İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından yayımlanan "İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi" Kültür ve Sanat alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir. Dergi, yayımlama politikası gereği, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış yayınları kabul etmektedir.


yesyeni.gif?v=2Dergimiz 2017 yılı sayılarından itibaren akademik teşvik kapsamında kullanılabilirlik koşullarını sağlamaktadır.


yesyeni.gif?v=2Dergimiz SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) veri tabanında da taranmaya başlamıştır.

 


Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 1 - Tem 2017