Prof. Dr. Erdal TOPRAKCI (Şef Editör)

Editör Kurulu

Editör Kurulu


Prof. Dr. Erdal TOPRAKCI (Editor in Chef ) [en] 
Prof. Dr. Erdal TOPRAKCI (Şef Editör) [tr]


Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY (Editor [en] 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY (Editör) [tr]