Amaç

Dergimiz, belli bir disipline ait ya da disiplinlerarası kuramsal ve/ya uygulamalı özgün çalışmaları yayımlamayı, bu sayede ilgili literatürün gelişmesine katkı sağlamayı temel varlık sebebi olarak görmektedir. Dergimizin temel amacı, ilgili alanda çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları bilimsel bir alan oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunmaktır.

Kapsam

IJEPHSS, insan ve toplum bilimlerinin farklı disiplinlerindeki çalışmalara (Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat, Hukuk) açık olmakla birlikte, iktisat, işletme, ekonometri, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi gibi iktisadi ve idari bilimler kapsamında yer alabilecek çalışmalara öncelik vermektedir.

Dergimizde yukarıda belirtilen alanlarda hazırlanan akademik nitelikli özgün bilimsel çalışmalar değerlendirilecektir.