Kapak Resmi
183     |     129
Arşiv

Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi (UMTAD), Aralık 2016’da kurulmuş bir dergidir. UMTAD, 2016 yılından itibaren mühendislik, teknoloji ve doğa bilimleri alanlarında olmak üzere düzenli olarak Haziran, Aralık aylarında yılda 2 sayı halinde yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler, editör, yayın danışma kurulu ve hakemlerce değerlendirilir. Dergide Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırma ve derleme makalesi türünde bilimsel çalışmalar yayınlanır.
2(1) - 2017 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 1 - Haz 2017