International Journal of Economics and Finance Studies
Kapak Resmi
e-ISSN 1309-8055 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği | http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEF/index.html