International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries (EMI)
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-3970 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Himmet KARADAL | https://journalemi.com/

5acb1bbb4ecb6.png    Creative Commons Lisansı        5acb1b88e780d.jpg

JOURNAL EMI, 2017 yılından itibaren her yıl  elektronik olarak yılda 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide çok alanlı (multidisipliner) her alanında Türkçe ve/veya İngilizce (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, istatistiki analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

JOURNAL EMI'nin temel amacı; çok disiplinli alanlarda çalışmalar yapmakta olan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)

Makale Çağrısı

Cilt:3, Sayı:4 için makale kabul edilmektedir.

EUJMR'nin tarandığı İndeksler

Scientific Indexing Services

CiteFactor

Google Scholar

OpenAIRE

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

İdeal Online

International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries (EMI)

e-ISSN 2602-3970 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Himmet KARADAL | https://journalemi.com/
Kapak Resmi

1.025

3.297

5acb1bbb4ecb6.png    Creative Commons Lisansı        5acb1b88e780d.jpg

JOURNAL EMI, 2017 yılından itibaren her yıl  elektronik olarak yılda 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide çok alanlı (multidisipliner) her alanında Türkçe ve/veya İngilizce (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, istatistiki analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

JOURNAL EMI'nin temel amacı; çok disiplinli alanlarda çalışmalar yapmakta olan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)

Makale Çağrısı

Cilt:3, Sayı:4 için makale kabul edilmektedir.

EUJMR'nin tarandığı İndeksler

Scientific Indexing Services

CiteFactor

Google Scholar

OpenAIRE

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

İdeal Online

Cilt 2 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. MANAGERIAL ETHICAL VALUES IN WOMEN ENTREPRENEURSHIP (APPLIED RESEARCH IN MERSIN PROVINCE)
  Sayfalar 1 - 15
  Cemile ÇELİK, Nihal YILMAZ
 2. AN ANALYSIS ON THE FUTURE OF LIBYAN POLITICAL SYSTEM
  Sayfalar 16 - 32
  Serdar YURTSEVER, Abdulkarim SAID
 3. SYRIAN CRISIS IN SCOPE OF THE US-RUSSIAN COMPETITION IN MIDDLE EAST
  Sayfalar 33 - 48
  Serdar YURTSEVER, Abubaker ALAMAILES
 4. BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
  Sayfalar 49 - 63
  Suna MUĞAN ERTUĞRAL
 5. HOW CRUDE OIL PRICES AFFECT DIESEL PRICES IN UNITED STATES: AN EMPIRICAL ANALYSIS USING ARDL APPROACH
  Sayfalar 64 - 74
  Şebnem ÇOBAN
 6. MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 75 - 90
  Murat KESEBİR, Bülent GÜNCELER
 7. DEMOGRAPHİC CHARACTERİSTİCS AFFECTİNG SERVİCE DEMAND İN PRİVATE HEALTH INSTİTUTİONS; AESTHETİC MEDİCAL CENTERS EXAMPLE
  Sayfalar 91 - 105
  Gülay TAMER
 8. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE GENÇ NÜFUSUN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Sayfalar 106 - 125
  Suna MUĞAN ERTUĞRAL
 9. FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?
  Sayfalar 126 - 138
  Salih TUTAR
 10. TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ
  Sayfalar 139 - 151
  Filiz ÖZEN
 11. ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK VE SESSİZLİK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Sayfalar 152 - 175
  Hasan TUTAR, Semra KOSE
 12. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTENDE BAZI BÖLÜMLERE KAYITLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİLİKLE İLGİLİ KAVRAMLARA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE DAVRANIŞ ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 176 - 194
  Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, Mehmet Veysi BABAYİĞİT, Özlem ALTUN
 13. TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 195 - 212
  Hasan TUTAR, Duygu TERZİ, Gülay TINMAZ
 14. HOW MUCH TO GROW? CHANGE IN THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES THAT BECOME MULTINATIONAL AND EFFECTS OF INTERNATIONALIZATION: A RESEARCH IN TEXTILE INDUSTRY
  Sayfalar 213 - 232
  Meriç Esat BEBİTOĞLU
 15. TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 233 - 246
  Tayfur EGE
 16. TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL
  Sayfalar 247 - 264
  Menekşe ŞAHİN KARADAL