Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (IJAWS), Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği), Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleler ile güncel konulardaki derlemeleri de yayınlamaktadır. Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide kabul edilen makalelere  Dergide yayımlanan makalelere ULAKBİM aracılığıyla DOI numarası verilmektedir. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi' ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsündedir.

Dergi; CrossRef, DOAJ, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Not: Yazarlar, dergiye gönderdikleri makaleleri kişisel kullanımına açık olan “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20' nin altında olmak zorundadır. Sisteme makale kayıt edilirken iThenticate yazılımının vereceği raporunda yüklenmesi zorunludur.


88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.