammet Karaşahin
 7. Farklı Mısır (Zea mays L.) Alt Türlerinin Körpe Mısır Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 95 - 99
  Burhan Kara, Ahmet Gündüz, Cengiz Işık, Aykut Şener
 8. Mısır (Zea mays L. indendata) ve Soya (Glycine max. L Merr) Karışık Ekim Yöntemlerinin Bazı Agronomik Özelliklere Etkileri
  Sayfalar 100 - 107
  Fatih Öner, Hammaç Mustafa Aykutlu
 9. Ordu İli Yerel Mısır (Zea mays L.) Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu
  Sayfalar 108 - 119
  Fatih Öner
 10. Bursa İli Memeli (Classis: Mammalia) Faunası ve Türlerin Koruma Statüleri
  Sayfalar 120 - 130
  Serdar Gözütok
 11. A Temporal Status of Some Game Bird Population in Bolu, Turkey
  Sayfalar 131 - 136
  Cihangir Kirazlı
 12. The Effects of Stocking Density on Some Blood Stress Parameters of Meat Turkeys
  Sayfalar 137 - 142
  Sabri Arda Eratalar, Rüveyde Akbay