Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 131 - 142 2018-03-20

Technical Comparison of Different Sowing Methods and Irrigation in Wheat Cultivation
Buğday Tarımında Farklı Ekim Yöntemleri ve Sulamanın Teknik Yönden Karşılaştırılması

Sait AYKANAT [1] , Hatun BARUT [2]

76 840

This research was made in the Adana-Hacali location between 2015 (November) and 2016 (June). Trials was established according to Randomised Complete Block split parcel experiment design with 4 replications. Ceyhan-99 bread wheat variety was used as seed material.  Flat Planting, Bed Planting (3 lines per bed), Broad Ridge Sowing (8 lines per ridge) was three planting methods tested in this research. The sowing norm was relazied as 450 pcs/min all sowing methods. Irrigation was carried out twice while stem extension and dough period in wheat farming. Plant height (cm), spike length (cm), biological yield (kg/da), stem yield (kg/da) and grain yield (kg/da) were investigated when wheat reached the harvesting stage. There was a statistically significant difference in the level of importance of 1% on the basis of plant height and spike length criteria. Biological, stem and grain yields were found to be statistically significant at the 1% significance level, both on the sowing methods and on the subject basis (irrigated - non irrigated). Differences from the resultant were subjected to LSD test and grouped.

            According to the results of  grain yield in irrigated wheat was obtained more yield 326,66 kg/da in flat sowing method, 267,46 kg/da in ridge sowing method and 140,91 kg/da in broad ridge sowing method.  

Bu araştırma; 2015 (Kasım) ve 2016 (Haziran) ayları arasında Adana-Hacıali lokasyonunda yapılmıştır. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlı olarak yürütülmüştür. Tohumluk materyali olarak Ceyhan-99 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Buğday ekimlerinde düz ekim, sırta ekim (70 cm) ve geniş sırta ekim (140 cm) olmak üzere 3 farklı ekim yöntemi uygulanmıştır. Tüm ekim yöntemlerinde ekim normu 450 adet/m2 olarak gerçekleşmiştir. Buğdaylara sapa kalkma ve hamur olum dönemlerindeyken iki kez sulama yapılmıştır. Buğdaylar hasat olgunluğuna geldiğinde bitki boyu (cm), başak uzunluğu (cm), biyolojik verim (kg/da), sap verimi (kg/da) ve tane verimi (kg/da) özellikleri incelenmiştir. Bitki boyu ve başak uzunluğu kriterlerinde konular (sulanan-sulanmayan) bazında istatistiki olarak % 1 önem seviyesinde farklılıklar bulunmuştur. Biyolojik, sap ve tane verimlerinde ise hem ekim yöntemleri hem de konular bazında  istatistiki olarak % 1 önem seviyesinde farklılıklar tespit edilmiştir. Meydana gelen farklılıklar LSD testine tabi tutularak gruplandırmaları yapılmıştır.  

            Araştırma sonuçlarına göre sulama yapılan buğdaylarda sulanmayanlara göre düz ekim yönteminde 326,66 kg/da, sırta ekim yönteminde 267,46 kg/da ve geniş sırta ekimde ise 140,91 kg/da daha fazla buğday verimi elde edilmiştir. 

  • Muhittin Murat TURGUT
  • Yardımcı Doçent - Ziraat Fakültesi , Tarım Makinaları ,
  • Uzmanlık Alanları: Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Uygulamaları
  • Telefon: 0 412 248 85 09 - 8697
  • E-Posta: mmturgut@dicle.edu.tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sait AYKANAT
Ülke: Turkey


Yazar: Hatun BARUT

Bibtex @araştırma makalesi { ijemar347938, journal = {International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research}, issn = {2667-5102}, address = {Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {131 - 142}, doi = {}, title = {Buğday Tarımında Farklı Ekim Yöntemleri ve Sulamanın Teknik Yönden Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {AYKANAT, Sait and BARUT, Hatun} }
APA AYKANAT, S , BARUT, H . (2018). Buğday Tarımında Farklı Ekim Yöntemleri ve Sulamanın Teknik Yönden Karşılaştırılması. International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research, 1 (1), 131-142. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijemar/issue/36219/347938
MLA AYKANAT, S , BARUT, H . "Buğday Tarımında Farklı Ekim Yöntemleri ve Sulamanın Teknik Yönden Karşılaştırılması". International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research 1 (2018): 131-142 <http://dergipark.gov.tr/ijemar/issue/36219/347938>
Chicago AYKANAT, S , BARUT, H . "Buğday Tarımında Farklı Ekim Yöntemleri ve Sulamanın Teknik Yönden Karşılaştırılması". International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research 1 (2018): 131-142
RIS TY - JOUR T1 - Buğday Tarımında Farklı Ekim Yöntemleri ve Sulamanın Teknik Yönden Karşılaştırılması AU - Sait AYKANAT , Hatun BARUT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 142 VL - 1 IS - 1 SN - 2667-5102- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research Buğday Tarımında Farklı Ekim Yöntemleri ve Sulamanın Teknik Yönden Karşılaştırılması %A Sait AYKANAT , Hatun BARUT %T Buğday Tarımında Farklı Ekim Yöntemleri ve Sulamanın Teknik Yönden Karşılaştırılması %D 2018 %J International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research %P 2667-5102- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD AYKANAT, Sait , BARUT, Hatun . "Buğday Tarımında Farklı Ekim Yöntemleri ve Sulamanın Teknik Yönden Karşılaştırılması". International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research 1 / 1 (Mart 2018): 131-142.