Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 151 - 162 2018-10-15

HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ

Seval Özbalcı [1]

98 162

            Küresel rekabette turizm işletmeleri, e-iş dönüşümünü sağlayacak ve mümkün kılacak bir stratejik araç olarak hızlı ve güvenilir bilgi sistemlerine yatırım yapmak zorundadırlar. Bir turizm işletmesinin bilgi sistemi ile kurum kültürü arasındaki farklılıklar kurumsal imaj yaratılmasında engeller doğurabilmektedir. Erişilebilir düzenlemeler, ortak bir kaynak arzı olarak düşünülmelidir. Engelsiz her ürün birbirine rakip değil, tamamlayıcı niteliktedir. Bir destinasyonda erişilebilirlik olanaklarının artması, seyahat potansiyeli, varış noktasının değişmesi, bireysel gelişim gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu makalede; erişilebilir destinasyon odaklı bilgi yönetiminin anlamı ve bilgi teknolojisi mimarisinin bu süreçteki yeri, iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasının organizasyon üzerindeki etkileri ve yönetimsel bakış açısı farklılıklarının bu oluşumdaki rolü ele alınmaktadır.

erişilebilir destinasyon, bilgi yönetimi, bilgi sistemleri, e-dönüşüm, HERKES İÇİN TURİZM
  • Acar, V. (2017). “Doktora Tezi Kapsamında Kuşadası-İstanbul-Antalya ve Kapadokya’da Günübirlik Turlarda Gerçekleştirilen Katılımlı Gözlemlere İlişkin Notlar”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 28, Sayı: 2, Bahar: 322-324ADA, https://www.ada.gov/, Erişim: 15.07.2018Aksungar, H. (2017). Yönetim Anlayışındaki Değişim, Fonksiyon 360, <https://www.fonksiyon360.com/tr/blog/32-yonetim-anlayisindaki-degisim>, 10.07.2018Aslan A. (2008) http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10611/, Erişim: 01.04.2015.Aslan, A. (2008). < https://mpra.ub.uni-muenchen.de/10611/>Cengiz, Z. & Yalçın, B. (2017). “Turizmde Destinasyon Yönetimi ve Türkiye’deki İzdüşümü”, 3. Turizm Şûrası, 1-3 Kasım 2017, Tebliğler Kitabı, s. 332-342Chunchang, F., Nan, Z. (2012). “The design and implement of tourism information system based on GIS”, 2012 International Conference on Applied Physics and Industrial Engineering”, Physics Procedia, 24, 528-533Emiral, Fatih (2017). “Bilgi Teknolojileri Mimarisi”, Deloitte,<http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/46_30_1.pdf>Fiol C. M., Lyles M. A.(1985). “Organizational Learning”, Academy of Management Review, Vol.10-4, p.803-813.Garvin D.A.(1993). “Building a Learning Organization”, Harvard Business Review, July-August, p.78-91.Gates B.(1999). Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalışmak (Çev.: A.C. Akkoyunlu), İstanbul: Doğan Kitap.Güngör, S. (2005). “Turizm Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Olanakları; Beyşehir İlçesi Turizm Planlaması Örneği”, I. Çanakkale Turizm Bienali. 5-7 Mayıs 2005. Sayfa: 35–45. Çanakkale.ISACA, (2018), http://www.isaca.orgİçöz O.; Var T., İlhan İ. (2009) “Turizm Planlaması ve Politikası”, 2. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara.Johnson, J.L., Sohi, R.S.(2003). “The Development of Interfirm Partnering Competence: Platforms for Learning Activities, and Consequences of Learning”, Journal of Business Research 56, p. 757-766.Kim W.C., Mauborgne R.(1997). "Fair Process: Managing in the Knowledge Economy”, Harvard Business Review, July-August, p.65-75.Koç, U. (2009). "Örgütsel Öğrenme: Tanımı, Yakın Terimler Arasındaki Kavramsal Ayrımlar Ve Davranışsal Yaklaşım", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: X, I,Sayı: I, s. 151-165.Koçak, A.(2002). “Yeni Bir Yönetim Anlayışı E-İş ve Küresel Rekabetin Yeni Silahı Müşteri İlişkileri Yönetimi”, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojisi Kongresi.Larsen, K.R.T., McInermey C.R.(2002). “Preparing to Work in the Virtual Organization”, Information&Management 39, p. 445-456.McKeown, I., Philip, G.(2003). “Business Transformation, Information Technology and Competitive Strategies: Learning to Fly”, International Journal of Information Management 23, p. 3-24.Oracle.(2002). E-İş’te Başarı! Yöneticinin Yol Haritası, İstanbul: Globus.Özbalcı, S.(2001). Bilgi Sistemlerinin Örgütlenmesinde Kalite Güvencesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa: CBÜ SBE İşletme Anabilim Dalı.Perkmen S., Öztürk A. (2009) “Multimedya ve Görsel Tasarım” Profil Yayıncılık, İstanbul.Resmi Gazete (2005) http://www.resmigazete.gov.tr/Senge, P. M.(1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York: Doubleday Currency.Stalk G., et al.(2000). “Yeteneklere Dayalı Rekabet” , Şirket Stratejisi, İstanbul: MESS Yayınları.TSE, http://www.tse.org.tr, Erişim: 15.07.2018UNWTO, http://www.unwto.org, Erişim: 15.07.2018Ünsal E.M. (2007) İktisadi Büyüme, İmaj Basımevi, Ankara.Ünsal E.M. (2011) Makro İktisat, 9. Baskı, İmaj Yayıncılık Ankara.Ünüvar, Ş. (2008). Turizm Sektöründe Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımı, Selçuk Üniversitesi, SB MYO Dergisi, Cilt 10, Sayı 1-2Var, T., Yeşiltaş, M., Yaylı, A. ve Öztürk, Y. (2011) A Study on the travel patterns of physically disabled people. Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 16, No. 6, December.Wei, M. (2011). “Study on the approaches to get the satisfactory balance between tourism and the protection of historical monuments on the case study of the Summer Palace”, Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, 19-24 June 2011, Boğaziçi University, IstanbulWeill, P., Broadbent, M.(1999). Enformasyon Altyapısı, (Çev.: Ayfer G. Ünal). İstanbul: Boyner Holding Yayınları.______, http://ec.europa.eu/eurostat/, EUROSTAT (AB İstatistik Bürosu), Erişim: 01.05.2018______, http://www.accessibletourism.org/, Erişim: 30.04.2018______, http://www.kalkinma.gov.tr/, Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı, Erişim: 24.07.2018______, http://www.tursab.org.tr/tr/engelsiz-turizm/, Erişim: 02.07.2018______, http://www2.unwto.org/ UNWTO, Erişim: 01.04.2018
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7823-4654
Author: Seval Özbalcı (Primary Author)
Institution: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijephss449707, journal = {Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8137}, address = {Onur Oğuz}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {151 - 162}, doi = {}, title = {HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Özbalcı, Seval} }
APA Özbalcı, S . (2018). HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1 (3), 151-162. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijephss/issue/39673/449707
MLA Özbalcı, S . "HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ". Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 1 (2018): 151-162 <http://dergipark.gov.tr/ijephss/issue/39673/449707>
Chicago Özbalcı, S . "HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ". Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 1 (2018): 151-162
RIS TY - JOUR T1 - HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ AU - Seval Özbalcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 162 VL - 1 IS - 3 SN - -2636-8137 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics, Politics, Humanities and Social Sciences HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ %A Seval Özbalcı %T HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ %D 2018 %J Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi %P -2636-8137 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Özbalcı, Seval . "HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ". Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 1 / 3 (October 2018): 151-162.