Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 78 - 95 2018-03-20

Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanımı Yasal Olan Gıda Katkı Maddelerinin Değerlendirilmesi
SEAFOOD PROCESSING TECHNOLOGY, FOOD ADDITIVES LEGISLATION AND APPLICATION IN TURKEY

Demet KOCATEPE [1] , Hülya TURAN [2]

58 296

Su ürünleri işleme sektörü hızla gelişen ve ürün çeşitliliğin arttığı; surimi, kroket ve fermente su ürünleri gibi farklı ürünleri de içinde barındıran bir sektördür. Bu gıdaların üretim prosesinde gıda katkı maddeleri koruyucu, oksidasyon önleyici, renklendirici, tatlandırıcı, emülgatör, asit düzenleyici vb. olarak kullanılmaktadır. Gıda katkı maddelerinin kullanımında yasal sınırlara uyulması “insan sağlığı, gıda güvenliği ve kalitesi” açısından önemli bir faktördür. Gıda katkı maddelerinin kullanımı toksik etkilerinin azaltılması için çeşitli örgüt, yasa ya da komisyonlarca sınırlandırılmıştır. Su ürünleri işleme teknolojisinde kullanılan gıda katkı maddeleri ile ilgili limitler Gıda Standartları Komisyonu (Codex Alimentarius Commission-CAC), Avrupa Komisyonu (European Commission-EC) ve Türk Gıda Kodeksi (TGK) ile sınırlandırılmıştır. Bildiride; 2014 yılında su ürünleri işleme teknolojisinde kullanılan gıda katkı maddeleri, kullanımdaki sınırlamalar, CAC ve TGK da su ürünlerinde kullanımına izin verilen gıda katkı maddelerinde ile ilgili farklılıklar tartışılacaktır.

The seafood processing sector is developing rapidly. In this sector, the variety of products increased and alongside the products such as salting, freezing, smoking, marinating, different products have emerged such as surimi, croquet and fermented fishery products. In the production process of these foods are used many different technologies and food additives. The using of food additives through product processing and storage is a major important factor for human health. So that Food Legislation is an important factor to ensure “food safety, food quality and human health protection”. The usage of food additives has been limited to reduce the toxic effects. Codex Alimentarius Commission, European Commission and Turkish Food Codex as source of scientific advice and rule on limits associated with ingredients which used in sea food processing technology. In the legislation which allowed additives used in sea food processing technology in 2014? How much is allowed to use? Are there limit differences among the Commissions in 2014? All these questions will be discussed in the presentation.

 • Altuğ, T., 2001. Gıda Katkı Maddeleri. Meta Basım, İzmir.
 • Anonymus 2009a. http://www.who.int/ipcs/food/jecfa/en/index.html, (Giriş: 10.02.2009).
 • Anonymus 2009b. http://www.who.int/ipcs/food/jmpr/en/index.html, (Giriş:14.02.2009).
 • CAC 1989. Codex class names and the international numbering system for food additives. CAC/GL 36-1989. 1-51.
 • CAC 2008. Codex General Standart for Food Additives, Codex Stan 192-1995, Preamble, Adopted in 1995. Revision 1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
 • CAC 2014a, http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/reference/techfuncs.html (Giriş:11.09.2014).
 • CAC 2014b, http://www.codexalimentarius.org/members-observers/en/ (Giriş: 12.09.2014).
 • CAC 2014c, http://www.codexalimentarius.org/committees-and-task-forces/en/?provide=committeeDetail&idList=9 (Giriş: 12.09.2014). Erkmen, O. 2010. Gıda Mikrobiyolojisi. Elif Yayınevi, Ankara.
 • Rangan, C., Barceloux, D.G. 2009. Food Additives and Sensitives-Chemical contamination and additives, Disease-a-Month, Vol. 55, Issue 5: 292-311.
 • Sivertsvik, M., Rosnes J. T., Bergslin, H., 2002. Modified Atmopshere Packaging, p.61-86. In: Minimal Processing Technologies in The Food Industry, Edited by T. Ohlsson and N. Bengtsson. CRC Press Boca Raton Boston New York Washington, DC.
 • TGKY 2013, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130630-4.htm (Giriş: 12.09.2014).
 • TGKY, 2008. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği, T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26883. Ankara.
 • TUİK 2014, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?hayvancilik=&report=BALRAPOR37.RDF&p_yil1=2013&p_kod=1&desformat=pdf&p_dil=1&ENVID=hayvancilikkurumsalEnv (Giriş: 12.09.2014). Wilhelm, K. A. 1982. Extended fresh storage of fishery products with modified atmospheres: a survey. Marine Fisheries Review, 44(2):17-20.
Birincil Dil tr
Konular Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Demet KOCATEPE
Ülke: Turkey


Yazar: Hülya TURAN

Bibtex @derleme { ijemar344935, journal = {International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research}, issn = {2667-5102}, address = {Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {78 - 95}, doi = {}, title = {Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanımı Yasal Olan Gıda Katkı Maddelerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KOCATEPE, Demet and TURAN, Hülya} }
APA KOCATEPE, D , TURAN, H . (2018). Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanımı Yasal Olan Gıda Katkı Maddelerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research, 1 (1), 78-95. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijemar/issue/36219/344935
MLA KOCATEPE, D , TURAN, H . "Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanımı Yasal Olan Gıda Katkı Maddelerinin Değerlendirilmesi". International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research 1 (2018): 78-95 <http://dergipark.gov.tr/ijemar/issue/36219/344935>
Chicago KOCATEPE, D , TURAN, H . "Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanımı Yasal Olan Gıda Katkı Maddelerinin Değerlendirilmesi". International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research 1 (2018): 78-95
RIS TY - JOUR T1 - Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanımı Yasal Olan Gıda Katkı Maddelerinin Değerlendirilmesi AU - Demet KOCATEPE , Hülya TURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 95 VL - 1 IS - 1 SN - 2667-5102- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanımı Yasal Olan Gıda Katkı Maddelerinin Değerlendirilmesi %A Demet KOCATEPE , Hülya TURAN %T Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanımı Yasal Olan Gıda Katkı Maddelerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research %P 2667-5102- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD KOCATEPE, Demet , TURAN, Hülya . "Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanımı Yasal Olan Gıda Katkı Maddelerinin Değerlendirilmesi". International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research 1 / 1 (Mart 2018): 78-95.