Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-8245 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi |

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (IJAWS), Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği), Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ile Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Dergi derleme makaleleri yayınlamamaktadır.  Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayımlanan makalelere ULAKBİM aracılığıyla DOI numarası verilmektedir. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi' ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsündedir.


Dergi; TR Dizin, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.

 -------------------------------------------------------------------------------

Yazarlar, dergiye gönderdikleri makaleleri “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmelidirler. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapılacak taramada benzerlik %20' nin altında olmalıdır. Aksi halde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir. Sisteme makale yüklenirken iThenticate yazılımının vereceği raporunda yüklenmesi zorunludur.


Dergiye 2018 yılından itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)'ın ORCID bilgisinin sisteme girilmesi zorunludur.


88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8245 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi

26.498

25.093

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (IJAWS), Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği), Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ile Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Dergi derleme makaleleri yayınlamamaktadır.  Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayımlanan makalelere ULAKBİM aracılığıyla DOI numarası verilmektedir. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi' ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsündedir.


Dergi; TR Dizin, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.

 -------------------------------------------------------------------------------

Yazarlar, dergiye gönderdikleri makaleleri “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmelidirler. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapılacak taramada benzerlik %20' nin altında olmalıdır. Aksi halde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir. Sisteme makale yüklenirken iThenticate yazılımının vereceği raporunda yüklenmesi zorunludur.


Dergiye 2018 yılından itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)'ın ORCID bilgisinin sisteme girilmesi zorunludur.


88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

Cilt 4 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi
  Sayfalar 143 - 148
  Harun Özer, Aysun Pekşen
 2. Marulda Bitkisel Özellikler, Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Elementleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
  Sayfalar 149 - 160
  Beyhan Kibar
 3. Narda (Punica granatum L.) Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi Kullanılarak SSR Markırlarının Geliştirilmesi
  Sayfalar 161 - 167
  Özhan Şimşek, Dicle Dönmez, Burhanettin İmrak, Ahsen Işık Özgüven, Yıldız Aka Kaçar
 4. Klorofil Floresan Metodu ile Ayrılan Farklı Olgunluk Dönemlerindeki Biber Tohumlarında Canlılık Parametrelerinin Tespiti
  Sayfalar 168 - 177
  Burcu Begüm Kenanoğlu, Havva Dinler
 5. Orta Karadeniz Bölgesi’nden Toplanan Kaldırayak (Trachystemon orientalis (L.) G. Don.) Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu
  Sayfalar 178 - 186
  Mehtap Özbakır Özer, Beyhan Kibar
 6. Bolu İli Patates Üretim Alanlarında Bitki Paraziti Nematodların Belirlenmesi
  Sayfalar 187 - 192
  Mustafa İmren
 7. Kışlık Buğday Genotiplerinin Türkiye’ de Kök Çürüklüğü Etmeni Fusarium culmorum’a Karşı Dayanıklılığı’nın Belirlenmesi
  Sayfalar 193 - 202
  Gül Erginbaş Orakcı, Alexey Morgounov, Abdelfattah Adnan Dababat
 8. A Survey of Public Opinion about Entomophagy in Erciyes University
  Sayfalar 203 - 208
  Ebubekir Yüksel, Ramazan Canhilal
 9. Bahçeli Bir Konut Örneğinde Yağmur Suyu Hasadı
  Sayfalar 209 - 215
  Melike Yalılı Kılıç, Merve Nur Abuş
 10. Farklı Nem İçeriklerindeki Siyez Buğdayı Tohumlarının Karbondioksit Değişimleri ve Bazı Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 216 - 223
  Hakan Kibar
 11. Bursa Bölgesinde Faaliyet Gösteren Üç Adet Broyler İşletmesinin Karbon Ayak İzinin Tahminlenmesi
  Sayfalar 224 - 230
  İlker Kılıç, Büşra Yaylı, Aydın Elekberov
 12. Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nda Uçucu Yağ Oranı ve Kompozisyonu Üzerine Ontogenetik Varyabilitenin Etkisi
  Sayfalar 231 - 236
  Nimet Katar, Duran Katar, Doğan Aydın, Murat Olgun
 13. Tuzlu-Alkali Meralarda Yaygın Olarak Yetişen Çorak Çimi (Puccinellia distans) ve Sahil Ayrığı (Aeluropus littoralis) Bitkilerinin Farklı Gelişme Dönemlerindeki Besin İçeriklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 237 - 246
  Süleyman Temel
 14. Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 247 - 252
  Ayşe Özge Şimşek Soysal, Gürkan Demirkol, Özlem Önal Aşçı, Yeliz Kaşko Arıcı, Zeki Acar, Nuri Yılmaz
 15. Aydın İlinde Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Tane Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 253 - 260
  Kübra Benli, Yakup Onur Koca
 16. Fasulye Tohumunun Biyofortifikasyonu için Mineral İçerik Vasyasyonlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 261 - 269
  Mehmet Zahit Yeken, Hacer Akpolat, Tolga Karaköy, Vahdettin Çiftçi
 17. Baklagillerde Kök, Nodül Oluşumu ve Azot Fiksasyonu Üzerine Bazı Küresel İklim Değişikliği Parametrelerinin Etkisi
  Sayfalar 270 - 278
  İlkay Yavaş, Aydın Ünay