Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-8245 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (IJAWS), Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği), Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ile Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Dergi derleme makaleleri yayınlamamaktadır.  Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayımlanan makalelere ULAKBİM aracılığıyla DOI numarası verilmektedir. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi' ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsündedir.


Dergi; TR Dizin, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.

 -------------------------------------------------------------------------------

Yazarlar, dergiye gönderdikleri makaleleri “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmelidirler. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapılacak taramada benzerlik %20' nin altında olmalıdır. Aksi halde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir. Sisteme makale yüklenirken iThenticate yazılımının vereceği raporunda yüklenmesi zorunludur.


Dergiye 2018 yılından itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)'ın ORCID bilgisinin sisteme girilmesi zorunludur.


88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8245 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi

25.241

21.871

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (IJAWS), Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği), Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ile Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Dergi derleme makaleleri yayınlamamaktadır.  Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayımlanan makalelere ULAKBİM aracılığıyla DOI numarası verilmektedir. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi' ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsündedir.


Dergi; TR Dizin, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.

 -------------------------------------------------------------------------------

Yazarlar, dergiye gönderdikleri makaleleri “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmelidirler. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapılacak taramada benzerlik %20' nin altında olmalıdır. Aksi halde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir. Sisteme makale yüklenirken iThenticate yazılımının vereceği raporunda yüklenmesi zorunludur.


Dergiye 2018 yılından itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)'ın ORCID bilgisinin sisteme girilmesi zorunludur.


88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

Cilt 4 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Fındığın Tepe Daldırması Yöntemi ile Çoğaltılması
  Sayfalar 1 - 12
  Fatma Aci, Neriman Beyhan
 2. Hasat Öncesi Metil Jasmonat Uygulamalarının Soğukta Muhafaza Süresince Fuji Elmasının Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 13 - 19
  Erdal Ağlar, Burhan Öztürk
 3. Bazı Çilek Çeşitlerinde Kök Bakterisi Uygulamalarının Meyve Verimi ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 20 - 25
  Zarife Ağgün, Mustafa Kenan Geçer, Rafet Aslantaş
 4. Yumurta Parazitoiti, Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’nin Düzce İlindeki Popülasyonları İçerisindeki Genetik Varyasyonların Belirlenmesi
  Sayfalar 26 - 32
  Abdurrahman Sami Koca, Mustafa İmren, Halil Kütük
 5. Mevsimsel Varyasyonun Rosmarinus officinalis (L.) Uçucu Yağ Bileşenlerine Etkisi
  Sayfalar 33 - 38
  Emel Dıraz Yıldırım
 6. Devekıran (Atraphaxis spinosa l.) Çalısının Büyüme Sürecinde Besin İçeriğinin Değişimi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 39 - 44
  Bahattin Karakuş, Bilal Keskin
 7. Türkiye’deki Yerel Phaseolus vulgaris Populasyonlarını Kullanarak Kuru Fasulye Çeşitlerinin Islahı
  Sayfalar 45 - 54
  Mehmet Zahit Yeken, Faik Kantar, Hüseyin Çancı, Göksel Özer, Vahdettin Çiftçi
 8. Trakya’da Doğal Yayılış Gösteren Digitalis lanata Ehrh. subsp. lanata’nın (yünlü yüksükotu) Sürgün-Ucu Kültürü ve Kardenolit İçeriğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 55 - 62
  Buhara Yücesan, İsmail Eker, Luiz Eduardo Santos Lazzarini, Noreen Aslam, Aliyu Mohammad, Jose Eduardo Brasil Pereira Pinto, Wolfgang Kreis, Ekrem Gürel
 9. Doğru Taban Gübre Seçiminde İhmal Edilen Seçenek: 20.32.0.+15 (SO3) + Zn Gübresi ve Toprak Analiz Desteği
  Sayfalar 63 - 67
  Mustafa Kaplan, Ahmet Şafak Maltaş
 10. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Alanları Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 68 - 78
  Ferit Sönmez, Füsun Gülser, Siyami Karaca, Tuğba Hasibe Gökkaya
 11. Samandağ Kumsalı Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas) Yuvalarında Memeli Predasyonunun Zamansal ve Mekansal Değişiminin İncelenmesi
  Sayfalar 79 - 88
  Bektaş Sönmez
 12. Türkiye’de Organik Antepfıstığı Yetiştiriciliği ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Derleme
  Sayfalar 89 - 93
  Mikdat Şimşek, Ersin Gülsoy