International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-0744 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği | http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/index.html

International Journal of eBusiness and eGovernment Studies

e-ISSN 2146-0744 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği | http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/index.html