Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 63 - 77 2018-03-20

Arpada Toprak İşleme Tekniklerinin Verim ve Verim Öğelerine Etkisi

Mustafa YUR [1]

76 120

Bu araştırmada, Van’da geleneksel, koruyucu ve sıfır toprak işlemeli toprak işleme sistemleri kışlık arpada 2010--2013 yılları arasında iki üretim periyodunda denenmiştir. Çalışma, tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde üç tekerrürlü yürütülmüştür. Çizel ile muamele edilen ve edilmeyen parsellerin her birinde dört farklı toprak işleme ve doğrudan ekim uygulanmıştır. Toprak işlemede; kulaklı pullukla geleneksel, çentikli diskaro veya rotovatör ile azaltılmış ve toprak işlemesiz sistemler kullanılmıştır. Çalışmada; başaklanma süresi, bitki boyu, başak uzunluğu, bin tane ağırlığı, biyolojik verim, tane verimi ve hasat indeksi gibi bazı fenolojik ölçüm ve gözlemler yapılmıştır. Sonuçta, çizel kullanmanın bitki verim değerleri üzerinde olumlu etkisi olduğu, çizel + çentikli diskaro uygulaması istatistiksel olarak geleneksel uygulama ile aynı veya bir sonraki grupta yer aldığı bulunmuştur.

Arpa, tane verimi, çizel, hasat indeksi, koruyucu toprak işleme
 • Aykas, E., Çakır, E., Yalçın, H., Okur. B., Nemli. Y., Çelik. A. (2005). Koruyucu toprak işleme yöntemleri ve doğrudan ekim. Ege. Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 42(3),195-205.
 • Aykanat, S. (2009). Buğday tarımında farklı toprak işleme ve ekim sistemlerinin teknik ve ekonomik yönden karşılaştırılması. (yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Adana.
 • Ecoland Organik Tarım (2009). http:www.aylagrup/ecoland/urun/tbs/14.htm. (Erişim Tarihi: 24.09.2009)
 • Eser, D., Adak, M.S. (1998). Orta Anadolu şartlarında farklı toprak işleme, mercimek buğday ve nadas buğday ekim nöbeti sisteminde mercimek-buğdayda kök uzunluğu yoğunluğu ve toprak infiltrasyon ölçümleri. Tr. J.of Agriculture and Forestry, 22: 483-489
 • Gülsoylu, E., & Çakır, E. (2005). Traktöre bağlanabilen hidrolik toprak penetrometresi. Ege Üniv. Zir.Fak. Dergisi, 42(2), 87-95. Korucu, T. ve ark. (2005). Farklı toprak işleme yöntemlerinin toprak sıkışıklığı ve verim üzerine etkileri. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1(1): 77-83.
 • Lopez, MV., & Arrue, J.L. (1997). Growth,yield and water use efficiency of winter barley in response to conservation tillage in semi-arid region of Spain. Soil and Tillage Research, 44 (1-2), 35-54.
 • Lyon, J.D., Stroup, W.W., Brown, R.E. (1998). Crop production and soil water storage in long-term winter wheat-fallow tillage experiments. Soil and Tillage Research, 49, 19-27.
 • Moret, D., Arrue, J.L., Lopez, M.V., Gracia, R. (2006). Influence of fallowing practices on soil water and precipitation stronge efficieny in semiarid Aragon (NE Spain). Agricultural Water Management, 82, 161-176.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Verileri, Van 14. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü (2013). (Erişim Tarihi: 2013)
 • SAS/STAT1, (2013). Version 9.3. Cary, NC: SAS Institute Inc.
 • Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., Ege, H., Apak, R. (1996). Farklı ekim sıklıklarının kışlık arpa çeşitlerinde verim ve verim ögelerine etkisi. YYÜ.Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 133-146.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) (2014) Türkiye İstatistik Kurumu verileri,http://rapor.tuik.gov.tr./ reports/rwservlet.bitkisel_üretimdb2. (Erişim Tarihi: 24.03.2014)
 • Yalçın, H., Çakır, E., Aykas, E., Önal, İ., Gülsoylu, E., Okur, B., Nemli, Y., Delibacak, S., Ongun, A.R., Türkseven, S. (2008). Ege bölgesinde buğday ve arpa üretiminde koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim sistemleri. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA.
 • Yılmaz, E., & Alagöz, Z. (2005). Organik madde uygulamasının toprakta agregat oluşumu ve stabilitesine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 131-138.
Konular Mühendislik, Ziraat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa YUR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijemar360206, journal = {International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research}, issn = {2667-5102}, address = {Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {63 - 77}, doi = {}, title = {Arpada Toprak İşleme Tekniklerinin Verim ve Verim Öğelerine Etkisi}, key = {cite}, author = {YUR, Mustafa} }
APA YUR, M . (2018). Arpada Toprak İşleme Tekniklerinin Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research, 1 (1), 63-77. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijemar/issue/36219/360206
MLA YUR, M . "Arpada Toprak İşleme Tekniklerinin Verim ve Verim Öğelerine Etkisi". International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research 1 (2018): 63-77 <http://dergipark.gov.tr/ijemar/issue/36219/360206>
Chicago YUR, M . "Arpada Toprak İşleme Tekniklerinin Verim ve Verim Öğelerine Etkisi". International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research 1 (2018): 63-77
RIS TY - JOUR T1 - Arpada Toprak İşleme Tekniklerinin Verim ve Verim Öğelerine Etkisi AU - Mustafa YUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 77 VL - 1 IS - 1 SN - 2667-5102- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research Arpada Toprak İşleme Tekniklerinin Verim ve Verim Öğelerine Etkisi %A Mustafa YUR %T Arpada Toprak İşleme Tekniklerinin Verim ve Verim Öğelerine Etkisi %D 2018 %J International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research %P 2667-5102- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD YUR, Mustafa . "Arpada Toprak İşleme Tekniklerinin Verim ve Verim Öğelerine Etkisi". International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research 1 / 1 (Mart 2018): 63-77.