İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2458-7915 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından yayımlanan "İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi" Kültür ve Sanat alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir. Dergi, yayımlama politikası gereği, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış yayınları kabul etmektedir.


yesyeni.gif?v=2Önemli Duyuru !!!  Dergimiz  geçen yıl akademik  teşvik  kapsamında  tüm  koşulları  sağlamıştır. Fakat 14.05.2018 tarihli bakanlar kurulu kararınca güncellenen ve 3 yıldan 5 yıla çıkarılan yayın süresi sebebiyle 2018 yılı sayıları akademik teşvik kapsamında kullanılamayacaktır. Dergimiz, 2019 yılı sayıları itibarı ile akademik teşvik yönetmeliği kapsamında kullanılabilirlik koşullarını tekrar sağlayacaktır. Bilginize...

yesyeni.gif?v=2Dergimiz SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) veri tabanında da taranmaya başlamıştır.

 

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi

ISSN 2458-7915 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi

14.210

56.732

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından yayımlanan "İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi" Kültür ve Sanat alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir. Dergi, yayımlama politikası gereği, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış yayınları kabul etmektedir.


yesyeni.gif?v=2Önemli Duyuru !!!  Dergimiz  geçen yıl akademik  teşvik  kapsamında  tüm  koşulları  sağlamıştır. Fakat 14.05.2018 tarihli bakanlar kurulu kararınca güncellenen ve 3 yıldan 5 yıla çıkarılan yayın süresi sebebiyle 2018 yılı sayıları akademik teşvik kapsamında kullanılamayacaktır. Dergimiz, 2019 yılı sayıları itibarı ile akademik teşvik yönetmeliği kapsamında kullanılabilirlik koşullarını tekrar sağlayacaktır. Bilginize...

yesyeni.gif?v=2Dergimiz SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) veri tabanında da taranmaya başlamıştır.

 

Cilt 4 - Sayı 1 - Şub 2018
 1. EVALUATION OF PAIN AND FUNCTIONAL DISABILITY BODY PARTS SEEN BETWEEN MUSICIANS PLAYING STRING INSTRUMENTS
  Sayfalar 1 - 8
  Elisa Çalışgan, Ünal İmik, Burcu Talu
 2. ERZURUM YÖRESİNE AİT OYUN HAVALARININ TÜRLER VE SINIFLANDIRMA YÖNÜNDEN TESPİTİ
  Sayfalar 27 - 40
  Yavuz Şen, Mahmut Kıvanç
 3. SADEDDİN KAYNAK’A AİT ŞARKI FORMUNDAKİ ESERLERİN USÛL VE MAKAM AÇISINDAN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 41 - 61
  Gurbet Ersoy, Yavuz Şen
 4. “POLAT SES EGZERSİZLERİ” İLE SES EĞİTİMİNİN TEMEL ÖGELERİ VE ÇEŞİTLİ SÖYLEME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN KAZANIMLARIN DEVİNİŞSEL BOYUTU VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 140 - 161
  Sibel Polat
 5. ELAZIĞ KENTİ İÇİN ARKEOPARK ÖNERİSİ
  Sayfalar 163 - 174
  Fürüzan Aslan, Oğuz ATEŞ
 6. GÜRCİYEF METODUNDA MÜZİK UYGULAMALARI VE PİYANO MÜZİKLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 9 - 26
  Hale Birgül Akçakmak
 7. ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİNDE HASAN FERİD ALNAR VE “SEKİZ PİYANO PARÇASI” NIN YERİ
  Sayfalar 62 - 68
  Çağdaş Alapınar Gençay
 8. GÜNCEL SANATI (KAVRAMSAL) ANLAMAYA ÇALIŞMAK
  Sayfalar 69 - 76
  Şükran Bulut
 9. HEKİMHAN MÜZİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 77 - 84
  Levent Çoban
 10. HURUFAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE KEMAH KAZASINDA TÜRK MİMARİSİ
  Sayfalar 85 - 95
  Funda Naldan
 11. GERHARD RICHTER ve FOTO-RESİMLER
  Sayfalar 96 - 102
  Derya Şahin
 12. JAN VERMEER’E AİT “RESMİN ALEGORİSİ” ADLI TABLONUN KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF THE PAINTING “THE ALLEGORY OF PAINTING” BY JANVERMEER AS A CULTURAL HERITAGE THAT REQUIRES PROTECTION
  Sayfalar 103 - 112
  Yüksel Göğebakan
 13. SHAKESPEARE AS A CELEBRITY ENDORSER: THE USE OF THE BARD IN CONTEMPORARY ADVERTISING PRACTICES
  Sayfalar 113 - 120
  Sadık Çalışkan
 14. VAN İLİNDE ÇOKLU KİMLİĞİN MÜZİK KÜLTÜRÜ TOPLULUKLARINA YANSIMALARI
  Sayfalar 121 - 131
  Songül Çakmak
 15. LEOPOLD AUER’İN RUS KEMAN EKOLÜNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
  Sayfalar 132 - 139
  Aslı Koçer Fedorean